Kadeci otrzymali certyfikaty szkolenia wojskowego.

foto

 

Kadeci czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zakończyli czteroletni cykl szkolenia wojskowego. Z tej okazji, na uroczystej zbiórce otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia wojskowego, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

Certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego w obecności nauczycieli i kadetów klas młodszych, wręczyli naszym najstarszym kadetom pułkownik Adam Grela, zastępca dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, dyrektor Dariusz Kwiatkowski, oraz wicedyrektor Jolanta Nikodemska, wychowawca klasy Joanna Kryszewska i opiekun klas wojskowych major rezerwy Sławomir Miszczuk. Najlepsi kadeci wśród których byli: Anna Sygitowicz, Patrycja Pysklak, Jakub Sosnowski, Krystian Śliwka, Jakub Rudzki, Katarzyna Świąder, Marlena Wujek, Oskar Pełka, Adrian Bytroński i Mateusz Mieszczankowski otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak również znaczki kawalerii powietrznej ufundowane przez dowódcę 25 brygady.

Certyfikat ukończenia szkolenia zrealizowanego w porozumieniu z  Ministerstwem Obrony Narodowej pod nazwą "Minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych" w wymiarze 119 godzin, jest zgodny ze skróconym programem szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, na studia wojskowe lub kursy oficerskie. Stanowi więc bardzo ważny atut na drodze do zawodowej służby wojskowej, potwierdza bowiem opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowego wyszkolenia ogólnowojskowego.

Naszym kadetom serdecznie gratulujemy.

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl