Inauguracja szkolenia praktycznego wojskowych z "Mechanika".

foto

W dniu 25 września br. na obiektach szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, zainaugurowano szkolenie praktyczne  uczniów trzeciej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Szkolenie prowadzone przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, związane jest z wdrożonym przez naszą szkołę w tym roku szkolnym pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa”, które zakwalifikowane zostały do prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Poza odbywającymi się w szkole zajęciami teoretycznymi, uczniowie trzeciej klasy wojskowej biorący udział w programie, będą szkolić się praktycznie pod nadzorem i czujnym okiem tomaszowskich kawalerzystów raz w miesiącu, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.

Program nauczania obejmował będzie trzy semestry, w czasie których nasi uczniowie przejdą kompleksowe szkolenie wojskowe, dające im możliwość złożenia przysięgi wojskowej, dodatkowych punktów podczas kwalifikacji do uczelni wojskowych, korpusu szeregowych zawodowych czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodatkowo wojsko wspomagać będzie uczniów w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, które są szczególnie przydatne w służbie oraz kursach prawa jazdy. Łącznie szkolenie obejmowało będzie 185 godzin zajęć, z czego 90 godzin zajęć praktycznych oraz 50 godzin obozu szkoleniowego w okresie wakacji. Szkolenie rozpoczęło się  od zajęć z musztry, obrony przed bronią masowego rażenia, budową i eksploatacją sprzętu wojskowego oraz wychowania fizycznego.

Na uwagę zasługuje fakt, że zajęcia praktyczne odbywać się będą razem z żołnierzami raz w miesiącu, bez względu na warunki atmosferyczne, co dodatkowo wpłynie zarówno na morale naszych uczniów, jak również ich hart ducha. Jak mawiają kawalerzyści "nikt nie mówił, że będzie lekko".

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

VI Międzyszkolny Konkurs Kultura bezpieczeństwa

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Kultura bezpieczeństwa, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego i prowadzony w ramach programu edukacyjnego Kultura bezpieczeństwa Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap szkolny:

do 30.09 2017 r. złożenie prac konkursowych do Szkolnej Komisji Konkursowej,
02.10.2017r. rozstrzygniecie etapu szkolnego przez Szkolną Komisję Konkursową.
Termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi,
20.10.2017 r. rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową,
31.10.2017 r. powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników konkursu,
listopad 2017 r. uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

Uczestnicy konkursu:
- uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego,
- każda szkoła może zgłosić najwięcej trzech uczestników,
- każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe wykonane własnoręcznie i według własnego pomysłu,
- prace zgłoszone na konkurs nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich,
 - szkołę na etapie wojewódzkim będą reprezentowali uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca na etapie szkolnym.

Zakres konkursu:
 - prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, collage itp.),
 - prace muszą być wykonane na arkuszu formatu A3 (297 x 420),

- temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest dotyczyć prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

UWAGI:
- prace plastyczne zgłaszane na konkurs należy wykonać na arkuszu formatu A3 w układzie poziomym 297 x 420,
- każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem),
- do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.
- plik zawierający Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Kultura Bezpieczeństwa  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się na stronie www.lodz.pip.gov.pl.

Szkolna Komisja Konkursowa:

mgr inż. Jacek Mrozicki

mgr inż. Iwona Osuch

mgr inż. Arkadiusz Świątek

Konkurs informatyczny Bóbr

475350003

Zawody XII edycji Konkursu Bóbr dla szkół ponadgimnazjalnych odbędą się w dniu 13 listopada 2017, natomiast próba konkursu zostanie przeprowadzona 2 października.

Pytania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia.

Zapraszam do zgłaszania swojego udziału w konkursie oraz zapoznania się z zadaniami konkursowymi z ubiegłych lat, archiwalne zadania są dostępne za darmo na platformie edukacyjnej mCourser

Strona o konkursie:  http://bobr.edu.pl/

Iwona Osuch

Instrukcja wypełniania i składania deklaracji maturalnej – rok szkolny 2017/2018

dla klas czwartych ZSP1

1. Otwórz witrynę –

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

2. Wybierz deklarację dla uczniów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy (1a_N).

3. Wpisz kod szkoły – 101601-0731A.

4. Wpisz aktualny numer w dzienniku.

5. Uzupełnij dane osobowe oraz zaznacz wybrane przedmioty - wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu).

6. Zaznacz odpowiednio - przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia – przesyłanie wyników egzaminu maturalnego przez OKE do wybranych uczelni (wybór opcji wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody).

7. Uzupełniony plik pdf zapisz na pendrive (nazwa oddziału  + nazwisko i imiona ucznia, np. A_Kowalski_Jan_Antoni).

Oddziały: A - 4E, B - 4H, C - 4Ic, D - 4M, E - 4Iw, F - 4TEt, G - 4Mt

8. Pamiętaj, że odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

9. Termin wypełnienia deklaracji wstępnej
               – 30 września 2017 r.

10. Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej – 7 lutego 2018 r.

11. Wydrukuj deklarację w dwóch egzemplarzach, podpisz i dostarcz razem z pendrivem do pokoju nr 11 zgodnie z wyznaczonym harmonogramem składania deklaracji.

Instrukcja wypełniania i składania deklaracji maturalnej przeznaczona dla absolwenta, który skończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017

1. Otwórz witrynę –
https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

2. Wybierz deklarację (1a_N).

3. Wpisz kod szkoły – 101601-0731A.

4. Numer w dzienniku zostanie przydzielony w późniejszym terminie.

5. Uzupełnij dane osobowe oraz zaznacz wybrane przedmioty - wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu).

Czytaj więcej: Instrukcja wypełniania i składania deklaracji maturalnej przeznaczona dla absolwenta, który...

Rajd integracyjny

  foto  foto

Zgodnie z wieloletnia tradycją, 15. września, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Razem z wychowawcami i opiekunami przeszli na ul. Luboszewską i w tamtych okolicach pracowali. Później odbyło się ognisko integracyjne. Zabawy przygotowali uczniowie klasy 3H i Samorząd Uczniowski. Nad całością opiekę sprawowali p. Dariusz Jachimowski i p. Karolina Ziętara.

Tekst: p. Karolina Ziętara

Zdjęcia: p. Dariusz Jachimowski, p. W. Galicki

  002 004

006  099

17 września - Pamiętamy!

foto

W niedzielę 17 września  pod Pomnikiem Sybiraków przy skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Zielonej i Wandy Panfil w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się obchody upamiętniające 78. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz Światowego Dnia Sybiraka.

W ramach obchodów rocznicowych w Tomaszowie Mazowieckim przed Pomnikiem Sybiraków, delegacje przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, służb mundurowych i młodzieży szkolnej złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystościom towarzyszył występ zespołu Klubu Garnizonowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej "El Fuego" pod kierunkiem Katarzyny Borowskiej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowała delegacja uczniów klas wojskowych z wychowawcami Panem Arkadiuszem Świątkiem i Robertem Kołczyńskim.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl