Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać:

  • - w dziale księgowości szkoły;
  • - u wychowawcy klasy;
  • - przelewem na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,
ul. św. Antoniego 29
97-200 Tomaszów Mazowiecki

73 9291 0001 0121 2417 2000 0010

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl