Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Koncert Galowy IX Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

W minioną niedzielę, 5 stycznia w Kościele Świętej Rodziny przy ulicy Niskiej odbył się Koncert Galowy IX Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek o zasięgu powiatowym. W konkursie ZSP nr 1 reprezentowała Alicja Skrzypczyńska, Julita Wójcik oraz zespół wokalny w składzie: Alicja Skrzypczyńska i Mateusz Grzybowski. Miło nam poinformować, że Julita Wójcik wyśpiewała wyróżnienie - serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Nowym Roku całej rozśpiewanej gromadzie z naszej szkoły.

Julita

Egzamin kadetów „Mechanika”.

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zakończyli szkolenie wojskowe, w ramach programu Certyfikowanych Klas Mundurowych Ministerstwa Obrony Narodowej, z zakresu przedmiotu Edukacja Wojskowa.

Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej. W obu częściach kadeci musieli wykazać się przed komisją egzaminacyjną złożoną z instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, wiedzą zdobytą w trakcie trzy semestrowego szkolenia. Egzamin stanowił nie tylko podsumowanie wiedzy  teoretycznej i umiejętności praktycznych, ale był przede wszystkim swoistą przepustką na drodze do zdobycia przez kadetów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz certyfikatów umożliwiających zdobycie dodatkowych punktów podczas kwalifikacji do akademii wojskowych.

001  002

003  004

005

Cicha noc, święta noc...

Jest taki zmierzch wśród grudniowych, szarych dni,
Kiedy w noc gwiazdka lśni.
Wigilii czas każe nam u stołu stać, łamać opłatek, razem trwać.
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd zaświeci nam spoza chmur,
dzieje się cud, co w każdym z nas
umie zburzyć jego własny mur.

Wigilia to najpiękniejszy dzień w roku. W wieczór wigilijny dzieją się cuda: rodzi się Bóg, zmieniają się ludzkie serca, zwierzęta mówią, świat staje się lepszy...
Właśnie z taką nadzieją 18 XII w ZSP nr 1 zaprezentowaliśmy program artystyczny, poświęcony zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia. Był to refleksyjny montaż słowno-muzyczny z udziałem uczniów z klasy 2IT oraz chóru szkolnego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wdziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego,
ksiądz kanonik Sławomir Klich – proboszcz parafii św. Antoniego,
Ksiądz Grzegorz Chirk – proboszcz parafii św. Rodziny i przełożony Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tomaszowie Maz.,
mjr Marcin Michalski – zastępca dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej,
Podkomisarz Marek Musiał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji,
pan Przemysław Mrowiński – dyrektor Zaocznego Liceum dla Dorosłych,
panie Donata Domańska – prezes, Alicja Lenartowicz – wiceprezes i Helena Piątkowska – skarbnik Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz.,
pan Micke Bondariuk, pani Karolina Goworek-Banaś – kierownik Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Pracowników firmy Ceramika Paradyż,
przewodniczący Rady Rodziców pan Witold Mazurek.

Podczas imprezy przedstawiciele Tomaszowskiego Hufca ZHP przekazali WIGILIJNE ŚWIATEŁKO POKOJU na ręce pana dyrektora, przewodniczącego Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

Uroczystość wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Artystom i publiczności dziękujemy i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!


Agnieszka Bogdańska, Marta Zieja i Piotr Goljat.

 

 

PODSUMOWANIE XXVIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

18 grudnia 2019 roku uczennica klasy 1h Emilia Bielawska odebrała gratulację z rąk Pana dyrektora za zajęcie pierwszego miejsca w etapie szkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Życia i uzyskania drugiego wyniku w etapie rejonowym organizowanym przez Rejonowy Oddziała PCK w Tomaszowie Mazowieckim.

Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły   

Beata Goździk, dyrektor Dariusz Kwiatkowski

001  002

XXVIII edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap szkolny

 

27.11.2019 w naszej szkole odbył się etap szkolny XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Najlepszą wiedzą w tym zakresie wykazała się uczennica klasy 1H EMILIA BIELEWSKA, która będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym 13.12.2019r. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas pierwszych. Podczas Olimpiady sprawdzana była wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, w szczególności: zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej, zasad zdrowego żywienia, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku, problematyki ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków), zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym, zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze), zasad udzielania pierwszej pomocy, podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.

Opiekun Beata Goździk

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl