Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego

projekt dla elektr

 Tomaszów Maz., 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 1

  Komisji Rekrutacyjnej do weryfikacji złożonych dokumentów przez kandydatów i dokonania wyboru uczestników projektu Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Lista Osób Zakwalifikowanych do Projektu:

Lp. Nazwisko imiona Kod klasy
1 Dworak Szymon 3Mt-w
2 Socha, Krystian 1 Mtw
3 Szymczyk Tomasz 3MEt
4 Pasieczyński Mateusz 2Mt
5 Kowalska Natalia 3Mt-w
6 Rebzda Witold 3Mt-w
7 Bieniek Dawid 3Mt-w
8 Cichosz Robert 3Mt-w
9 Niźnikowski Jan 3MEt
10 Galińska, Ewelina 1 Mtw
11 Kieszek Piotr 3Mt-w
12 Jurkevich Sergiusz 3E
13 Pietrzyk Bartłomiej 1Met
14 Spała-Kaniewski, Szymon 1 Mtw
15 Jachimowski Adrian 3Mt-w
16 Kosior, Magdalena 1 Mtw
17 Kowalczyk, Mateusz 1 Mtw
18 Wiktorowicz Maksymilian 3MEt
19 Gruda Igor 2Mt
20 Dąbrowski Stanisław Jacek 3MEt
21 Wieteska Kacper 2Mt
22 Zając Paweł 2MEt
23 Berenc Adrian 3MEt
24 Goss, Klaudiusz 1 Mtw
25 Gruszczyński Łukasz 1Met
26 Lerka Dominik 3MEt
27 Śmiechowicz Andżelika 3Mt-w
28 Zaczyński Łukasz Filip 3MEt
29 Kieliszek Paweł 2Mt
30 Pawlicha, Jakub 1 Mtw
31 Tomaszewski Paweł Wiktor 2MEt
32 Wydra Michał Andrzej 2MEt
33 Bednarska, Angelika 1 Mtw
34 Dudek Dawid 1Met
35 Gawryś Piotr 1E
36 Mazurek, Adrian 1 Mtw
37 Kamiński Mateusz 2MEt
38 Niemiec Wiktor 3MEt
39 Ostałowski Mateusz Adam 2MEt
40 Kubryn Sylwester 1Met
41 Tworski Kacper 2Mt
42 Czajka Arkadiusz 1E
43 Pawlik Michał 3Mt-w
44 Wasilewski Kacper 2E
45 Kiliszek Hubert 1E
46 Zdulski Bartłomiej 2MEt
47 Ogłuszka Kacper Andrzej 2MEt
48 Dzierka Szymon 2MEt
49 Laszczyk Olgierd Arkadiusz 3MEt
50 Dębowski Piotr Daniel 3MEt

Lista osób rezerwowych do projektu "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego":

1 Białecki Jan 2Mt
2 Skrzypczyk Józef 2E
3 Walas Dawid 2Mt
4 Wójciak Dominik Jakub 2MEt
5 Bernacik Mateusz 2Mt
6 Malinowski Jakub Jacek 2MEt
7 Błażejewski Cezary 2Mt
8 Gwadera Jakub 2Mt
9 Melner Michał 2Mt
10 Kurman Dawid 2Mt
11 Sobierski Mikołaj 2E
12 Tuz Kamil 2E
13 Dziuba Dawid 2Mt
14 Kubiak Patryk 2Mt
15 Chojnacki Bartłomiej 2Mt
16 Smal Piotr 2E
17 Szkupiński Kacper 2E
18 Dziubek Jakub 2E

 

 

projekt dla elektr

Tytuł projektu: „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”
realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Oper5acyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Ogłoszenie
10 listopada 2017 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.
Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania u wychowawców.
Przypominamy, że projekt dedykowany jest dla uczniów klas:
I Mtw, I MEt, I E, II Mt, II MEt, II E,III Mt, III MEt, III E.
  Rekrutacja zakończy się 15 listopada 2017 o godz.12.00
(złożenie dokumentów przez uczniów do wychowawców klas, a wychowawcy przekazują je do  p. wicedyrektor budynek C)
  Ogłoszenie wyników 20 listopada 2017 na tablicy ogłoszeń projektów
(obok gabinetu p. wicedyrektor budynek C.)
W przypadku pytań proszę o zwracanie się do p. wicedyrektor J. Nikodemskiej
oraz p. kierownik szkolenia praktycznego S.Błoch.

ORGANIZATOR

powiat tomaszowski logo
Powiat Tomaszowski  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

sylwia m

link do prezentacji

Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
numer konkursu  RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 
Numer i nazwa Osi priorytetowej  XI Edukacja ,Kwalifikacje, Umiejętności,
Numer i nazwa Działania na osi XI.3.Kształcenie zawodowe,
Numer i nazwa Podziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe,
Beneficjent: Powiat Tomaszowski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
Okres realizacji projektu – 01.11.2017-30.09.2019
Całkowita wartość projektu- 1 609 608,00zł
Objęcie wsparciem 100 uczniów i 6 nauczycieli Technikum Nr 1 przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz doposażenie pracowni zawodowych.
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników/czek projektu.
Cele szczegółowe projektu to poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
-wykorzystanie  doposażenia zakupionego dzięki EFS do pracowni zawodowych elektryczno- elektroniczno-mechatronicznych w Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;
współpraca szkoły  z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z firmami z branży elektronicznej m.in. z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-sektor zgodny z Regionalną Strategią Innowacji;
-udział 100uczniów w stażach zawodowych u pracodawców umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu przez absolwenta;
-uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez udział ich w szkoleniach z naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE + elementami języka angielskiego technicznego kończących się uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnicy szkolenia nabędą kwalifikacje zawodowe z zakresu nowoczesnej elektroniki.
-doposażona pracownia przedmiotów zawodowych w szkole oraz 6 przeszkolonych nauczycieli na kierunku technik elektronik, elektryk i mechatronik z obsługi zakupionego sprzętu, podniesie jakość kształcenia zawodowego
-udział 100 uczniów w warsztatach z doradcą zawodowym.

projekt dla elektr

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:35 - 13:20
 7.  13:25 - 14:10
 8.  14:15 - 15:00
 9.  15:05 - 15:50
10. 15:55 - 16:40
11. 16:45 - 17:30

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl