Kadeci „Mechanika” razem z kawalerzystami.

W piątek 31 marca, na stadionie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie kawalerzyści 7 batalionu kawalerii powietrznej obchodzili swoje święto. Przygotowano m.in. pokazy sprzętu i uzbrojenia, a także wyszkolenia żołnierzy. Wręczono również wyróżnienia i awanse.
Razem z kawalerzystami w święcie udział wzięli kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas uroczystej zbiórki pododdziałom batalionu wręczone zostały proporce batalionowe. Dodatkowym bardzo ważnym elementem uroczystości było przekazanie obowiązków dowódcy batalionu. Dotychczasowy dowódca podpułkownik Maciej Bańkowski przekazał obowiązki dowódcy podpułkownikowi Grzegorzowi Plaskocie. Żołnierze, pracownicy wojska oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z batalionem otrzymali wyróżnienia. Wśród wyróżnionych honorową odznaką jednostki znalazł się dyrektor naszej szkoły Dariusz Kwiatkowski oraz wicedyrektor Jolanta Nikodemska. Serdeczne gratulujemy wyróżnienia.

001

002 004

005  007

010 011

012 013

Wręczenie certyfikatów zaświadczeń i dyplomów uczniom za uczestnictwo w projekcie "Postaw na swoje umiejętności"

W dniu 29.03.23r. Dyrektor ZSP nr 1 Dariusz Kwiatkowski i koordynatorki projektów realizowanych dotychczas w szkole pani Jolanta Nikodemska i pani Sylwia Błoch uroczyście wręczyli zdobyte przez uczestników projektu "Postaw na swoje umiejętności" certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa z odbytych szkoleń i zdanych egzaminów. Uczestnikom projektu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Wartość projektu: 1 998 402,98 zł

Realizacja projektu w ZSP nr 1 umożliwiła zakup wyposażenia do trzech pracowni informatycznych na łączną kwotę 400 794,00 zł oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu z kierunku technik informatyk poprzez uczestnictwo ich w licznych zaawansowanych szkoleniach specjalistycznych.

projekt2

 

 

Podsumowowanie projektu „Nowe kierunki – nowe możliwości”

Dnia 27 marca 2023 uczniowie klas hotelarskich - IIH oraz IVHp uczestniczyli w spotkaniu podsumowujący projekt „Nowe kierunki – nowe możliwości” w ramach Oś XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zawodach i lepszego dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w powiecie tomaszowskim przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim poprzez wyposażenie placówki, nabycie lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz Instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie uczestniczyli w wykładzie: „Wpływ diety na zdrowie i cerę”, który poprowadził Pani mgr inż. Katarzyna Popielawska  - dietetyk PRACOWNIA ZDROWEGO ŻYWIENIA, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, organizatorka licznych warsztatów edukacyjno- kulinarnych dla dzieci i dorosłych, uczestniczka licznych kursów i konferencji z zakresu psychodietetyki w pracy z pacjentem.

Mieliśmy możliwość obejrzenia  nowo wyposażonej pracowni KOSMETYCZNEJ. Czekała również na nas miła niespodzianka w postaci poczęstunku.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i poświęcony nam czas. Wróciliśmy bogatsi o nową wiedzę, którą będziemy wykorzystywać podczas planowania codziennych posiłków. Uczniowie byli żywo zainteresowani nową ofertą edukacyjną CKU i wyrażali chęć kontynuowania nauki na prezentowanych kierunkach.

Opiekunami podczas wyjścia była P. Angelika Nowak i P. Magdalena Piotrowska.

001 004

002 003

005 006

007 008

 

XII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR-VIVRE ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA

22 marca 2023 r. w ZSP Nr 1odbyła się XII Edycja Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas ósmych szkół powiatu tomaszowskiego.

Celem konkursu było min. propagowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego podnoszenia wiedzy.

W dwustopniowym konkursie udział wzięło 30 uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Wiadernie, Szkołę Podstawową  Nr  6 w Białobrzegach, Szkołę Podstawową nr 3, nr 8, nr 9, nr 10 oraz nr 14 z Tomaszowa Mazowieckiego.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test pisemnyskładający się z 30 pytań dotyczących zasad nakrywaniai podawania do stołu, doboru nakrycia i zastawy stołowej, sztuki jedzenia, zachowywania się przy stole jak i właściwego ubioru w zależności od okazji.
W ramach części praktycznej, trzyosobowe drużyny miały za zadanie przygotować dekoracje stołu o tematyce „Przyjęcie z naturą w stylu boho”, nakrycie stołu do posiłku dla 4 osób,  przystawki oraz kartę menu w dowolnym opracowaniu.

Ocenie podlegały: poprawne przygotowanie nakrycia, kreatywnepodejście do tematu, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek, estetyka wykonania menu oraz inwencja twórcza uczniów.

Oto wyniki tegorocznej XII Edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”
    
Najlepsi  z  części teoretycznej:

I miejsce  –   Rumińska Wiktoria, Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce – Antoni Zięba, Szkoła Podstawowa nr 6,
III miejsce –  Nikola Ślusarek, Szkoła Podstawowa nr 6

Zwycięzcy  etapu praktycznego:
I miejsce  -  Szkoła Podstawowa nr 10, drużyna w składzie:
Zofia Budzyńska,  Roma Harasimowicz, Roksana Szczepanik
Opiekun: Małgorzata Baldiszak, Łukasz Jasiński

II miejsce - Zespół Szkół w Wiadernie, drużyna w składzie:
Nelly Hejduk, Adam Blachowicz, Tomasz Wójcik
Opiekun: Krzysztof Cyniak, Arkadiusz Świech

III miejsce  -  Szkoła Podstawowa nr 3, drużyna w składzie:
Julia Kołodziejczyk, Wiktoria Rumińska, Julia Kowalewska
Opiekun:  Edyta Sałowska

Jury Konkursu przyznało jedno wyróżnienie:
Zespół Szkół w Wiadernie drużyna w składzie:
Kinga Worach, Melania Ślifierska, Karol Siedliński
Opiekun: Krzysztof Cyniak, Arkadiusz Świech

Nagrody za  najwyższą liczbę punktów zarówno z części teoretycznej i praktycznej trafiły do szkół:

I miejsce  Szkoła Podstawowa nr 10 – opiekun: Małgorzata Baldiszak, Łukasz Jasiński
drużyna w składzie
Zofia Budzyńska,  Roma Harasimowicz, Roksana Szczepanik

II miejsce  Szkoła Podstawowa nr 3 – opiekun:Edyta Sałowska
drużyna w składzie
Julia Kołodziejczyk, Wiktoria Rumińska, Julia Kowalewska

III miejsce  Zespół Szkół w Wiadernie – opiekun: Krzysztof Cyniak,  Arkadiusz Świech
drużyna w składzie
Nelly Hejduk, Adam Blachowicz, Tomasz Wójcik

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy oraz opiekunowie drużyn upominki.
Nagrody ufundował ZSP Nr 1, Wydział Kultury i Promocji Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim oraz Wydział  Edukacji, Kultury i Sportu w Tomaszowie Mazowieckim.
Z uwagi na popularność konkursu oraz konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania  i zachowania się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie XIII Edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”.
Zespół Nauczycieli Zawodowych Przedmiotów Hotelarskich składa serdeczne  podziękowania  za  pomoc, wsparcie i poświęcony czas przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu Dyrekcji Szkoły, p. Joannie Kryszewskiej, p. Beacie Dębińskiej, p. Karolinie Greszel, uczniowi Michałowi Skalskiemu z klasy IV Icp oraz uczennicom klasy II i IV technikum hotelarstwa.

Koordynator konkursu
Beata Chwalińska

037 006

002  003

005 010

009   015 021

012  019

007  020

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny “Lwiątko”lew

27 marca miała miejsce kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu fizycznego “Lwiątko”, organizowanego przez Fundację Akademia Młodych Fizyków.
Konkurs ten jest wzorowany na popularnym konkursie matematycznym Kangur. Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w Kangurze zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele “uniwersyteckiego” liceum we Lwowie, zajmujący się także organizacją Kangura na terenie Ukrainy. Nazwa “Lwiątko”, po ukraińsku “Levenja”, pochodzi właśnie od Lwowa.

W naszej szkole w konkursie wzięło udział 20 uczniów: 10 z klasy 2Iw oraz 10 z klas czwartych, w tym 4Ep, 4Mtw, 4Mtp i 4MEp.
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 15 maja.

Trzymamy kciuki!

Opiekunowie: Jolanta Nikodemska i Rafał Basiński

001  002

003

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2023 – ETAP SZKOLNY w ZSP 1

24 marca 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
Uczestników konkursu przywitały pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska i pani wicedyrektor Urszula Seledyn.
Do konkursu zgłosiło się 27 osób. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m. in. przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Wyniki turnieju:
I miejsce zajął uczeń klasy 2 Met Konrad Glonek uzyskując 28 punktów,
II miejsce zajął uczeń klasy 3 Mtw Franciszek Szmigiel uzyskując 26 punktów,
III miejsce zajął uczeń klasy 4 I Jakub Chodera uzyskując 24 punkty,
IV miejsce zajęli uczniowie klasy 3 Mtw Tomasz Rutowicz i Maciej Kotowski uzyskując 23 punkty,
V miejsce zajęli uczniowie klasy 3 Met Bartłomiej Pietrzyk, klasy 3 Mtw Kamil Trębacz i klasy 2 Met Antoni Ruta uzyskując 21 punktów.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Konkurs w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Zwycięzca etapu szkolnego będzie reprezentować szkołę w etapie miejsko-gminnym OTWP 30 marca 2023r. o godz. 10:00  w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz. przy  ul. P.O.W. 5 (sala na II piętrze).
Organizatorem etapu miejsko-gminnego OTWP jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tomaszowie Mazowieckim.

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział.
Organizator etapu szkolnego Beata Goździk

001 002

003 004

005 006

VIII Edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie

W dniu 24.03.2023r. odbyła się w naszej szkole po raz pierwszy VIII  edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie.
Celem Akademii jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa  oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym. Akademia – konkurs organizowana jest przez Krajową Izbę Radców Prawnych, która wspierana jest przez Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Pierwszy etap Konkursu odbył się drogą elektroniczną  za pomocą specjalnej strony
https://konkursakademia.pl.  Wyniki  ogłoszone zostaną  na stronie internetowej Akademii – Konkursu  w dniu 29.03.2023 r.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 50 pytań w czasie 45 minut z zakresu:
– Wiedzy o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
– Kodeksu i Postępowania Cywilnego
– Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
– Wiedzy o ochronie danych osobowych


Przygotowaniem merytorycznym uczestników konkursu:
1.    Aleksandra Siewierska z klasy 4Hp
2.    Emil Janas z klasy  2H
3.    Kacper Zając z klasy 4 Mep
4.    Jakub Wieczorek z klasy 3I
zajęli się Prawnicy - Doktorant Marcin Wasilewski i mgr. Robert Salicki, którzy wierzą w przygotowanie Młodych Osób w start w dorosłe życie poprzez szerzenie podstawowej wiedzy prawnej.

Szkolny opiekun Konkursu
Beata Chwalińska

005  006

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2022 - kl. I
22.09.2022 - kl. II i kl. III
23.09.2022 - kl. lV
16.11.2022 - kl. I
17.11.2022- kl. II i kl. III

18.11.2022 - kl. lV

16.12.2022 - kl.IV maturalne
2.02.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.

3.02.2023 - kl. II i kl. III
26.04.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.
27.04.2023 - kl. II i kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk