Kadeci "Mechanika" będą rywalizowali o miano "Wzorowego Kadeta".

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wprowadzony został Regulamin Współzawodnictwa Kadetów Klas Wojskowych.

Pomysł rywalizacji wśród kadetów popularnego "Mechanika", był wynikiem potrzeby jeszcze efektywniejszego mobilizowania kadetów klas wojskowych do doskonalenia umiejętności szkoleniowych, pogłębiania wiedzy teoretycznej oraz podniesienia na jeszcze wyższy poziom dyscypliny.

Tego rodzaju formy rywalizacji i współzawodnictwa, sprzyjają rozwijaniu cech osobowych kadetów przydatnych w służbie. Poza tym stanowią doskonałą odskocznię od codziennej rutyny i prozy edukacji szkolnej i żołnierskiego szkolenia, wyzwalając pozytywne reakcje związane z rywalizacją.

Kadeci współzawodniczyć będą o miano "Najlepszego kadeta klas wojskowych", w kategorii: najwyższa uzyskana roczna średnia ocen, "Najbardziej zdyscyplinowanego kadeta klas wojskowych", w kategorii dyscyplina i frekwencja na zajęciach oraz "Najlepszego kadeta szkolenia praktycznego" wyłonionego w trakcie letniego obozu szkolenia praktycznego.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii, wyróżnieni zostaną odznaką "Wzorowy Kadet" oraz nagrodami rzeczowymi, w postaci okolicznościowych statuetek i płaskorzeźb patrona szkoły Tadeusza Kościuszki i marszałka Józefa Piłsudskiego, przez Dyrektora Szkoły oraz opiekuna klas wojskowych na zakończenie roku szkolnego.

Wszystkie nagrody za osiągnięcie najlepszych lokat w poszczególnych kategoriach, zostały wyeksponowane do wglądu kadetów i uczniów naszej szkoły, w gablocie umieszczonej w klasie wojskowej.

001  002

 

Wycieczka zawodowa dla hotelarzy.

foto

 

W dniu 26 lutego 2018 r. klasa 3 technikum hotelarstwa  pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich udała się do Łodzi na „Dni otwarte Hotelu Vienna House Andel’s****”  organizowane przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego w Łodzi.  Dni otwarte to wspaniała okazja by uczniowie poznali środowisko pracodawcy i samo miejsce pracy jakim jest hotel. Szkoły ponadgimnazjalne z Łodzi i regionu łódzkiego prowadzące kształcenie zawodowe  związane z branżą hotelarsko-gastronomiczną na swoich stanowiskach prezentowały, sztukę dekorowania stołów, fantazyjnego składania ręczników hotelowych oraz przygotowywały desery i napoje. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom hotel jako miejsce pracy i było okazją do zobaczenia hotelu zaaranżowanego w budynku dawnej fabryki włókienniczej.

 

Kadeci "Mechanika" pamiętali o "Żołnierzach Wyklętych".

foto

 

 

W dniu 1 marca po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, uczcili ich pamięć biorąc udział w uroczystej mszy świętej.

Jak co roku w kościele Najświętszej Marii Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się uroczystości patriotyczno - religijne w intencji "Żołnierzy Wyklętych". Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 reprezentowany był przez dyrekcję szkoły, poczet sztandarowy oraz kadetów klas wojskowych.

Historia żołnierzy wyklętych oraz ich tragiczne losy, przypomniane zostały naszym kadetom, na poprzedzających uroczystości zajęciach szkolenia wojskowego, dla upamiętnienia prześladowanych i pomordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944–1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

 "Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją święta wiarę i tradycje własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem" - płk. Witold Pilecki "Witold".

 

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy!

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu matematycznego w roku szkolnym 2017/2018

foto

W dniu 23 lutego 2018 roku została przeprowadzona XIII edycja konkursu „Najlepszy matematyk klas pierwszych”. Na 27 zakwalifikowanych, do konkursu przystąpiło 22 uczniów. Zwyciężył uczeń klasy I I  Piotr Słowicki, który otrzymał z matematyki ocenę cząstkową celującą. Uczniowie, którzy zajęli miejsca 2-5 uzyskali z matematyki ocenę cząstkową bardzo dobrą. Ponadto pierwsza trójka otrzymała drobne nagrody rzeczowe i dyplomy uznania.    

1.Słowicki Piotr    II    27 pkt   
2.Kiliszek Hubert    I E    25 pkt  
3.Pawlicha Jakub    I Mtw    24 pkt  
4.Duczek Piotr    II    23 pkt  
5.Kowalczyk Mateusz I Mtw  20 pkt


Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

1.mgr  Marta Długosz                
2.mgr  Krzysztof  Kawecki        
3.mgr  Tadeusz Marczewski       
4.mgr  Jolanta Nikodemska        
5.mgr  Alicja  Sęk

Kadeci z "Mechanika" mają swojego patrona.

foto

 

Pułkownik Witold Szaniawski, kawalerzysta, ułan 7 Pułku Ułanów Lubelskich,  Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, aresztowany przez NKWD, więzień Wronek, skazany na karę śmierci zamienioną na dziesięć lat pozbawienia wolności,  zrehabilitowany w niepodległej Polsce, został patronem kadetów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zgodnie z przyjętym w ramach  Programu Pilotażowego Certyfikowanych Klas Wojskowych przedmiotem "Edukacja wojskowa", w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzony został program wychowawczy kadetów klas wojskowych. Program wychowawczy ma stanowić narzędzie wsparcia w procesie kształtowania pożądanych postaw patriotycznych kadetów klas wojskowych. Ponadto program wychowawczy ma na celu przygotowanie kadetów klas wojskowych do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP, zaangażowania w społeczne programy proobronne oraz branie przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa.

 

Szkolili się w nawiązywaniu łączności.

foto

 

 

W dniu 26 lutego kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wzięli udział w programowym szkoleniu z zakresu nawiązywania łączności radiowej.

Szkolenie z zakresu umiejętności nawiązywania łączności radiowej w wojsku jest niezbędne do właściwego wykonywania zadań i realizacji ćwiczeń. Poznanie zasad działania polowej radiostacji plecakowej RRC 9210 oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej, stanowiły główny cel zajęć kadetów. Oprócz tematyki łącznościowej, kadeci zapoznani zostali z wybranymi elementami SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), w zakresie działania żołnierza podczas przymusowego przebywania na terytorium wroga. W szkoleniu uczestniczyli instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej.

 

Microsoft Imagine Premium dla uczniów

Zespół IT Szkoła ponownie uruchamia procedurę przyznania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium.

Po uaktywnieniu dostęp będzie ważny do 30 września 2018. Prosimy o realizację warunków dostępu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 do godz. 23.59.

Procedura uzyskania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium przez uczniów biorących udział w Programie IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

1. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela oraz wpisać nazwę naszej szkoły.
 
2. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium, co najmniej pięciu kursów po 1 styznia 2018 lub posiadanie zrealizowanych minimum 131 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 20 marca 2018 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).
 
3. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.
 
4. W dniach 21-27 marca według stanu na dzień 20 marca 2018 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.
 
5. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 27 marca status studenta PSI WWSI w roku akademickim 2017/2018*.

*PSI WWSI - Przeduniwersyteckie Studia Informatyczne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
 
6. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu  loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium.

Zapraszam do udziału w projekcie

opiekun projektu IT-Szkoła w ZSP1

Iwona Osuch

Szkolny konkurs recytatorski.

foto

28 lutego 2018 r. w szkolnej kawiarence odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu recytatorskiego. W tym roku poświęcona została 100-leciu odzyskania  przez Polskę niepodległości. Repertuar obejmował utwory patriotyczne, upamiętniające walkę oraz bohaterów  naszej wolności.

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z różnych klas:
1. Sebastian Bartosik z IV TEt
2. Maciej Czerwonka z IV TEt
3. Kacper Szczodry z II Ic
4. Wojciech Kalużny z III E
5. Mikołaj Trzecianowski z III E
6. Sergiusz Jurkevich z III E
7. Julia Szymczyk z II Iw
8 Mateusz Pietruszczak z II Mt
9. Ewelina Sidwa z IV TH
10. Dorota Kiliszek z IV TH
11. Sebastian Lenartowicz z II E
12. Adrian Grad z II Mt
 
Jury w składzie: pan vicedyrektor Arkadiusz Broniarek, pani profesor Anetta Firkowska oraz pani profesor Agnieszka Bogdańska, oceniając dobór repertuaru, dykcję, artykulację oraz ekspresję uczestników, wyłoniło następujących laureatów:
miejsce 1 - Sebastian Lenartowicz,
miejsce 2 - Julia Szymczyk,
miejsce 3 -  Dorota Kiliszek
 
Organizatorka imprezy - p. A. Bogdańska  - serdecznie dziękuje  jury,uczestnikom, widzom, chłopcom z radiowęzła, Darii  Klimczak. Adrianie Kowalczyk - autorkom scenografii. Szczególne podziękowania dla Patrycji Pązik, która uświetniła uroczystość swoim śpiewem.
 
Agnieszka Bogdańska.
 
Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz
 

Konkurs na infografikę „Praca nie szkodzi”

ŁCDNiKP zaprasza do udziału w konkursie Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Praca nie szkodzi”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia infografiki ukazującej pozytywne aspekty podejmowania pracy. Termin zgłoszenia uczniów - do 2 marca 2018r. (piątek).  Prace konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej w formacie jpg, do 28 marca 2018r.

Regulamin kunkursu (doc)

Załącznik do regulaminu nr 2.doc

I. Osuch

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl