Technik elektronik 2022

Technik elektronik 311408


Zawód technik elektronik zakwalifikowany jest do IV Poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

W dzisiejszym świecie elektronika jest wszechobecna i jej pozycja z roku na rok się umacnia.
Technik elektronik to jeden z podstawowych zawodów szerokoprofilowych. Należy do grupy zawodów dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, co oznacza, że w najbliższym czasie będzie istotne zapotrzebowanie na absolwentów tego zawodu.

 

 

   

 

Jako uczeń naszej szkoły zostaniesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:

a) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
b) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
c) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
d) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:

a) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,
b) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych.

   
 
 
 
 

Uczeń kierunku technik elektronik podczas procesu kształcenia zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

•    montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
•    demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych,
•    projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
•    projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
•    projektowania i wykonania systemów alarmowych i telewizji przemysłowej CCTV,
•    projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń,
•    programowania przemysłowych sterowników PLC,
•    programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
•    instalowania oprogramowania specjalistycznego,
•    obsługi programów wspomagania komputerowego wykorzystywanych do projektowania, badania w warunkach symulacyjnych,
•    serwisu urządzeń elektronicznych.

    

      

Podczas nauki w szkole będziesz miał możliwość uczestnictwa w projektach unijnych, w ramach których ukończysz kursy z dodatkowych umiejętności np. lutowania pakietów elektronicznych. Kursy kończą się  otrzymaniem międzynarodowych certyfikatów oraz odbyciem staży zawodowych w lokalnych zakładach przemysłowych współpracujących ze szkołą. Istnieje również możliwości uzyskania uprawnień SEP do 1kV. Ukończenie i uzyskanie dodatkowych umiejętności branżowych będzie czynić cię atrakcyjniejszym na rynku pracy.

Nauka w technikum trwa 5 lata. W trakcie nauki zdawane będą egzaminy pozwalające na uzyskanie kwalifikacji:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 
Jeżeli cechuje Cię dokładność, wytrwałość i cierpliwość, operatywność i skuteczność, samodzielność i samokontrola, gotowość do pracy indywidualnej, chęć do współdziałania, zainteresowania techniczne, odporność na działanie pod presją czasu, gotowość do ciągłej nauki, gotowość do pracy w szybkim tempie, gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych zdobądź z nami ciekawy i perspektywiczny zawód.

W przyszłości możesz pracować m.in.:

•    w zakładach przemysłowych;
•    w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży elektronicznej;
•    w firmach usługowych (instalacja, budowa i naprawa elementów i urządzeń elektronicznych);
•    w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
•    w laboratoriach badawczych;
•    w firmach branży elektrycznej i elektronicznej;
•    we własnej firmie.


Nauka w technikum kończy się maturą. Osoby pragnące poszerzyć wykształcenie mogą rozpocząć studia na wielu kierunkach uczelni technicznych.

 

 
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl