Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

W bieżącym roku szkolnym nasza szkołalogo bezpieczna projekt brała udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Głównym celem było popularyzowanie wśród uczniów   poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom społecznym i nauka tolerancji wobec ludzi. Równocześnie konkurs służył podniesieniu bezpieczeństwa w szkole. W ramach konkursu szkoła realizował 10 zadań określonych w regulaminie. Było to min: konkursy na temat "Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, aby poprawić relacje międzyludzkie", debaty na temat funkcjonowania społeczeństwa, konwersatoria podejmujące tematykę pomocy ludziom niepełnosprawnym, nieporadnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. Działaniami objęci zostali  również rodzice uczniów naszej szkoły. Przy realizacji poszczególnych zadań do współpracy zaproszone zostały instytucje i organizacje pozarządowe.  Szkolnym koordynatorem projektu była Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny.  15 kwietnia  konkurs się zakończył. Jury konkursowe oceniło nasze przedsięwzięcia  na maksymalną ilość punktów tj 100. Tym samym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uzyskał  tytuł „Bezpieczna Szkoła”.

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl