Technik hotelarstwa - nowy program nauczania

ZMIANA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
NOWE PROGRAMY NAUCZANIA


Od września 2019 roku kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

Kwalifikację HGT.03: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Uczniowie zapoznają się z zasadami utrzymania porządku w jednostkach mieszkalnych oraz odpowiedzialnością materialną za pozostawione mienie przez gości. Zajęcia z zakresu przygotowania jednostek mieszkalnych do sprzedaży odbywać się będą w nowocześnie wyposażonej pracowni hotelarskiej, w której jest jednostka mieszkalna.
Uczniowie nauczą się przygotowywać śniadania dla gości hotelowych, a także poznają techniki nakrywania stołu, przygotowywania sali konsumpcyjnej i podawania potraw. Zdobędą umiejętności organizacji i rozliczania dodatkowych usług zgodnie z zamówieniem.
W trakcie nauki uczniowie wykorzystywać będą oprogramowanie komputerowe wspomagające obsługę gości hotelowych.
Nasi uczniowie odbywać będą zajęcia praktyczne w jeden dzień w tygodniu w obiektach noclegowych na terenie powiatu tomaszowskiego a także dwukrotnie wyjadą na miesięczne praktyki zawodowe do hoteli, pensjonatów lub innych obiektów hotelarskich zlokalizowanych na terenie całego kraju.
 
Kwalifikację HGT.06: Planowanie i realizacja usług w recepcji

Uczniowie poznają zasady przyjmowania i ewidencjonowania rezerwacji dokonywanych przez gości indywidualnych oraz grupy zorganizowane. Nauczą się procedur związanych z obsługą gości w recepcji, udzielania informacji turystycznych, oferowania dodatkowych usług zgodnych z ofertą obiektu, rozliczania pobytu. Zajęcia z zakresu praktycznej obsługi gościa w recepcji odbywać się będą w pracowni hotelarskiej z profesjonalną ladą recepcyjną, wyposażonej we wszystkie niezbędne do obsługi gościa sprzęty, w tym także oryginalne programy komputerowe do obsługi gości.
 
 
Po zdaniu obydwu kwalifikacji absolwent uzyskuje tytuł technik hotelarstwa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl