TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - Oświadczenie dla kandydata do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Uwaga Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego
 
Każdy kandydat do Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu testów sprawnościowych powinien poza strojem sportowym, butami na zmianę, legitymacja szkolną, maseczką i butelką wody mieć ze sobą oświadczenie rodzica, do którego link zamieszczony jest poniżej:
 
 

Zapraszamy do Technikum hotelarstwa

Drogi Kandydacie!
 
Jeśli fascynują Cię podróże i jesteś otwarty na pracę z ludźmi zapraszamy do Technikum Hotelarstwa.
Ta prezentacja pokaże Ci jak ciekawy jest to kierunek.
 
Zapraszamy!

 

 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF
 
 

Konkurs "Zawodowiec Mechanika" klas czwartych rozstrzygnięty!

Tytuł "Zawodowca Mechanika" 2020/2021 oraz główną nagrodę otrzymała Aleksandra Grabowska uczennica klasy hotelarskiej, która najlepiej zdała egzaminy zawodowe oraz uzyskała najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.

Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali Angelika Kucharska uczennica klasy hotelarskiej i Wojciech Szczepaniak uczeń klasy informatycznej.

Nagrody w konkursie zostały zakupione z wpłat na Radę Rodziców przy ZSP1.

Nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczniów młodszych klas zachęcam do osiągania jak najlepszych ocen z przedmiotów zawodowych i jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych.

Podsumowanie "Zawodowca Mechanika" klas II i III już w czerwcu.

Koordynator konkursu Arkadiusz Świątek
zdj. Michał Skalski 2I

001 002

003  004

Pożegnanie klas maturalnych

 
„Chcąc drogę tworzyć przyszłą koniecznie pomnieć trzeba, skąd się wyszło.”
– C. K. Norwid
 
foto
 
 

Dziś w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych. Udział w niej wzięli: dyrekcja szkoły, wychowawcy, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, przedstawiciele klas trzecich i bohaterowie dzisiejszego dnia – maturzyści. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Leon Karwat – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Niezwykle ciepło społeczność szkolna powitała Pana płk. dr inż. Mariusza Pawluka – od niedawna nowego dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk. Macieja Bańkowskiego dowódcę 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, ppłk. Jerzego Nawotkę Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, st. chor. sztab. Jacka Nikodemskiego – starszego podoficera dowództwa 25 BKPow. oraz st. chor. sztab. Andrzeja Klepacza – starszego podoficera dowództwa 7bkpow. Podczas uroczystości Dyrekcja szkoły wręczyła „złote tarcze” dla najlepszej dziesiątki uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie za 4 lata nauki, świadectwa z wyróżnieniem oraz szereg nagród za aktywną pracę na rzecz szkoły.

Kadeci klasy wojskowej otrzymali certyfikaty ukończenia nauki przedmiotu "Edukacja wojskowa" w ramach Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. W imieniu Ministra Obrony Narodowej certyfikaty wręczył Dowódca 25 BKPow.

Listy gratulacyjne i statuetki pamiątkowe odebrali również rodzice uczniów, którzy ściśle współpracowali ze szkołą. Były przemówienia (w tym wyjątkowo chwytające za serce przedstawiciela klas maturalnych Jakuba Wasilewskiego z kl. IV I), kwiaty, podziękowania. Na ręce nauczycieli przekazano słodkie upominki.

Następnie przedstawiono krótki, ale wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich. Wręczyli oni również swoim starszym kolegom drobne upominki na miłe wspomnienie wspólnie spędzonego czasu.

 
No cóż, drodzy Absolwenci – „Szczęśliwej drogi już czas!”
Niechaj dobry los Was prowadzi!
 
zdjęcia Michał Skalski 2I
 
002  008
 
010  011
 
013 012
 
014  015
 
016  017
 
018 040

Uroczystość zakończenia klas IV

W dniu 20.05 odbędzie się uroczyste pożegnanie klas IV.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem:

1. 07.45- 08.15
2. 08.20 - 08.50
3. 08.55 - 09.25
4. 09.30 - 10.00
5. 10.05 - 10.35

11.00 - Uroczyste pozegnanie klas czwartych

 

Akcja wolontaryjna „Opatrunek na Ratunek”

 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią nasza szkoła nie ustaje w niesieniu pomocy. Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie z Samorządem Uczniowskim wsparli finansowo akcję „Opatrunek na Ratunek” Fundacji Redemptoris Missio. Jej celem jest zakup środków higienicznych, strzykawek, bandaży, opatrunków oraz drobnego sprzętu medycznego na rzecz cierpiących dzieci z rejonów Afryki. W surowych warunkach życia nietrudno o rany, oparzenia i urazy. W tropiku plagą są także ugryzienia i ukłucia owadów. Przekazano kwotę 200 zł. Czasem drobny gest uruchamia lawinę dobroci. Dziękujemy!

Szkolny Klub Wolontariusza i Samorząd Uczniowski

Opatrunek na strone

Nowe kwalifikacje- inwestycja w rozwój.

 infor o projekcie

 

Regulamin rekrutacji dla uczniów na rok 2020/21 w ramach projektu „  Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój.”


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

UWAGA INFORMACJE O NOWYM PROJEKCIE REALIZOWANYM W ZSP1 Nowe kwalifikacje-inwestycja w rozwój

 
Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

UWAGA INFORMACJE O NOWYM PROJEKCIE REALIZOWANYM W ZSP1 Nowe kwalifikacje-inwestycja w rozwój

Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunku technik elektronik, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik z Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Maz uczących się, pracujących oraz zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego.

Rezultatem projektowym będzie nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli po zajęciach z IPC, ESD, BGA – uczestnicy otrzymają międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN

Szczegółowy opis zajęć:

1) z Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)dla100os.(10gr.po10os.),każda gr.48h(6dni x8h)

2) z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE(BGA) dla100os.(10gr.po10os.),każda gr.16h(2dni x8h)

3) z Ochrony przed elektrycznością statyczną pakietów elektronicznych, z uwzględnieniem aplikacji SPACE(ESD) dla100os.(10gr.po10os.),każda gr.8h(1dzień)

4) Każdy uczeń odbędzie 150h stażu zawodowego w firmach z woj. łódzkiego. (jeszcze w tym roku szkolnym 50 uczniów i w przyszłym roku szkolnym 50 uczniów)

5) Uczeń otrzyma stypendium za staż, szkolenie BHP, badanie lekarskie.

Dodatkowe informacje w zakładce, pod linkiem: ZSP1 - Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dla zainteresowanych uczniów można uzyskać u p. dyrektor J. Nikodemskiej.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl