Uroczyste zakończenie roku klas czwartych

29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych. Z Mechanikiem pożegnało się sześć klas maturalnych.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski w murach szkoły powitał gości: pana Laszka Ogórka – Wicestarostę Tomaszowskiego, pana Leona Karwata – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, panią Beatę Stańczyk – Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, płk. dr. inż. Mariusza Pawluka - Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, st. chor. sztab. Jacka Nikodemskiego – starszego podoficera dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk. Macieja Bańkowskiego – dowódcę 7 batalionu kawalerii powietrznej, st. chor. sztab. Andrzeja Klepacza – starszego podoficera dowództwa 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz mjr. Pawła Jędrycha – zastępcę Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Maz.

W czasie uroczystości nagrodzono uczniów wyróżniających się nie tylko bardzo dobrymi ocenami i wysoką frekwencją, ale także zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły i osiągających sukcesy sportowe.

Dyrekcja, zaproszeni goście, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski życzyli maturzystom najlepszych wyników na zbliżającym się egzaminie dojrzałości, kontynuowania nauki na wybranych uczelniach wyższych i sukcesów w pracy zawodowej. Uczniowie klas czwartych i ich rodzice podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za pracę, zaangażowanie i wielki wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.

Uroczystość zakończył występ przygotowany przez uczniów klas trzecich po gimnazjum.

002  012

013  014

015  019

024

040  039

057

 

Marsz Żywych 2022


Dnia 28 kwietnia 2022 uczniowie klas 3 Iwp, 3 MEp i 2 Mtw wraz z opiekunami panią Iwoną Poganowską i panem Jackiem Mrozickim wzięli udział w Marszu Żywych z Auschwitz do Birkenau. Żydzi z różnych krajów uczcili ofiary Holokaustu. Sygnałem do wymarszu był dźwięk szofaru, instrumentu liturgicznego z baraniego rogu. Przemarsz trzykilometrową „drogą śmierci” pomiędzy obozami jest wyrazem hołdu, jaki uczestnicy składają ofiarom Holokaustu. Według organizatorów z międzynarodowej organizacji March of the Living w wydarzeniu wzięło udział około 2 tysięcy młodych uczestników, w tym około 350 Polaków. Towarzyszyło im ośmiu ocalałych z Zagłady. Wcześniej młodzi Żydzi, którzy przyjechali z różnych zakątków świata, nasi uczniowie również zwiedzali ekspozycję w Muzeum Auschwitz. Uczestnicy obok flag izraelskich nieśli też ukraińskie i polskie. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda.

Marsz Żywych to przedsięwzięcie edukacyjne, pod auspicjami którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Poznają również historię polskich Żydów. Spotykają się m.in. z rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata.

Zdjęcia: Iwona Poganowska,
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/oswiecim-zydzi-i-polacy-upamietnili-ofiary-holokaustu-w-marszu-zywych/w408wsc?fbclid=IwAR0F04GXXFHZckDwV2ELTaKVdUthMsBNIS9A7RndI6Lyg4LyT4bZ_da5JDA#slide-1
https://gazetakrakowska.pl/oswiecim-brzezinka-marsz-zywych-przeszedl-droga-smierci-w-holdzie-ofiarom-holokaustu-obecny-byl-prezydent-andrzej-duda-zdjecia/ga/c1-16314131

001 009 

002 004

61. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "O Srebrne Muszkiety – 2022”

W dniu 28 kwietnia 2022 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Strzeleckiego Shotbom w Łasku, przeprowadzone zostały  61. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "O Srebrne Muszkiety – 2022", pod patronatem: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Starosty Łaskiego, Burmistrza Łasku.

W zawodach brało udział 14 zespołów, 8 męskich i 6 żeńskich.
Naszą szkołę reprezentował zespół dziewcząt i chłopców z klas mundurowych w składzie:

1.    Kaja KOZAR 3Iwp
2.    Zuzanna PAJĄK 2Mtw
3.    Anna ŚLIWIŃSKA 3Iwp

1.    Jakub RADZIMIERSKI 3Iwp
2.    Marcel STANIEC 2Mtw
3.    Wiktor ADAMKIEWICZ 3Iwp

W klasyfikacji ogólnej nasze dziewczęta zajęły 3 miejsce uzyskując łącznie 1423 pkt. tracąc do drugiego miejsca 65 pkt., a do pierwszego 70 pkt.
Chłopcy zajęli 2 miejsce uzyskując 1503 pkt. tracąc do pierwszego miejsca 80 pkt.
Rywalizacja nie była łatwa. Zważywszy na to, że w zawodach brały udział nie tylko klasy mundurowe, a również  zawodnicy z licencją zawodnika strzelectwa sportowego.
Łódzkie szkoły górowały nad rywalami, ponieważ uprawiają strzelectwo sportowe na co dzień,  pomimo to my możemy być dumni z reprezentantów naszej szkoły.

Dziękujemy za wzorową postawę i zaangażowanie.

Opiekę nad naszymi zespołami podczas przygotowań i zawodów sprawowali
Tomasz PATYNA i Wojciech DZWONKOWSKI.

001 002 003

004  008

006  005

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA

231 lat temu Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

W dziejach Polski uchwalono wiele konstytucji, ale żadna nie została przez historię tak wysoko oceniona. Żadna z nich nie miała bowiem aż tak doniosłego znaczenia jak konstytucja majowa, która była pierwszym w Europie, a drugim na świecie tego typu aktem prawnym. W tych trudnych dla naszego narodu czasach stanowiła źródło nadziei, otuchy i pokrzepienia dla wielu Polaków.

Święto 3 maja jest tradycyjnie obchodzone w całym kraju, również w naszej szkole. W dniu 28 kwietnia odbył się uroczysty apel poświęcony temu wydarzeniu. Uczniowie klas 1Met i 1E przy wsparciu Sandry Kwiatek z klasy 3 Mtw, Mateusza Grabowskiego z  4Mt oraz Sebastiana Badka z 1Mt przedstawili patriotyczny montaż słowno-muzyczny.
Przypomnieli w nim karty historii związane z konstytucją i walką Polaków o niepodległość. Podkreślili, że z tych faktów powinniśmy czerpać siłę i mądrość w trudnych czasach.

001  002

004 005

 

X edycja Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”.

Koło nr 29 Oddziału Piotrkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie po raz dziesiąty zaprosiło uczniów do Konkursu Wiedzy Elektrycznej: „Bezpieczna elektryczność”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, obejmuje obszar kształcenia elektrycznego, elektronicznego i fizyki. Jest konkursem dwustopniowym. Pierwszy stopień jest przeprowadzany w szkołach macierzystych uczniów, drugi stopień odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.

We wtorek 5 kwietnia odbył się  pierwszy etap  Konkursu. W zawodach szkolnych w naszej szkole wzięło udział 12 osób. Byli to uczniowie klas:  3Ep, 3Mtw i 3Mtp. Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test wielokrotnego wyboru.

W dniu 20 kwietnia  odbył się II etap Konkursu. Naszą szkołę reprezentował w nim Kacper Juszczak z klasy 3Mtp. Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie czerwca.

Opiekun Konkursu
Bożena Włodarczyk

20220426 01 20220426 02

MATURY 2022

pioro

Egzaminy maturalne odbywać się będą
od 4 do 20 maja 2022 roku.

Rozpoczynamy  od 4 maja – język polski na poziomie podstawowym o godz.9.00

5 maja – matematyka na poziomie podstawowym o godz.9.00

6 maja – język angielski – godz.9.00,  oraz język niemiecki o godz.14.00 na poziomie podstawowym.

Egzaminy  odbędą się na hali gimnastycznej oraz w salach lekcyjnych zgodnie z przesłaną informacją.  Zostały również wywieszone w gablotach budynku A, na I piętrze.

Uczniowie piszący na hali czyli sala 1 wchodzą dwoma wejściami:

1 wejście: zewnątrz od strony parkingu od nr 1 do 40
2 wejście: przy Sali fitness od nr 41 do 97.

Absolwenci mają wyznaczone następujące sale:

Poziom podstawowy

język polski – hala czyli sala 1,
matematyka – sala 110 i 222,
język angielski – sala 15, 
język  niemiecki – sala 23.

Poziom rozszerzony

język  angielski – sala 26,
matematyka – sala 20,
fizyka – sala 207,
język polski – sala 21,
wos – sala 21,
historia – sala 21,
historia sztuki – sala 21.

Zdający w salach lekcyjnych przychodzą do szkoły  na godz.8.15, a piszący na hali – sala 1 – na godzinę 8.00. Wszyscy w stroju galowym z dowodem tożsamości z fotografią, absolwenci lat poprzednich również ze świadectwem ukończenia szkoły. Każdy zdający winien posiadać długopis z czarnym tuszem, na matematykę: linijkę i cyrkiel. Tablice metamatematyczne i fizyczne, słowniki i kalkulatory – zapewnia szkoła.

Szatnia będzie czynna w budynku B, a dla piszących w budynku A – w sali nr 6

Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych /np. telefon, zegarek/, książek, maskotek. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, obserwator oraz osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu. Informacji dot. egzaminu maturalnego udziela wicedyrektor – Urszula Seredyn

Niech ten egzamin zakończy się Waszym wielkim sukcesem. Jasnego, otwartego umysłu, opanowania stresu i wiary we własne siły – życzy Wam Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.

POWODZENIA

czterolista koniczyna

Etap regionalny XXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego ‘2022

W dniu 26.04.2022 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Kacper Antkowicz, Adrian Pasik i Hubert Plich po opieką nauczyciela Jacka Mrozickiego wzięła udział w etapie regionalnym XXIV OMTM ‘2022, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Do turnieju przystąpiło 11 zespołów. Uczestnicy mieli do rozwiązania 2 testy pisemne oraz zadania praktyczne dotyczące pierwszej pomocy i przejazdu motorowerem po wybranym torze przeszkód. Nasza drużyna zdobyła 4 miejsce i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w dniu 27.05.2022 w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy ul. Sikorskiego 1 w Sieradzu.

001 003

005 002

NAJLEPSI STRAŻACY ZSP 1 U PANA DYREKTORA


Wręczenie dyplomów, nagród oraz gratulacje od Pana dyrektora dla finalistów etapu szkolnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

I miejsce uczeń klasy 4 It Adam Czupryn,

II miejsce uczeń klasy 1 Met Konrad Glonek,

III miejsce uczeń klasy 3 I Jakub Chodera.

001  002

003 004

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl