Ruszyła III edycja konkursu GRAND IT TEST

IT Szkoła zaprasza uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu Grand IT Test.

Zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie testów wiedzy z różnych dziedzin informatyki, które będziemy udostępniać za pośrednictwem strony IT Szkoła w okresie od stycznia 2017 do maja 2017. Testy udostępnimy w 6 seriach po 8 testów.

Odpowiedzi do wszystkich testów znajdują się na platformie IT Szkoła – wystarczy przerobić testy do udostępnionych kursów. Lista kursów przydatnych do każdego testu oraz terminów udostępniania kolejnych testów jest  dostępna na stronie konkursu. Tam można znaleźć również regulamin konkursu: https://it-szkola.edu.pl/mTest

W konkursie mogą startować wszyscy uczniowie zarejestrowani w programie IT Szkoła.

Nagrody zostaną przyznane najlepszym zawodnikom każdej serii oraz 10 najlepszym zawodnikom w rankingu ogólnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konkursu.

Informacja dla absolwentów

Przypominamy, że 7 lutego 2017 roku mija termin składania deklaracji maturalnych.

Deklaracje należy złożyć do p. Arkadiusza Broniarka pokój nr 11, budynek „A” zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie szkoły: http://www.zsp1.edu.pl/index.php/matura-2013-14

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2016 roku poz. 1943)

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

- absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;

- absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

2. Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

3. Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje o opłatach wraz z numerem konta i formularzami znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi: http://www.komisja.pl/info.php?i=289

Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2017

1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są międzyinnymi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Informacje o stypendium: https://bip.lodzkie.pl/stypendia

25. urodziny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już w najbliższą niedzielę, 15.01.17 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra ponownie.

W tym roku świętuje swoje 25. urodziny! To piękny jubileusz! Nasza szkoła wyraża wielki „szacun” dla niestrudzonego Jurka Owsiaka! 25 lat WOŚP niesie radość, nadzieję i autentyczną pomoc. Nie mogło  więc na niej zabraknąć naszych wolontariuszy. Przez cały dzień młodzież będzie zbierać pieniądze na ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną  dla seniorów.   
25-y finał zobowiązuje. Zapraszamy wszystkich BARDZO SERDECZNIE do udziału w tym pięknym przedsięwzięciu! Niechaj „światełko do nieba” rozbłyśnie w tym roku wyjątkowo! Wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażowali się w akcję oraz jej głównemu koordynatorowi, którym już drugi rok był Michał Biegała z kl. IV Tit składam gorące podziękowanie.

Do zobaczenia w niedzielę! SIEMA!

Anetta Holc

01  02

Ranking Techników 2017

Nasza szkoła uplasowała się na 38 miejscu w Rankingu Techników 2017 w woj łódzkim, odnotowaliśmy w ten sposób awans o cztery miejca. W ubiegłoriocznym rankingu ZSP 1 była na miejscu 42.

tytul ranking

ranking 2017

 

Prasa o praktykach uczniów ZSP Nr 1

W lokalnej gazecie "Kocham Tomaszów" ukazał się artykuł traktujący o projektach realizowanych w tomaszowskich szkołach. Podaje on również informację o naszym projekcie aktualnie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Do artykułu dołączono zdjęcia z praktyk zawodowych w Niemczech w ramach projektu PO WER oraz z pracy przy projekcie w ramach wymiany uczniowskiej w Holandii.

prasa001

Studniówka 2017

foto

 

  

 

zdjęcia: Patrycja Pysklak, Adrian Bystroński

 

 

Kursy projektu "Krok do sukcesu..."

tannhjul fremtiden

Informuję, że od stycznia ruszyły kursy projektu:

„Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim”
 
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności,
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
 
Proszę uczestników kursów o zapoznanie się z harmonogramami zajęć następujących kursów i szkoleń:
 
1.Język angielski zawodowy, poziom rozszerzony
2. Kurs praktycznego programowania C++
3. Kurs programowania robotów LEGO
4. Kurs ECDL zakończony certyfikatem
5. Kurs operatora obrabiarek CNC zakończony certyfikatem
6. Kurs spawacza MAG zakończony nabyciem uprawnień
7. Kurs 3Dstudio MAX zakończony certyfikatem
 
W najbliższym czasie poinformujemy o kolejnych terminach pozostałych kursów i szkoleń.
Jacek Matyszewski
 
1
 
 
2
 
3
 
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl