Praktyki 2021/2022

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022               

06.09-01.10.2021        klasa 3Icp technik informatyk, wych. M. Usztel
06.09-01.10.2021        kasa 3MEt technik mechanik-elektronik, wych. J. Kryszewska
06.09-01.10.2021        kasa 3MEp technik mechanik-elektronik, wych. J. Mrozicki

04.10.2021-29.10.2021   klasa 3E technik elektryk, wych. A. Firkowska
04.10.2021-29.10.2021   klasa 3I technik informatyk, wych. K. Ziętara
04.10.2021-29.10.2021   klasa 3Mtp technik mechatronik, wych. I. Opałka
04.10.2021-29.10.2021   klasa 3Hp technik hotelarstwa, wych. H. Drewniak

02.11.2021-30.11.2021   klasa 3Ep technik elektryk, wych. P. Grabowska

21.11.2021-18.12.2021   klasa 3Mtw technik mechatronik, wych. A. Świątek
21.11.2021-18.12.2021   klasa 3Iwp technik informatyk, wych. I. Poganowska

25.04.2022-20.05.2022   klasa 3IT technik informatyk-teleinformatyk, wych. M. Długosz

02.05.2022-27.05.2022   klasa 3H technik hotelarstwa, wych. M. Piotrowska

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl