Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego

sylwia m

link do prezentacji

 „ Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
numer konkursu  RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 
Numer i nazwa Osi priorytetowej  XI Edukacja ,Kwalifikacje, Umiejętności,
Numer i nazwa Działania na osi XI.3.Kształcenie zawodowe,
Numer i nazwa Podziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe,
Beneficjent: Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
Okres realizacji projektu – 01.11.2017-30.09.2019
Całkowita wartość projektu- 1 609 608,00zł
Objęcie wsparciem 100 uczniów i 6 nauczycieli Technikum Nr 1 przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz doposażenie pracowni zawodowych.
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu.
Cele szczegółowe projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
-wykorzystanie  doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni zawodowych elektryczno- elektroniczno-mechatronicznych w Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;
współpraca szkoły  z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z firmami z branży elektronicznej m.in. z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-sektor zgodny z Regionalną Strategią Innowacji;
-udział 100uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta;
-uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział ich w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE + elementami języka angielskiego technicznego kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy szkolenia nabędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki.
-doposażona pracownia przedmiotów zawodowych w szkole oraz 6 przeszkolonych nauczycieli na kierunku technik elektronik, elektryk i mechatronik z obsługi zakupionego sprzętu, podniesie jakość kształcenia zawodowego
-udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl