Zakończenie roku szkolnego

W piątek 23 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Uroczystość odbyła się w auli szkolnej. Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski powitał zebranych gości, wśród których znaleźli się pan Jerzy Kowalczyk – Sekretarz Powiatu, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów, dyrektor szkół zaocznych - pan Piotr Mrowiński, przyjaciele i sponsorzy szkoły oraz rodzice, na czele z przewodnicząca Rady Rodziców – panią Bogusławą Jurkevich. Szczególnie ciepłe słowa zostały skierowane do młodzieży, kadry pedagogicznej i pracowników szkoły. Dyrekcja podziękowała specjalnymi upominkami osobom zaangażowanym w pracę na rzecz rozwoju naszej placówki i tworzeniu jej pozytywnego wizerunku. Życzenia dobrych i bezpiecznych wakacji w imieniu własnym i pana Starosty przekazał pan Jerzy Kowalczyk. Dyrekcja wręczyła również świadectwa z wyróżnieniem i nagrody najlepszym uczniom oraz tym, którzy osiągnęli 100% frekwencję w kończącym się roku szkolnym.

Po części oficjalnej swoimi talentami aktorskimi i tanecznym popisali się uczniowie klas 2Ib, 2E oraz 2H. Zaprezentowali oni zabawną scenkę teatralną i występ taneczny w ciekawej choreografii. Młodzież została przygotowana przez panią Beatę Zawadę i pana Piotra Pietrzyka.

Wakacje 2017 zostały oficjalnie rozpoczęte. Do zobaczenia we wrześniu.

Podsumowanie szkolnego konkursu informatycznego „WEP” (Word-Excel-PowerPoint)

14. czerwca 2017r. odbył się II etap szkolnego konkursu informatycznego „WEP” (Word-Excel-PowerPoint), w którym uczniowie klas 1 mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu redagowania tekstów. Konkurs miał charakter dwuetapowy i wzięło w nim udział 35 uczniów.
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA KOŃCOWA
I MIEJSCE – Mateusz Stolarski – klasa I Tic
II MIEJSCE – Artur Rozner – klasa I Tic
III Miejsce –  Mateusz Jakubczyk – klasa ITiw,
                       Michał Woźniak klasa I Tic
                       Mateusz Skuza klasa I Tic

7m

11m

foto
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom a zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy: S. Błoch i H. Gąćkowski

Rozdanie certyfikatów w ramach projektu "Krok do sukcesu..."

Rozdanie wszystkich certyfikatów i zaświadczeń z kursów i szkoleń, które odbyły się w ramach projektu: „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” odbędzie się w czwartek 22.06.2016r. o godz. 10.00 w stołówce szkolnej.

 

Brąz dla „Mechanika”

foto

 

Drużyna klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zajęła trzecie miejsce w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Sukces ten stanowi swoiste podsumowanie tegorocznego szkolenia wojskowego, jego poziomu i osiągniętych przez uczniów klas wojskowych umiejętności.

 W dniach od 5 do 8 czerwca br. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbyły się II Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Wojskowych. W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe drużyny, reprezentujące najlepsze klasy wojskowe z niemal całej Polski. Zawodnicy rywalizowali przez dwa dni w dwóch blokach tematycznych, podzielonych na zadania, wchodzące w skład Pętli Taktycznej, Dnia Inteligenta, Strzelania i Wychowania Fizycznego. W ramach Pętli Taktycznej zawodnicy musieli przebiec na czas wyznaczony blisko sześciokilometrowy odcinek terenowy, na którym czekały na nich zadania takie jak: rzut granatem na odległość, ładowanie magazynka, składanie i rozkładanie broni, przepychanie samochodu terenowego na odcinku 20 metrów, wskazywanie azymutu do celu i pokonywanie mini toru przeszkód. Dniem Inteligenta nazwany został zestaw testów, którym musieli sprostać uczestnicy mistrzostw, dotyczących szkolenia sanitarnego, wiedzy o bezpieczeństwie i historii, zadań logicznych, znajomości sylwetek sprzętu będącego na wyposażeniu wojska oraz topografii. Wyszkolenie fizyczne obejmowało rzut piłką lekarską zza głowy na odległość, podciąganie na drążku, rzut piłką do kosza, skłony tułowia w przód, uginanie ramion na ławeczce i bieg zygzakiem. Sprawdzian ze szkolenia ogniowego polegał na wykonaniu strzelania z użyciem amunicji ostrej z karabinka kbkAk na celność oraz strzelania indywidualnego z karabinka kbkAk na punkty. Strzelanie poprzedzały zajęcia z instruktorami, w trakcie których uczniowie ćwiczyli łączne czynności do strzelania z karabinka, zgrywanie przyrządów celowniczych i przyjmowanie postaw strzeleckich, rzut granatem z różnych pozycji, budowę broni, a także minowanie terenu.

Po dwóch intensywnych dniach zmagań, wojskowa drużyna z „Mechanika” w składzie: Angelika  Śmiechowicz, Bartłomiej Szporak, Adrian Jachimowski, Michał Pawlik i Dawid Trukan zdobyła w klasyfikacji generalnej Mistrzostw trzecie miejsce. Indywidualnie w konkurencji strzelania z karabinka o tytuł Mistrza Celnego Ognia zwyciężył Dawid Trukan z wynikiem 76 punktów na 100. Dużym osiągnięciem naszych uczniów było również wyróżnienie drużyny przez dowódcę CSWL za przestrzeganie przepisów ubiorczych, zdyscyplinowanie i dbałość o wygląd zewnętrzny, pamiątkowymi odznakami okolicznościowymi.

Po trzech latach wytężonej pracy, zaangażowania w szkolenie, któremu towarzyszyło często pokonywanie własnych słabości, osiągnęliśmy poziom szkolenia, który daje nam satysfakcję i zauważalne wyniki ogólnopolskie, takie jak trzecie miejsca zajmowane na mistrzostwa w Żaganiu, Ostródzie i Drawsku Pomorskim.

Ostatni nasz sukces nie byłby jednak możliwy bez pomocy i wsparcia Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, dzięki któremu mogliśmy wziąć udział w mistrzostwach i w efekcie uzyskać tak wspaniały wynik. Za to wszystko w imieniu Dyrekcji i uczniów klas mundurowych ZSP nr 1 serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Spotkanie dotyczące projektów realizowanych w ZSP Nr 1

foto

 

8 czerwca 2017 roku uczniowie Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 wszystkich kierunków kształcenia brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Dyrekcję Szkoły dotyczącym projektów realizowanych i planowanych w ZSP Nr 1 w obecnym roku szkolnym i przyszłych latach szkolnych.

- Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

- Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim 

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej


Zostały przedstawione uczniom cele główne i szczegółowe każdego z projektów, zasady rekrutacji oraz przewidziany okres realizacji projektów, całkowita wartość projektów i prognozowane rezultaty. Spotkanie prowadziła Pani Wicedyrektor Jolanta Nikodemska, obecni również byli Pan Wicedyrektor Arkadiusz Broniarek, Kierownik Szkolenia Praktycznego Sylwia Błoch i Pan Arkadiusz Świątek.

3  3

Umowy związane z odbyciem stażu zawodowego w ramach projektu „Krok do sukcesu..."

Umowy związane z odbyciem stażu zawodowego w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum
w Zespole Szkół Ponadagimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim” będą podpisywane w pokoju nr 11 (Budynek A) według następującego harmonogramu:

Poniedziałek 12 czerwca 2017r.

- o godz. 1000 uczniowie kl. 2H
- o godz. 1100 uczniowie kl. 3H
- o godz. 1200 uczniowie kl. 3E
- o godz. 1300 uczniowie kl. 3M i 2MEt

Wtorek 13 czerwca 2017r.

- o godz. 1000 uczniowie kl. 3Iw
- o godz. 1100 uczniowie kl. 3Ic i 3TEt
- o godz. 1200 uczniowie kl. 3Mt

Podsumowanie kursu j. angielskiego zawodowego

W środę 7 maja 2017 r. w auli szkolnej 50 uczestników kursu języka angielskiego zawodowego na poziomie rozszerzonym odebrało zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Kurs ten odbył się w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadagimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

001  001

001  001

Podziękowanie

Pragnę podziękować w imieniu Rady Rodziców za pomoc i współuczestnictwo w II Mega FESTYNIE Dyrekcji i Pracownikom ZSP1, Nauczycielom, którzy wzięli w nim udział, Rodzicom, którzy upiekli i dostarczyli ciasta oraz tym, którzy pełnili obowiązki podczas tej imprezy.
Dzięki II Mega FESTYNOWI udało się pozyskać dodatkowe fundusze dla Rady Rodziców.
Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie. Liczymy na Państwa pomoc we wrześniu. Mamy nadzieję na Państwa zainteresowanie KALENDARZEM ZSP1, który będzie dostępny we wrześniu.

Bogusława Jurkevich
Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl