II Ogólnopolskie Mistrzostwa IT

mistrzostwait

Serdecznie zapraszamy Was na II Ogólnopolskie Mistrzostwa IT. Jest to druga edycja ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych i średnich podczas którego, uczestnicy będą mogli spotkać się z partnerami oraz uczestniczyć w zadaniach konkursowych z programowania, AI, tworzenia gier, cyberbezpieczeństwa, projektowania i druku 3D oraz podstaw robotyki. W tym roku dla uczniów przygotowaliśmy siedem dywizji tematycznych:

  1. AI - tylko dla szkół ponadpodstawowych
  2. GameDev
  3. Programowanie
  4. Robotyka
  5. Druk 3D 
  6. Cyberbezpieczeństwo
  7. Cloud - tylko dla szkół ponadpodstawowych

https://mistrzostwait.com/

Tydzień Szczęścia w Szkole

Przypominam, że od poniedziałku (18.września) dołączamy do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Szczęścia w Szkole”! Jej celem jest poprawa dobrostanu całej społeczności szkolnej, obniżenie stresu i fajna zabawa. Dlatego do szkoły przychodzimy z uśmiechem, napełniamy kieszenie entuzjazmem, nie boimy się kartkówek, budujemy fajne relacje, uwalniamy endorfiny i dajemy szczęście- sobie i innym! Wszystkie pomysły, które wpłyną na poprawę naszego samopoczucia, dozwolone. Rozmawiamy o emocjach, rysujemy, komponujemy, tańczymy, gramy, śpiewamy, robimy coś dobrego dla innych! Po prostu mnożymy szczęście! I niechaj to miłe uczucie towarzyszy nam do końca roku szkolnego!

Zaczynamy!

Anetta Holc

001 002

003

 

Przyszła pora na książki od Majora.

„Przyszła pora na książki od Majora”, to akcja przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, przez kadetów klasy piątej, mająca na celu uratowanie starych, zapomnianych książek. Bo przecież książek nie można wyrzucić na śmietnik…
Udział w akcji pozwoli uczniom naszej szkoły na zapoznanie się z często zapomnianymi choć w dalszym ciągu wartościowymi i ciekawymi tytułami oraz autorami książek. W naszej akcji proponujemy wykorzystanie starych woluminów z domowych bibliotek. Przypominamy o wartościach jakie niesie ze sobą czytanie książek, zarówno tych edukacyjnych jak i poznawczych, a w końcu zapewniamy łatwiejszy i co ważne bezpłatny dostęp do książki, której cena jest dzisiaj często elementem powodującym rezygnację z jej zakupu.
Elementem, który niewątpliwie stanowi jeden z celów naszego działania jest również dotarcie do świata starej, zniszczonej książki, której pożółkłe kartki niosą na swoich stronicach zapach minionej historii.

1

 

2 3

"Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" - szkolny konkurs wiedzy o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, upamiętniający beatyfikację rodziny Ulmów.

W czasie II wojny światowej, większość Polaków zaabsorbowanych trudami życia codziennego w kraju pod okupacją niemiecką, pozostawała bierna wobec Zagłady. Niektórzy okazywali Żydom wrogość. Byli i tacy, którzy nieśli im pomoc. Ratujący działali w warunkach wyjątkowo trudnych - w całkowitej konspiracji, strachu przed Niemcami oraz własnym sąsiadem.

Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej;
- poznawanie i popularyzowanie wiedzy o historii najnowszej Polski;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za pamięć historyczną;
- kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka, współczucia, tolerancji wobec innych narodów, religii;
- motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych.

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz.  

Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II, III i IV zainteresowanych historią najnowszą Polski.

Zakres tematyczny konkursu:
- struktura narodowościowa Polski przed wybuchem II wojny światowej;
- stosunki polsko - żydowskie w II Rzeczypospolitej;
- polityka okupanta niemieckiego wobec ludności polskiej i żydowskiej w czasie II wojny światowej;
- metody eksterminacji narodu żydowskiego stosowane przez okupanta niemieckiego;
- sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką;
- biografie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Ulmów);
- Żegota - Rada Pomocy Żydom;
- postawy Polaków wobec Żydów w czasie okupacji niemieckiej;
- Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - wartości jakimi się kierowali.

Przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 28.09.2023 r. w sali nr 110 . Przeprowadzony zostanie formie testu, zawierającego pytania otwarte oraz zamknięte, na których rozwiązanie przewidziano            45 minut.  Oceny odpowiedzi dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli historii ZSP nr 1. Ocenie podlega zawartość merytoryczna odpowiedzi. Od oceny Komicji     nie ma odwołania.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe trzem laureatom, którzy otrzymają najlepszy wynik.  

   https://naszahistoria.pl/zlozone-relacje-polskozydowskie-w-ii-rp/ar/10521562
   http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html
   https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/zydzi-ukrywajacy-sie/zydzi-w-ukryciu
   https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/holocaust/77966,Niemiecki-okupant-wobec-Zydow-w-latach-19391941.html
   https://zpe.gov.pl/a/eksterminacja-ludnosci-zydowskiej-przez-niemcy-na-okupowanych-ziemiach-polskich-podczas-ii-wojny-swiatowej/D15kvi0oP
   https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/pomoc-zydom-podczas-zaglady
   https://ipn.gov.pl/pl/narodowy-dzien-pamieci/140408,Polacy-ratujacy-Zydow-pod-okupacja-niemiecka-Jozef-i-Wiktoria-Ulmowie.html
   https://historia.org.pl/2018/02/03/polacy-nie-ratowali-zydow-poznaj-10-ws
  
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/140845,Historia-rodziny-Ulmow-dzien-w-ktorym-ich-zamordowano-zostal-ustanowiony-Narodow.htmltrzasajacych-historii-polakow-ktorzy-za-pomoc-zaplacili-ogromna-cene/
  https://ulmowie.pl/biografia/
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2022/11/21/historia-rodziny-ulmow/
  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/174541,Rada-Pomocy-Zydom-Zegota-fenomen-w-okupowanej-Europie.html
  https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/postawy-polakow-wobec-zydow-podczas-zaglady
  https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/tytul-sprawiedliwego-wsrod-narodow-swiata

TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE

happy

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do wzięcia udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji, pt. „TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE”. Celem akcji jest pokazanie, że szczęście i dobrostan bezpośrednio wpływają na efekty kształcenia. Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie w tak trudnym obecnie czasie. Jest to nam wszystkim bardzo potrzebne. Tegoroczna akcja trwać będzie w dniach 18-24 września. Hasło na rok 2023 brzmi: Z OPTYMIZMEM I NADZIEJĄ! Wyzwaniem jest przygotowanie krótkiej formy artystycznej (scenka rodzajowa, skecz, pantomima, utwór literacki itd. na temat: „OPTYMIZM TO DLA MNIE…” lub „NADZIEJA OZNACZA DLA MNIE…” i opublikowanie nagranej scenki do dnia 24 września (niedziela) na naszym YouTube lub Facebooku z hasztagiem:
#tydzienszczesciawszkole2023 #happinessatschool

Ponadto w ramach świętowania można zaplanować wiele aktywności: warsztaty, klasowa/ szkolna wystawa prac plastycznych, Dzień Optymizmu, Dzień Dialogu, Festiwal Kolorów. Można też zrobić coś dobrego dla innych i podarować im w ten sposób trochę szczęścia.  Inspiracji szukać można także u Pani Anetty Holc- koordynatora przedsięwzięcia, do której należy przekazać dokument zrealizowanych przez siebie zadań (zdjęcia, nagrania, prezentacje)
Razem celebrujmy dobry czas. W ten sposób kształtujemy dobre życie.

Anetta Holc

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie oraz prośby uczniów w dniu 12.09.2023r. (wtorek) na dużej przerwie  (11.55 – 12.15) ponownie odbędzie się
KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW
NA AULI SZKOLNEJ.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

Beata Dębińska
Karolina Greszel

NARODOWE CZYTANIE "NAD NIEMNEM" Elizy Orzeszkowej.

"Nad Niemnem" E. Orzeszkowej było lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania, które w ZSP 1 odbyło się 5 września 2023 r.

Jest to najbardziej  znana powieść E. Orzeszkowej. Powstała w latach 1886-87, a w wersji książkowej ukazała się w 1888 r. Ze względu na barwne opisy przyrody, wyrazistych bohaterów i tło historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego "Pana Tadeusza". Chwalono w nim także połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi. Jest to powieść nastrojowa, napisana barwnym językiem i posiadająca przesłanie patriotyczne. Przypomina powstanie styczniowe, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku. Jest obrazem niepodległościowego zrywu, który w 1863 r. wybuchł przeciwko carskiemu zaborcy. Powieść utrwaliła się w świadomości jako prawdziwa epopeja polskiego losu.

12. edycję Narodowego Czytania w naszej szkole uświetnili swoja obecnością pani Wacława Bąk - przewodnicząca Rady Powiatu, pan Leon Karwat - przewodniczący  Komisji Edukacji Starostwa Powiatowego, podporucznik Robert Kwapisiewicz, reprezentujący dowódcę 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, młodszy chorąży Marcin Reczycki - przedstawiciel 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Dyrekcja szkoły. Szacowni goście brali czynny udział w czytaniu fragmentów powieści.

Organizatorka przedsięwzięcia, pani Agnieszka Bogdańska, serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym uczniom z klas V H, V Iwp, III Ic i II H.

001 002 003

004 005 007

006

008  010

011 012

013 014

015 016

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

4 września 2023 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/2024. W uroczystości inauguracyjnej wzięło udział wielu znamienitych gości: pani Wacława Bąk Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, pan Michał Czechowicz – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, pan Marek Parada – Radny Rady Powiatu, pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., proboszcz Parafii Św. Rodziny, a zarazem duszpasterz środowiska oświatowego w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Grzegorz Chirk, przedstawiciele służb mundurowych: Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generała brygady dr inż. Mariusza Pawluka reprezentował Starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej St. chor. szt. Jacek Nikodemski, płk. Adam Grela – Prezes XXV Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Tomaszowie Maz., szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Mazowieckim podpułkownika Jerzego Nawotkę reprezentował major Paweł Jędryka, młodszy chorąży rezerwy Mariusz Bartnicki – Kierownik Klubu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej; pan  Piotr Mrowiński – Dyrektor  Szkoły Policealnej Mrowiński, pani Donata Domańska – Prezes, Barbara Adamczyk – Wiceprezes oraz Helena Piątkowska – skarbnik Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Maz., przedstawiciele firm, z którymi szkoła współpracuje: pan Krzysztof Gnyś – Dyrektor ds. Technicznych Ceramiki Paradyż, pan Adama Staruszkiewicz – Prezes Fabryki Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., pani Urszula Staruszkiewicz – Prezes Fabryki Przyczep Niewiadów Sp. z o.o., pan Andrzej Grodzki – Dyrektor Zarządu Tomaszowskich Kopalni – Surowców Mineralnych Biała Góra, pan Tadeusz Nockoski – Prezes Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjno Usługowego „TA-NO”, pan Jakub Nockoski – Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjno Usługowego „TA-NO”, pan Radosław Ogórek – Dyrektor Finansowy Firmy Eurobox Sp. z o.o, pani Anna Drozdowska – Kierownik Działu HR Firmy Roldrob S.A., pani Agnieszka Kiełbasa Regionalny Kierownik Działu Kadr Firmy Megatech Industries Tomaszów Sp. z o.o., pani Agnieszka Walasik – Koordynator Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Megatech Industries Tomaszów Sp. z o.o., przewodniczący Rady Rodziców – pan Witold Mazurek

Przewodniczący Samorządu Szkolnego pogratulował panu Dariuszowi Kwiatkowskiemu objęcia stanowiska dyrektora ZSP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim na kolejne 5 lat. Do gratulacji i życzeń dołączyli się zaproszeni goście.
Nie zabrakło oczywiście najlepszych życzeń dla uczniów i nauczycieli. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie pasmem samych sukcesów.
Dyrektor szkoły przedstawił kadrę kierowniczą: wicedyrektor Jolantę Nikodemską, wicedyrektor Urszulę Seredyn, wicedyrektor Iwonę Poganowską oraz kierownika szkolenia praktycznego Jacka Mrozickiego i społecznego zastępcę kierownika Beatę Chwalińską, nowych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych.
Dzisiejszego dnia nie tylko uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. 1 września 1939r. rozpoczęła się II wojna światowa. W 84. rocznicę tych tragicznych wydarzeń  zaprezentowano krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 2Mt i 2Ib pod kierunkiem wychowawczyń: Angeliki Nowak i Iwony Okruszek. Klasy wspierali: pani Joanna Kryszewska oraz pani Katarzyna Goljat i pan Piotr Goljat (oprawa muzyczna).
Serdecznie dziękujemy za przygotowanie uroczystości: uczniom klasy 2Mt, klasy 2Ib oraz Aleksandrowi Kościowi z klasy 2H, Dawidowi Rudzkiemu, Nikodemowi Malinowskiemu, Maksymilianowi Burzykowi z klasy 3Iw oraz Michałowi Skalskiemu z klasy 5Icp.

Iwona Okruszek
Angelika Nowak

006 007

012 013

017 015

019 020

021 022

023 024

025 026

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 

2023 technikum braz
2022 technikum braz

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

20.09.2023 - kl. I
21.09.2023 - kl. II i kl. III
22.09.2023 - kl. lV i kl. V
16.11.2023 - kl. V
21.11.2023 - kl. IV

22.11.2023 - kl. l
23.11.2023 - kl. II i kl. III
22.12.2023 - kl.IV maturalne
23.01.2024 - kl. II i kl. lII

24.01.2024 - kl. IV
23.04.2024 - kl. I

24.04.2024 - kl. II i kl. lII
25.04.2024 - kl. IV

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

 

Ochrona danych osobowych

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Iwona Poganowska

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk