Szkolny konkurs o żołnierzach wyklętych


"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

I.    Organizatorzy Konkursu:

Nauczyciele historii w ZSP nr 1 Tomaszów Mazowiecki

II.    Harmonogram Konkursu:

Prace należy wysłać na maile nauczycieli historii: Joanny Kryszewskiej lub Roberta Kołczyńskiego (jeśli nie są znane prosimy o kontakt przez dziennik)

Termin wysyłania do 15.03.2021

III. Cele Konkursu:

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2021).
2. Upowszechnianie wśród uczniów ZSP Nr  1 w Tomaszowie Mazowieckim wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej

IV. Kategorie prac

1. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych.
2. Praca plastyczna , graficzna o Żołnierzach Wyklętych.

V. Kryteria oceniania.

1. Poprawność merytoryczna
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3. Poprawność językowa.

Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
W pracy plastycznej organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.
W pracy należy podać źródła z których korzystano przy wykonaniu pracy

Nasi uczniowie otrzymają stypendia z programu „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych”

stypendiaheader  logoheader

Miło nam przekazać informację dotyczącą laureatów  III edycji programu stypendialnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych". W roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymało 41 uczniów naszego Technikum a uczeń z najwyższą lokatą uplasował się na wysokiej 44 pozycji. Kwoty przyznanych uczniom stypendiów wynoszą trzy i cztery  tysiące złotych.
 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 uczestniczy w programie od jego I edycji w roku szkolnym 2018/2019, kiedy to 96 uczniów otrzymało stypendium.  W II edycji programu w roku szkolnym 2019/2020 za osiągnięcia uhonorowano  25 uczniów. W I i II edycji kwota przyznanego stypendium wynosiła 6 i 10 tysięcy złotych. Nadmienić musimy, że liczba stypendystów maleje z roku na rok, gdyż osoba która już uzyskała stypendium nie może ubiegać się o nie w kolejnej edycji. Tym bardziej cieszy nas tak duża liczba tegorocznych laureatów.
 
Projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do uczniów techników celem umożliwienia rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów,kształcących się w ogólnodostępnych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w naszym województwie.

 

 

21.02.2021: Ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2021 roku – dla podstawy programowej 2012

Zgłoszenia na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na sesję zimową czerwiec-lipiec 2021 dla absolwentów pp2012 kwalifikacje jednoliterowe
 
Termin złożenia deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji letniej 2021 -

21.02.2020.(niedziela) DO GODZ. 23:59

dane niezbędne do wypełnienia: https://zsp1.edu.pl/index.php/egzamin-zawodowy

Ostateczny termin zgłaszania uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektorów szkół na sesję czerwiec-lipiec 2021 roku – dla podstawy programowej 2012 do 26.02.2021 do godz. 12:00.


Absolwentów zainteresowanych poprawą egzaminu (w przypadku niezdanej kwalifikacji)  proszę o pilny kontakt.

Sylwia Błoch

Egzamin maturalny

Drodzy uczniowie klas czwartych, przed Wami próbny egzamin maturalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To ostatnia szansa sprawdzenia poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego. 
Zgodnie z  zaplanowanym przez CKE   harmonogramem odbywać się będzie w dniach: 
03.03.2021 - język polski
04.03.2021 - matematyka
05.03.2021 - język angielski
08.03.2021 - język niemiecki
Szczegółowe informacje  pojawią się w kolejnym komunikacie. 
 
=========================================================
 
UWAGA - Informacja dla absolwentów  ZSP1 przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.
Bardzo proszę o uregulowanie wpłat za egzamin maturalny wynikający z aktualnych przepisów prawa oświatowego i przedstawienie w szkole dowodu wpłaty /ksero, skan, email/ do dnia 7 marca 2021 roku. Numer konta oraz informacje, które powinny być umieszczone na przelewie znajdują się na stronie OKE Łódź.
Urszula Seredyn-wicedyrektor

1% podatku na działalność szkoły

Szanowni Państwo,
Dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Organizacji Pożytku Publicznego nr
KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: RR ZSP NR 1 9240
- kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego
Polecając tę formę gromadzenia funduszy przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą ta drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 
pit1
 
pit2

Ostatki Samorządu Uczniowskiego

 
"Przyszliśmy tu na ostatki,
my informatyczne dziatki,
uczniów u nas jest bez liku,
bo najlepiej w Mechaniku". 😊
 
Samorząd świętował dziś ostatni dzień karnawału odwiedzając Starostwo Powiatowe, Dyrekcję i pracowników szkoły.
 
001 002
 
003  004
 
006  009

Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy - czas zacząć

 
Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. T. Kościuszki otrzymał pozytywną decyzję w konkursie wniosków Erasmus+ dla wniosku pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" w naborze w rundzie 1 na rok 2020, KA1 Mobilność edukacyjna, KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do 54 uczniów klas drugich i trzecich o profilach kształcenia: technik mechatronik, technik informatyk i technik hotelarstwa. Kwota przyznanego dofinansowania to 149.112 Euro., tj. 666.187,68PLN. Uczniowie będą odbywać czterotygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Sewilli, Maladze i Ubedzie. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.08.2022.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest nabycie i rozwój praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, odpowiedniego poziomu komunikatywności w języku angielskim oraz kompetencji interdyscyplinarnych poprzez zrealizowanie stażu zawodowego w realnych warunkach rynku pracy. Odpowiedzialnym za realizację projektu z ramienia szkoły jest koordynator Arkadiusz Świątek - nauczyciel przedmiotów zawodowych wraz z zespołem nauczycieli ZSP1 w osobach: Beata Chwalińska, Iwona Osuch, Joanna Kryszewska, Andrzej Oczkowski. Uczestnicy odbędą przed mobilnością przygotowanie kulturowe, organizacyjne, doradztwo zawodowe, szkolenie bhp oraz kurs języka angielskiego, który będzie językiem komunikacji podczas stażu.
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Erasmus+".
 
erasmus szary

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl