Egzamin zawodowy

2019 - 2020


Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - informacja

Na drugim piętrze budynku C (obok sali 213) zamieszczono harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ-LUTY 2020.

Wszyscy przystępujący do egzaminów w sesji zimowej  zobowiązani są do zapoznania się z terminem swojego egzaminu!!!

Egzaminy w tej sesji dotyczą wszystkich uczniów klas 4-tych oraz absolwentów poprawiających niezdane kwalifikacje.

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 201

styczeń-luty 2020

201 egz 1

201 egz 2

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

W nieprzekraczalnym terminie 09 września 2019r. uczniowie/ absolwenci chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Uczniowie klas 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą u kierownika szkolenia praktycznego, nowy budynek, 2-gie piętro pokój 209.

deklaracja do pobrania (doc)

Dotyczy to następujących kwalifikacji:

(Większość deklaracji już zostało złożonych za co ogromnie dziękuje, bo to usprawnia moją pracę.)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (klasa 4Iw i 4 Ic)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (klasa 4MEt - t. elektronik)
M.44    Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(klasa 4MEt - t. mechanik)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (klasa 4Mt)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (klasa 4E)
T.12    Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 4H)

Wykaz pozostałych kwalifikacji(jeśli ktoś ma nie zdaną wyodrębnioną w zawodzie kwalofikację):
E.06    Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13    Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18    Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17    Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11    Planowanie i realizacja usług w recepcji
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.15    Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać negatywne wyniki w zdawanych kwalifikacjach, z których wynik jest im znany. Także uczniowie
i absolwenci chcący poprawiać negatywne wyniki.

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 roku przez uczniów/ słuchaczy/ absolwentów upływa09 września 2019 r.  proszę nie czekać do ostatniego dnia ze złożeniem deklaracji)


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

 

 

2018 - 2019

Zgłaszanie deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

07. września 2018r (piątek) do godz. 13:00 Ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń-luty 2019 roku

2017 - 2018

Komunikat w sprawie wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 182

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 - 31 sierpnia 2018 r.

 


Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 182


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018

Uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje.
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 do 18 lutego 2018r.


Ze względu na termin ferii zimowych (od 29.01.2018r. do 11.02.2018r) oraz egzaminy z sesji styczeń-luty (do 16 lutego), proszę wszystkich o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 25 stycznia 2018r.

Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego.

Dotyczy to następujących kwalifikacji:

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych(3Met - technik elektronik)
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (3E)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (3Ia, 3Ib)
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (3Mtw)
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (3MEt - technik mechanik)
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (3H)

w zawodach:

351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach (jeśli wynik egzaminu jest już im znany). Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.

Wykaz pozostałych kwalifikacji:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nowy druk deklaracji: deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji


181 Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018

W nieprzekraczalnym terminie 10 września 2017 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje. Dla usprawnienia systemu składania deklaracji uczniowie poszczególnych klas 3-ich (z wyłączeniem 3H oraz 3MEt) i 4-tych wypełnione druki deklaracji złożą do wychowawców. Wychowawcy przekażą komplet deklaracji ze swojej klasy kierownikowi szkolenia praktycznego. 

Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (3Ia,3Ib)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (4Ic,4Iw)
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych(4TEt – GRUPA TELEINFORMATYKÓW)
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych(4TEt – GRUPA ELEKTRONIKÓW)
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (3E)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych(4E)
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych(3Mtw)
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych(4Mt)
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń(4M)
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (4H)

 w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.
Wykaz pozostałych kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

wzór deklaracji

 Nowy druk deklaracji:

deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

 

2016 - 2017


CZERWIEC-LIPIEC 2017

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 172

Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Komunikat w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary egzamin”) sesja czerwiec 2017

DOTYCZY TYLKO ABSOLWENTÓW SZKOŁY

Terminy egzaminów:

Część pisemna

12. czerwca 2017 (poniedziałek) g. 12:00 sala1 wszystkie zawody(6os)
-technik elektronik -2osoby
-technik mechatronik -1osoba
-technik informatyk -2osoby
-technik teleinformatyk -1osoba

Część praktyczna

13 czerwca 2017(wtorek) g. 9:00 wszystkie zawody
-technik elektronik -1osoba
-technik mechatronik -3osoby
-technik informatyk -2osoby
-technik teleinformatyk -2osoby
    
Godziny i sale zostaną wyznaczone po wyznaczeniu zespołów nadzorujących

    Kierownik Szkolenia Praktycznego
    mgr Sylwia Błoch


Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017

W nieprzekraczalnym terminie 16 lutego 2017 roku (czwartek) uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklaracje. Dotyczy to następujących kwalifikacji:
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
w zawodach:
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w poszczególnych kwalifikacjach.

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

 Nowy druk deklaracji:

deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

deklaracja_zaw_nowy_druk.docx

deklaracja_zaw_nowy_druk_T_11.docx

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia Błoch

 

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary” egzamin zawodowy) w sesji letniej 2017

W nieprzekraczalnym terminie  20 grudnia 2016r uczniowie/absolwenci chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklarację.

potw_deklaracji_stary_zaw.pdf
potw_deklaracji_stary_zaw.doc
deklaracja_stary_zaw.pdf
deklaracja_stary_zaw.doc


NOWY EGZAMIN


Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja 171

Część pisemna     

12.01.2017 (czwartek)(60 min.)

g. 10:00    Kwalifikacje:

E.03, E.12, razem 101 osób, sala 1(HALA)
E.07,  E.15, M.17, T.11 razem 37 osób, sala 2 (AULA)

g. 12:00    Kwalifikacje:

E.08, E.13, E.18  ,M.44, T.12 razem 72 osoby, sala 1 (HALA)

g. 14:00    Kwalifikacje:

E.14,  E.16,  E.19, E.20, E.24 razem 113 osób, sala 1 (HALA)

Część  praktyczna

E.24 (technik elektryk)   

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d 

g. 9:00, 26 osób wg listy, sala1(HALA),(180min.)

E.18 (technik mechatronik)

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 9:00, 6 osób wg listy, sala 1(HALA) ,(180min.)

E.20 (technik elektronik) 

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 13:00, 10 osób wg listy, sala 2(p.…..), (180min.)

T.11 ( technik hotelarstwa)

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 9:00, 3 osoby wg listy, sala 2(p...….), (150min.)

T.12 ( technik hotelarstwa)

09.01.2017(PONIEDZIAŁEK) –d

g. 13:00, 51 osób wg listy, sala 1(HALA), (150min.)

E.15 (technik teleinformatyk)

17.01.2017(WTOREK) –wk 

g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)
g. 16:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

18.01.2017(ŚRODA)-

g. 8:00, 2 osoby wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)
g. 16:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

E.14 (technik informatyk)

26.01.2017(CZWARTEK) –dk

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p. 124), (150min.)
g. 8:00, 7 osób wg listy, sala I2 (p. 210), (150min.)
g. 12:00, 10 osób wg listy, sala I1 (p. 124), (150min.)
g. 12:00, 10 osób wg listy, sala I2 (p. 210), (150min.)
g. 16:00, 10 osób wg listy, sala I1 (p.124), (150min.)

E.19 (technik mechatronik)

27.01.2017(PIĄTEK) –dk  

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)
g. 16:00, 6 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)

30.01.2017(PONIEDZIAŁEK)

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)
g. 16:00, 6 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)

31.01.2017(WTOREK)

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala Mt1 (p. 224), (180min.)

M.17 (technik mechanik)

31.01.2017(WTOREK)  –w

g. 8:00, 1 osoba wg listy, sala M1(p………), (120min.)

M.44 (technik mechanik)

31.01.2017(WTOREK)   –dk

g. 12:00, 12 osóba wg listy, sala I1(p.210), (120min.)

E.07 (technik elektryk)

31.01.2017(WTOREK)  –w

g. 9:00, 5 osób wg listy, sala E1 (p. 226), (180min.)
g. 15:00, 6 osób wg listy, sala E1(p. 226), (180min.)

10.02.2017(PIĄTEK)

g. 9:00, 6 osób wg listy, sala E1 (p. 226), (180min.)
g. 15:00, 6 osób wg listy, sala E1(p. 226), (180min.)

E.06 (technik elektronik)

10.02.2017(PIĄTEK) –w

g. 9:00, 2 osoby wg listy, sala Et1 (p………), (180min.)
g. 15:00, 2 osoby wg listy, sala Et1(p………), (180min.)

E.16 (technik teleinformatyk)

03.02.2017(PIĄTEK) –wk   

g. 8:00, 2 osoby wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)
g. 16:00, 2 osoby wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

13.02.2017(PONIEDZIAŁEK)

g. 8:00, 2 osoby wg listy, sala T1  (p.126), (150min.)
g. 12:00, 1 osoba wg listy, sala T1 (p.126), (150min.)

E.03 (technik mechatronik) 

13.02.2017(PONIEDZIAŁEK) –w

g. 15:00 5 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

14.02.2017(WTOREK)

g. 15:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

16.02.2017(CZWARTEK)

g. 15:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

17.02.2017(CZWARTEK)

g. 15:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

18.02.2017(CZWARTEK)

g. 9:00 6 osób wg listy, sala Mt1 (p.224), (180min.)

E.08 (technik elektryk)

14.02.2017(WTOREK)   –w

g. 9:00, 2 osoby wg listy, sala E1

E.12 (technik informatyk)

14.02.2017(WTOREK)   –wk

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)    
g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)
g. 16:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

15.02.2017(ŚRODA)

 g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 16:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

16.02.2017(CZWARTEK)

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 16:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

17.02.2017(PIĄTEK)

g. 8:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 12:00, 6 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

g. 16:00, 5 osób wg listy, sala I1(p.210), (150min.)

E.13 (technik informatyk)

22.02.2017(ŚRODA) –wk

g. 8:00, 5 osób wg listy, sala I1(p.124), (150min.)

   
    Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Sylwia BłochKomunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017

W nieprzekraczalnym terminie 12 września 2016 uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u Kierownika Szkolenia Praktycznego deklaracje. Dotyczy to następujących kwalifikacji: (deklaracje do pobrania po kliknięciu na nazwę kwalifikacji) 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

w zawodach:
351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach. Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski


Egzamin z kwalifikacji w zawodzie - sesja 164 (wrzesień-październik 2016)

 

W  terminie nieprzekraczalnym  do 16.04.2016 należy złożyć deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji wrzesień–październik  2016.
Dotyczy to szczególnie uczniów poprawiających dotychczasowe wyniki. Poprawiać wynik egzaminu można jedynie w przypadku znanego jego wyniku.

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 422402 Technik hotelarstwa
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa
E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.07. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 311303 Technik elektryk
E.08. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych 351203 Technik informatyk
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 351203 Technik informatyk, Technik teleinformatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 351103 Technik informatyk
E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 351103 Technik teleinformatyk
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 311408 Technik elektronik
E.24. Eksploatacja maszyn i urządzeń i instalacji elektrycznych 311303 Technik elektryk
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 311504 Technik mechanik

Druk deklaracji do pobrania. (docx)


Deklaracje należy składać u Kierownika Szkolenia Praktycznego w pokoju 11.


 

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie - informacja

Na drugim piętrze budynku C (obok sali 213) zamieszczono harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ-LUTY 2020.

Wszyscy przystępujący do egzaminów w sesji zimowej zobowiązani są do zapoznania się z terminem swojego egzaminu!!!

Egzaminy w tej sesji dotyczą wszystkich uczniów klas 4-tych oraz absolwentów poprawiających niezdane kwalifikacje.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl