PIERWSZA AKCJA HDK W NOWYM ROKU SZKOLNYM

6 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym akcja Honorowego Dawstwa Krwi. Chętnych nieść pomoc było ponad pięćdziesięciu. To wspaniała postawa Bohaterów. 33 z nich podzieliło się darem życia oddając 14 850 ml krwi. W naszych działaniach uczestniczyło również 7 dawców spoza szkoły.
To nie konkurs, ale klasa 4 Iw już drugi raz pokazała, że bycie przyszłym żołnierzem oznacza wielką odpowiedzialność za życie. Spośród osiemnastu zgłoszonych jedenastu oddało krew.
Wszyscy Dawcy i Ci, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w niej zasługują na wielkie brawa i szacunek.

Z serdecznym HDK-owskim pozdrowieniem:
Prezes Klubu HDK przy ZSP nr 1
Mariusz Usztel

001  001 

001  001

 

Narodowe Czytanie "WESELA" S. Wyspiańskiego

Tradycją naszej szkoły staje się coroczna uroczystość Narodowego Czytania , zainspirowana przez Kancelarię Prezydenta RP. W tym roku, jak w całej Polsce, także i w MECHANIKU, czytaliśmy "Wesele". Ten  dramat, z którego tak wiele weszło do mitologii polskiej i do codziennego języka,natchnął nas do stworzenia bronowickiej szopki, przypomnienia najwazniejszych fragmentów i zastanoweinia się nad kwestią wciąż wątpliwej narodowej jedności. W tym sensie "Wesele" jest bowiem wciaż aktualne.

W scenerii ludowej chaty ze Złotym Rogiem, Chochołem, szeregiem świętych obrazkowych, i Matejkowskim Wernyhorą w tle z prawdziwie aktorską swadą czytali dramat maturzyści: Sebastian Bartosik, Kuba Schulz, Dorota Kiliszek, Maciej Czerwonka, Ewelina Sidwa oraz Julcia Szymczyk z II w. Imprezę uświetniła swoją obecnoscią pani Barbara Robak członek Rady Powiatu, która przeczytała didaskalia do aktu I.

Organizatorka akcji - pani Agnieszka Bogdańska dziękuję wszystkim, ktorzy wystepowali i pomagali, a także panu wicedyrektorowi Arkadiuszowi Broniarkowi za wielką pomoc.

001  001

Apel klas mundurowych

Uczniowie klas reprezentujących ponad 250 szkół z klasami mundurowymi, wzięli udział w uroczystym apelu inaugurującym rok szkolny szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w dniu 05 września 2017 roku w Kielcach.

Wśród uczniów szkół biorących udział w uroczystym apelu znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz wicedyrektor szkoły Jolanta Nikodemska z opiekunem klas wojskowych majorem rezerwy Sławomirem Miszczukiem. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach stanowi idealne miejsce na zwiększenie świadomości narodowej młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, zakresie ich przygotowania do służby wojskowej oraz formacjach Wojsk Obrony Terytorialnej.

W uroczystości udział wziął minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele naczelnego dowództwa Wojska Polskiego na czele z generałem broni Leszkiem Surawskim. W swoim przemówieniu do uczniów klas mundurowych minister Macierewicz powiedział: "Dzisiaj na tę waszą, szczególną uroczystość stawiło się całe dowództwo polskiej armii. (…) Dzisiaj przyszli do was ludzie, którzy kiedyś będą wami dowodzili, bo taki jest cel waszej służby, którą już teraz realizujecie w szkołach, w klasach mundurowych.  Za  to, że się na to zdecydowaliście  chcę podziękować. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że jesteśmy dumni  z waszego wyboru, bo jesteście Wojsku Polskiemu potrzebni".

Po uroczystym apelu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i opiekunów klas mundurowych realizujących pilotażowy program szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej z wiceministrem Michałem Dworczykiem. Podczas spotkania jego uczestnicy wymienili się nabytymi już doświadczeniami w pracy z młodzieżą oraz uwagami i propozycjami dotyczącymi zwiększenia efektywności szkolenia młodzieży w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk
www.mon.gov.pl

001  002

003  004

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

W poniedziałek 4 września 2017 roku o godzinie 9.00 w ZSP nr 1 uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny 2017/18 . Dyrektor szkoły Pan Dariusz Kwiatkowski powitał zaproszonych gości, m.in. Starostę tomaszowskiego Mirosława Kuklińskiego, grono pedagogiczne, w tym nowych nauczycieli, rodziców oraz uczniów, w szczególności klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap edukacji. Nie obyło się bez życzeń  wielu sukcesów dla wszystkich rozpoczynających naukę oraz dla maturzystów, którzy za 240 dni napiszą egzamin dojrzałości. Przedstawiono wychowawców klas pierwszych, oddając je pod ich opiekę.

Wrzesień to czas szczególny, na uroczystej akademii przygotowanej przez klasy 2H, 2Met i 3Tiw, pod kierunkiem Alicji Sęk i Małgorzaty Wuls, uczczono 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przypomniano o tragicznych wydarzeniach września 1939 r., odczytano apel poległych i w szczególny sposób podkreślano znaczenie pokoju. „Nigdy więcej wojny” te słowa były inspiracją do przebiegu uroczystości.

Na zakończenie podziękowano wszystkim wykonawcom, po czym nadszedł czas na zapoznanie się z planem zajęć w roku szkolnym 2017/18.

003004   

    009 006

 

  Tekst: Małgorzata Wuls

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018

W nieprzekraczalnym terminie 10 września 2017 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich (z wyłączeniem 3H oraz 3MEt) i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego. 

Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (3Ia,3Ib)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (4Ic,4Iw)
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych(4TEt – GRUPA TELEINFORMATYKÓW)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych(4TEt – GRUPA ELEKTRONIKÓW)
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (3E)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych(4E)
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(3Mtw)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych(4Mt)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(4M)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4H)

 w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

wzór deklaracji

 Nowy druk deklaracji:

deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

AKCJA HDK

kropelkaWitajcie drodzy Krwiodawcy. Banki krwi w całej Polsce puste. Dlatego już 6 września w środę od godziny 8.00 organizuję Akcję Honorowego Dawstwa Krwi, jak zwykle w stołówce szkoły.
Zapisy na listach klasowych proszę dostarczyć w dniu 5 września do M. Usztela do pracowni nr 5. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. W dniu oddania krwi proszę zjeść lekki posiłek i wypić minimum pół litra wody mineralnej.
Liczę na dużą aktywność z Waszej strony. Z HDK-owskim pozdrowieniem

Prezes Klubu HDK
przy ZSP nr 1
Mariusz Usztel

36. Bieg Malinowskeigo

36. Bieg im. Bronisława Malinowskiego odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku (niedziela).

PROGRAM:

  • 900 – 1030 - Przyjmowanie zgłoszeń
  • 1100 - Otwarcie
  • 1105 – Bieg Rekreacyjny 1500 m – bez ograniczeń
  • 1115 – Bieg 3 km
  • 1145 – Bieg 10 km
  • 1400 – Zakończenie imprezy (dekoracja)

Rekrutacja do projektu „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”

Z przyjemnością ogłaszamy rekrutację uczestników zawodowych praktyk zagranicznych w ramach realizowanego projektu w ZSP nr 1 pn. „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”

o numerze nr: 2016-1-PL01-KA102-023692.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie, a ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Rekrutacja rozpoczyna się 28 sierpnia 2017 roku, a zakończy się 8 września 2017r. Dokumenty w zamkniętej kopercie A4 proszę składać w sekretariacie szkoły wyłącznie we wskazanym terminie.

Przypominamy, że rekrutacja dotyczy uczniów klas trzecich Technikum Informatycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie rekrutacji wraz z załącznikami.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Koordynatorem projektu panem Arkadiuszem Świątkiem.

Pliki:

Ankieta rekrutacyjna do projektu PO WER 2016.doc

deklaracja udziału i zgoda rodzica dane osobowe POWER.docx

final checklist PO WER.docx

Formularz zgloszeniowy POWER ver1.1.docx

Regulamin pobytu na praktykach.docx

Regulamin rekrutacji do projektu POWER.docx

Załącznik nr 8 do regulaminu - terminy.docx

zgoda rodzica-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl