Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

 

11 stycznia 2018 – Egzamin zawodowy

2 maja 2018 – Dzień Flagi

4 maja, 7 maja, 8 maja 2018 – matury

30 kwietnia 2018 – poniedziałek przed 1 Maja

1 czerwca 2018 – dzień po Bożym Ciele

Pozostałe dni wolne zostaną podane po opracowaniu harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Rodzice są zobowiązani na 2 dni przed dniem wolnym dostarczyć do wychowacy klasy prośbę o zorganizowanie dla ucznia opieki w tym dniu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl