Jeżeli jesteś zainteresowany nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. a nie jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego możesz wypełnić wniosek klikając na link: https://tomaszow-maz.e-omikron.pl


Informacje o rekrutacji 2019     Kierunki kształcenia w ZSP nr 1     Oferta szkoły     Folder 2019     Terminarz rekrutacji

WYNIKI XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

04.01.2019 r. do Etapu Okręgowego XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z przedstawicielami branży hotelarskiej i organizacjami hotelarskimi przystąpiło 309 uczniów w siedmiu okręgach w Polsce.

Eliminacje okręgowe polegały na pisemnym rozwiązaniu 60 zadań testowych zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz z tematyki wiodącej.

Trzydziestu  uczniów z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowało się do  etapu centralnego, który odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w kwietniu, w Kołobrzegu.

Niestety naszym uczennicom z klasy IV technikum hotelarstwa nie udało się znaleźć na wymarzonej liście.

Justynie Psut zabrakło tylko 2 punktów natomiast Natalii Hajdamiak 8 pkt.

Szkoda, ale  i tak gratulujemy wysokich wyników…

Beata Chwalińska

olimpiada 001  olimpiada 002

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

foto

21.01.2019 r. uczennice naszej szkoły ponownie  wraz z przedstawicielami ZSP nr 2, Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, przedstawicielami Zespołu Przedszkolno Szkolnego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedziły Dom Pomocy Społecznej   przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dla mieszkańców DPS były przygotowane ciasta, część artystyczna, piękne laurki, kartki z życzeniami i kwiaty.

Za wspaniałą uroczystość mieszkańcy DPS podziękowali gromkimi brawami.

Serdeczne słowo ,,DZIĘKUJĘ” za udział w spotkaniu składam uczennicom klasy II H: Martynie Stasiołek, Natalii Perce, Marice Płachcie, Izie Szczecińskiej, Julii Wójciak  i Wiktorii Warchoł.

Opiekun szkolny

Tomaszowskiego Klubu Żonkila

Beata Chwalińska

001  002

Egzamin kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Zgodnie z diagramem szkolenia przedmiotu Edukacja Wojskowa kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, objętych pilotażowym Programem Certyfikowanych Klas Mundurowych MON, w dniu 22 stycznia 2018 roku odbył się egzamin końcowy z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Do egzaminu przystąpiło 31 kadetów z klasy IV Mtw. Komisja egzaminacyjna złożona z instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, przedstawiciela szkoły i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziła test wiedzy teoretycznej, składający się z 30 pytań z zakresu realizowanego w ciągu trzech semestrów nauki programu Edukacja Wojskowa, a następnie kadeci poddani zostali sprawdzianowi umiejętności praktycznych, zdobytych podczas zajęć prowadzonych w ramach wojskowych dni szkoleniowych. Egzamin praktyczny odbywał się w podziale na podgrupy w formie ścieżki taktycznej z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych 7 batalionu kawalerii. Uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej i praktycznej, będzie stanowiło podstawę do otrzymania przez kadetów - absolwentów szkoły, certyfikatów uprawniających do uzyskania dodatkowych punktów, w trakcie prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów aplikujących do akademii wojskowych oraz korpusu szeregowych zawodowych. Dla tych ostatnich, dodatkowo pozwala na skrócenie szkolenia przygotowawczego do służby w korpusie szeregowych zawodowych do jednego miesiąca oraz po zaliczeniu egzaminu sprawnościowego pierwszeństwo przy wcieleniu do służby w wybranej jednostce wojskowej.

egzamin kadetow 1  egzamin kadetow 2

FINAŁ REJONOWY Ogólnopolskiej Olimpiady PZSŻ PCK

003W siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Naszą szkołę  godnie reprezentował uczeń klasy 1IT Jakub Samek. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Beata Goździk

001  002

Uprawnienia Eksploatacji do 1kV.

17 stycznia 2019 roku uczniowie klas 4Mt-w i 4E z rąk dyrektora szkoły pana Dariusza Kwiatkowskiego otrzymali świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV wydane przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział Tomaszów Mazowiecki. 
Ten dokument jest pożądany na rynku pracy i liczymy, że będzie pomocny na początku kariery zawodowej. Kurs przygotowawczy i egzamin przed komisją kwalifikacyjną odbyły się w szkole, co było ułatwieniem dla uczniów w zdobyciu tego dokumentu.

101 102 103

Uroczyste wręczenie broni.

W poniedziałek, 14 stycznia 2019r. na placu apelowym 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom służby przygotowawczej.

Po przeglądzie pododdziałów, przywitaniu, podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego pełniący obowiązki dowódcy batalionu mjr Grzegorz Plaskota wręczył broń wyróżniającym się w czasie szkolenia żołnierzom. Pozostali żołnierze otrzymali broń na zbiórce pododdziału. W uroczystości udział wzięli kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z opiekunem mjr rez. Sławomirem Miszczukiem.

Po zakończonej zbiórce kadeci z "Mechanika" mieli możliwość zwiedzenia nowo otwartej Sali Tradycji 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz wpisania się do księgi pamiątkowej.

002  003

Podsumowanie konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

Dziś dokonaliśmy podsumowania szkolnego etapu konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy" organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Spośród uczestników konkursu najlepiej odpowiadali na pytania konkursowe Natalia Kowalska z 4 Mt-w oraz Przemysław Bukowski z 4 Ia. To oni będą reprezentować szkołę na wojewódzkim etapie konkursu w Łodzi, który odbędzie się w marcu 2019 r.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w Łodzi.

konkurs

 

Akcja gotowości do oddania szpiku

dkms

Drugi raz w naszej szkole będzie organizowana akcja pomagania potrzebującym z wszelkimi  chorobami szpiku. Najczęściej nazywanymi „białaczką”.
Uczestniczenie polega jedynie na zarejestrowaniu się i oddaniu wymazu z jamy ustnej oraz zapoznaniu się z regulaminem oraz jego zaakceptowaniu.
Wielka Orkiestra Świątecznej  Pomocy: 13 stycznia od 14.00 do 20.00 w ZSP nr 1.

Akcja organizowana jest przez stowarzyszenie DKMS oraz Piotra. Zachęcam wszystkich krwiodawców i wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w organizowanym przez Piotra Tejchmana, absolwenta naszej szkoły, przedsięwzięciu.

W odpowiedzi na pytania Szanownych Krwiodawców:
Następna akcja HDK odbędzie się 27 lutego 2019 roku.

Legitymacje HDK są już do odbioru w punkcie krwiodawstwa w Szpitalu Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim , lub przy następnym oddaniu krwi.

Pozdrawiam
Prezes Klubu HDK przy  ZSP nr 1
Mariusz Usztel

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 191

Styczeń-Luty 2019

Przypominam wszystkim przystępującym do egzaminów o tym, że na cz. pisemną wszyscy są zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły w wyznaczone miejsce na godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Do cz. praktycznej obowiązkowo należy zgłosić się do szkoły w wyznaczone miejsce na minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

 


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl