Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018

W nieprzekraczalnym terminie 10 września 2017 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich (z wyłączeniem 3H oraz 3MEt) i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego. 

Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (3Ia,3Ib)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (4Ic,4Iw)
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych(4TEt – GRUPA TELEINFORMATYKÓW)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych(4TEt – GRUPA ELEKTRONIKÓW)
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (3E)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych(4E)
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(3Mtw)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych(4Mt)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(4M)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4H)

 w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

wzór deklaracji

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na szkolnych tablicach ogłoszeń.

 

Matura - sesja poprawkowa

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017 r.

 

HOTELARZE - MÓJ STAŻ - MOJA KARIERA

foto

W dniach 19.06–01.07. 2017r. piętnastu uczniów klas hotelarskich, pod opieką Małgorzaty Wuls, odbyło praktyki zagraniczne w miejscowości Kokkino Nero (Czerwona Woda) znajdującej się na Riwierze Olimpijskiej w słonecznej Grecji. Tamtejsza branża hotelarska jest jednym z najlepiej prosperujących sektorów na świecie, co sprawia, że jest to idealne środowisko, aby zdobyć profesjonalne doświadczenie. Taką możliwość dał uczniom Hotel Aqua Rossa, w którym uczniowie uczyli się obsługi gości, sprawnego posługiwania się językiem angielskim, współpracy w międzynarodowym zespole. Hotel, który jest położony nad samym brzegiem Morza Egejskiego, z pięknym ogrodem i strefą zabaw, dał także wiele możliwości do spędzania wolnego czasu. Zgodnie z przysłowiem „nie samą pracą człowiek żyje”, w wolnym czasie, zwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc. Niezapomniana była wyprawa między niebem a ziemią tzn. do klasztorów Meteora wpisanych na listę UNESCO, do malowniczo położonego miasteczka Panteleimonas, a także drugiego co do wielkości miasta Grecji - Salonik. Cały wyjazd był wspaniałym doświadczeniem, zarówno zawodowym, jak i turystycznym i serdecznie za niego ευχαριστώ [efharisto] DZIĘKUJEMY.

 

 

 

Egzaminy poprawkowe

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie
z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej,

pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

odbędzie się 22 sierpnia 2017 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017 r.

Oświadczenia proszę składać do 7 lipca 2017r. w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 13.00

Wakacje 2017

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
życzy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom i przyjaciołom szkoły
udanych wakacji.
Niech będą one słoneczne, radosne i bezpieczne.
Życzymy, by był to czas pełen dobrych przygód,
poznawania ciekawych ludzi i zasłużonego odpoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu!

wakacje

Z busolą i aparatem polowym na ty.

Ostatni dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim upłynął pod znakiem zajęć z terenoznawstwa i łączności.

Uczniowie mieli okazję do zastosowania swoich teoretycznych umiejętności z zakresu terenoznawstwa w praktycznym działaniu. Orientowanie się w terenie bez mapy, określanie kierunków stron świata za pomocą charakterystycznych cech przedmiotów terenowych, dokonywanie pomiarów kątów poziomych i pionowych linijką milimetrową i środkami podręcznymi, czy w końcu posługiwania się busolą i kompasem przy określaniu stron świata i wyznaczaniu azymutu, stanowiły główne założenia prowadzonego szkolenia.. Praktyczne umiejętności uczniów w tym zakresie sa niezmiernie przydatne nie tylko w wojsku, ale również w codziennym życiu.

Drugim etapem szkolenia było szkolenie z łączności. Uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem polowego aparatu telefonicznego oraz podstawowymi typami radiostacji wojskowych, budową polowej linii telefonicznej oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych i radiowych, przekazywaniem meldunków, sygnałów i komend przez telefon z zastosowaniem zasad korespondencji wojskowej. Praktyczne nawiązywanie połączeń pozwoliło uczniom klas wojskowych poznać sposoby wykonywania połączeń między abonentami podłączonymi do centrali, oraz praktycznie zastosować zasady przestrzegania tajemnicy korespondencji.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl