Akcja HDK

krew2

Zapraszam na akcję HDK w dniu 21 października (środa) od godziny 8.00 w stołówce szkolnej. Zapisy na listach klasowych do poniedziałku 19 października  do godz. 12.00 u p. M. Usztela, sala nr 5. Osoby chcące wyrobić legitymację HDK proszone są o przyniesienie zdjęcia.

Serdecznie zapraszam.
Prezes Klubu HDK
przy ZSP nr 1
Mariusz Usztel

Dzień galowy

Przypominamy, że 13 października (wtorek) jest dniem galowym

PPOŻ w HOTELU


W dniu 07.10.2020 klasa III technikum hotelarstwa wzięła udział  w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, który przybliżył uczniom wymagania PPOŻ dotyczące obiektów użyteczności publicznej typu hotele/motele. Uczniowie mieli okazję zobaczyć za pośrednictwem specjalnie przygotowanej makiety, jak działają urządzenia PPOŻ oraz w jaki sposób rozprzestrzenia się pożar. Zostali także zapoznani z obsługą gaśnicy proszkowej oraz oznaczeniami dróg ewakuacji. Spotkanie miało na celu przybliżenia tematyki bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia w obiektach hotelarskich.

001  002

003  004

Łódzkie Dni Informatyki

Tegoroczna edycja ŁDI odbędzie się w pełni zdalnie, a specjalnie dla uczniów szkół średnich zorganizowany zostanie konkurs, w ramach którego będą mogli wykazać się wiedzą i kreatywnością. W konkursie mogą wziąć udział zespoły (liczące od trzech do pięciu uczniów), które przygotują pracę w jednym z czterech obszarów tematycznych:

A. Stwórz lekcję swoich marzeń!

B. Gra edukacyjna

C. Pędzlem po desce – internetowa aplikacja do optymalizacji wypełnienia

D. ICT dla Zielonego Łódzkiego

Zgłaszanie zespołów do udziału w konkursie trwa do dnia 18 października 2020 roku na stronie internetowej: www.lodzkiedniinformatyki.pl/junior. Na stronie tej znajdują się również szczegółowe informacje o Łódzkich Dni Informatyki, harmonogram oraz inne przydatne informacje.

On-lineowe ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czterech kolejnych dniach ŁDI 24-27 listopada, a udział w wydarzeniu podobnie jak w latach ubiegłych jest całkowicie bezpłatny.

Podsumowanie projektu „Chcę być przedsiębiorczy”

W dniu 7 października 2020 r. na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego „Nagórzyce” odbyło się podsumowanie akcji sprzedaży okolicznościowych kalendarzy szkolnych „Mechanika”, w ramach projektu „Chcę być przedsiębiorczy”. Dla klasy, która zakupiła procentowo największą ilość kalendarzy Rada Rodziców ufundowała ognisko. Zwycięską klasą okazała się I IH (informatyczno-hotelarska) - 92%. Przy ognisku, pieczonych kiełbaskach oraz muzyce Dyrekcja szkoły oraz przewodniczący Rady Rodziców podziękowali uczniom, którzy brali udział w sprzedaży kalendarzy. W trakcie wizyty w Ośrodku, kierownik tej placówki przedstawił grupie hotelarzy: zasady funkcjonowania oraz wyposażenia obiektu noclegowego, zaś grupa informatyków mogła zapoznać się z wyposażeniem informatycznym i multimedialnym obiektu. Zwiedzili oni również nowocześnie wyposażoną serwerownię. Opiekę nad działaniami związanymi ze sprzedażą kalendarzy oraz podsumowaniem sprawowali:  Pani Gabriela Fijołek oraz Pan Marek Śmigiel.

konkurs

 

 

Konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

Ogłaszam szkolny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi. Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły, którego interesują przepisy prawnej ochrony pracy w Polsce oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP.

Test opracowany przez Szkolną Komisję Konkursową będzie składał się z 25 zadań, które są w bazie zadań pod linkiem:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/225474/BAZA%20pytan%20rok%20szkolny%202020-2021.pdf

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje koordynator konkursu – Jacek Mrozicki
do dnia 6 listopada 2020 r.

Termin przeprowadzenia konkursu:
18 listopada 2020 r. na 8 godzinie lekcyjnej (o godzinie 13.55) w sali 13.

indeks

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w IX Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace konkursowe. Prace można zgłaszać do Pani Iwony Poganowskiej oraz Pana Jacka Mrozickiego i Arkadiusza Świątka.

Ważne daty:

21.10.2020 r. – rozstrzygnięcie etapu szkolnego konkursu.

Zakres konkursu:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.
UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane!

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy link do Regulaminu IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2019/2020 oraz klauzulę informacyjną wraz z koniecznymi do wypełnienia zgodami:

https://lodz.pip.gov.pl/pl/Aktualnosci/118201,ix-miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-kultura-bezpieczenstwa-.html


Organizatorzy konkursu:
mgr Iwona Poganowska
mgr inż. Jacek Mrozicki
mgr inż. Arkadiusz Świątek

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2020 - kl. III i kl. lV
22.09.2020 - kl. I i kl. II
4-5.02.2021

 

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl