Skok w tandemie

Uczestnicząca w pilotażowym  programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, Angelika Śmiechowicz, uczennica  klasy 3 Mtw w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, została wyróżniona przez płk Adama Marczaka, dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej możliwością wykonania skoku spadochronowego. Kadet Angelika Śmiechowicz wyróżniła się wzorową postawą, zdyscyplinowaniem i ogromnym zaangażowaniem w całym cyklu szkolenia wojskowego.
Z wnioskiem o nagrodę dla naszej uczennicy wystąpił mjr Grzegorz Plaskota, dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej odpowiedzialny za szkolenie praktycznego kadetów „Mechanika” . 
W dniu 6 lipca 2018 Angelika wykonała swój pierwszy skok w tandemie pod bacznym okiem instruktorów.

2 3
4 5

   

„Žalgiris 2018”

W dniach od 23 do 27 lipca 2018 r. odbędzie się międzynarodowy obóz młodzieży „Žalgiris 2018” na Litwie. Obóz tego typu organizowany jest corocznie i ma na celu wzmacnianie współpracy międzynarodowej poprzez pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obrony. Jednocześnie stanowi płaszczyznę umożliwiającą promowanie podwyższania sprawności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Daje również możliwość doskonalenia znajomości języków obcych.
Polskę w tym roku reprezentować będą uczniowie z dwóch szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych nr 1 z Tomaszowa  Mazowieckiego i Zespołu Szkół Akademickich z Włocławka. Szkoły te zostały wybrane przez Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej jako najlepsze pod względem wyszkolenia wojskowego spośród szkół realizujących program certyfikowanych pionów klas wojskowych.
Specjalny patronat nad wyjazdem kadetów z naszego miasta objął Starosta Tomaszowski Mirosław Kukliński, który w szkoleniu uczniów klas wojskowych widzi ważny element wychowania patriotycznego współczesnej młodzieży.

1

Rozdanie świadectw maturalnych

W dniu 3 lipca 2018 r. dyrektor ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. p. Dariusz Kwiatkowski wraz z wychowawcami klas wręczyli świadectwa absolwentom szkoły, którzy zdali w sesji wiosennej egzamin maturalny. W tym roku najlepszy wynik uzyskała klasa 4Iw, czyli klasa wojskowa. Zdawalność w tej klasie wyniosła 85%. Drugie miejsce zajęła klasa 4E ze zdawalnością 78%, a trzecie klasa 4Ic – 76%. Wszystkim, którzy otrzymali świadectwa  gratulujemy i życzymy sukcesów na studiach i w dorosłym życiu.

1

3   5
 
 
 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Przypominamy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu należy złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 11 budynek „A”.
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej uprawniony jest maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), pod warunkiem, że:

a)    przystąpił do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz
b)    przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

Kadeci z "Mechanika" rozpoczynają wakacje.

Po pięciu dniach intensywnego szkolenia praktycznego kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczynają wakacje. Na tą długo oczekiwaną przez wszystkich uczniów chwilę zasłużyli jak mało kto.

Ostatni dzień szkolenia praktycznego kadetów "Mechanika" wypełniały tematy związane z maskowaniem w terenie oraz musztrą. Kadeci uczyli się zarówno sposobów maskowania jak również jego podstawowych zasad. Widzieć i być niewidocznym dla przeciwnika to nie tylko podstawa działania żołnierzy w terenie, ale również możliwość zdobycia przewagi nad przeciwnikiem. O ile na ocenę tego elementu przyjdzie im jeszcze trochę poczekać, to były dopiero początki, to zajęcia z musztry zespołowej miały być ocenione na ostatniej zbiórce. Właśnie uroczysta zbiórka kończąca pięciodniowy okres szkolenia była ostatnim jego elementem. Podczas posumowania szkolenia pełniący obowiązki dowódcy batalionu major Grzegorz Plaskota wskazał na jego istotna rolę i ważność w systemie działań proobronnych. Zarówno wysiłek jak i poziom prezentowanych przez kadetów umiejętności został oceniony wysoko. Reprezentująca szkołę wicedyrektor Jolanta Nikodemska nie kryła zadowolenia z postawy kadetów, zaznaczając jednocześnie fakt, iż to wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia i zaangażowania kadry dowódczej i żołnierzy batalionu, a kadeci Angelika Śmiechowicz, Weronika Lusek i Mateusz Badura wyróżnieni zostali pamiątkowymi popiersiami marszałka Józefa Piłsudskiego. Ostatnim elementem podsumowującym szkolenie była defilada, którą i tym razem kadeci zaliczyli na piątkę. A teraz czas na odpoczynek i zasłużone WAKACJE!

004  003

Minister Obrony Narodowej razem z kadetami.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w trakcie wizyty w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej z kadetami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Podczas wizyty Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz towarzyszący mu Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Jarosław Mika, mieli możliwość zapoznania się nie tylko z poziomem wyszkolenia kawalerzystów, ale również naszych kadetów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas prezentacji wyszkolenia walki wręcz. Minister Błaszczak wręczył listy gratulacyjne najlepszym kadetom, wśród których byli Angelika Śmiechowicz, Weronika Lusek i Mateusz Badura. Dodatkową atrakcją wizyty ministra była obecność naszego najlepszego koszykarza i wielkiego przyjaciela polskich żołnierzy Marcina Gortata, który spotykając się w tym samym czasie z weteranami działań poza granicami państwa nie omieszkał spotkać się z naszymi kadetami, będąc pod dużym wrażeniem ich umiejętności. Na zakończenie obu wizyt, wszyscy obejrzeli mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej z Japonią na tegorocznym Mundialu, w specjalnie utworzonej przez dowódcę 25 brygady pułkownika Adama Marczaka strefie kibica.

001  008

 

Kadeci na piątkę.

Czwarty dzień szkolenia programowego kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wymagał od młodych adeptów sztuki żołnierskiej niemałych wyzwań. Zmierzenie się ze ścianką czy desantowanie technikami linowymi, to zajęcia nie dla mięczaków.

Właśnie takim wyzwaniom sprostać musieli nasi kadeci w trakcie szkolenia na ośrodku szkoleniowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Desantowanie z atrapy śmigłowca, pokonywanie tory przeszkód, wspinanie się na ścinkę i w końcu najtrudniejsze, ale wyzwalające najwięcej adrenaliny desantowanie techniką linową. dzięki instruktorom 7 batalionu szkolenie przebiegało sprawnie i efektywnie, choć nie wszystko wydawało się na początku takie proste i oczywiste. W praktyce wygląda to nieco inaczej niż można było to sobie wyobrazić. Nie obyło się więc od przełamywania własnych słabości, ale końcowy efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, Wszyscy kadeci zaliczyli ten dzień na piątkę.

001  002

Zajęcia z taktyki.

Trzeci dzień szkolenia programowego kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, był kontynuacją  doskonalenia znajomości taktyki pola walki, połączonego z udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku urazów.

Praktyczne zastosowanie i doskonalenie poznanych elementów z zakresu taktyki pola walki z wykorzystaniem elementów szkolenia inżynieryjno - saperskiego, zdominowały kadetów "Mechanika" kolejny dzień zajęć programowych szkolenia wojskowego. Razem z instruktorami 7 batalionu kawalerii nasi kadeci spędzili ten dzień w lesie szkoląc się pod czujnym okiem instruktorów. Tego typu zajęcia pozwalają najlepiej sprawdzić wyszkolenie, zgranie oraz predyspozycje poszczególnych kadetów działających zarówno w zespołach jak i indywidualnie.

001  002

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl