Dzień Chłopaka

30 września odbył się w naszej szkole Dzień Chłopaka. Z tej okazji wszyscy Panowie zostali obdarowani drobnymi upominkami. Nie obyło się też bez słodkiej niespodzianki i programu artystycznego przygotowanego specjalnie dla Panów przez Panie.

W tym dniu zostały ogłoszone wyniki plebiscytu "Dżentelmen Roku" i "Chłopak na medal". Zwycięzcami zostali pan Michał Elas i Jakub Krześlak z IV i w p. Gratulujemy!

001 002

003 005

004 008

007 006

 

Przekazanie hełmu

W dniu 26 września 2022 r. Kierownik Klubu 25 BKPow Pan Mariusz Bartnicki przekazał szkole hełm wojskowy używany podczas misji wojskowych „OPERATION IRAQ FREEDOM” w latach 2005-2006 V zmiana PKW IRAQ i 2009-2010 IX zmiana PKW IRAQ, który był na wyposażeniu mł. chor. Mariusza Bartnickiego dowódcy 1 plutonu 1 szwadronu Kawalerii Powietrznej  Samodzielnej Grupy Powietrzno – Szturmowej „OPERATION IRAQ FREEDOM” W LATACH 2003-2010.

001

 

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w XI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników może przesłać 1 pracę konkursową. Prace można zgłaszać do Pani Iwony Poganowskiej oraz Panów Jacka Mrozickiego i Arkadiusza Świątka.

Ważne daty:

21.10.2022 r. – rozstrzygnięcie etapu szkolnego konkursu.

Zakres konkursu:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3.
UWAGA – prace na innych formatach niż A3 nie będą oceniane!

Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem). Do prac/pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.

Poniżej zamieszczamy link do Regulaminu XI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego, w roku szkolnym 2022/2023:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi | XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura bezpieczeństwa” (pip.gov.pl)


Organizatorzy konkursu:
mgr Iwona Poganowska
mgr inż. Jacek Mrozicki
mgr inż. Arkadiusz Świątek

kp

Praktyczne szkolenie kadetów.

W dniu 20 września br. na terenie obiektów szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się szkolenie praktyczne kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie realizuje szkolenie kadetów w ramach tzw. oddziałów przygotowania wojskowego. Pod czujnym okiem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej kadeci poznają tajniki żołnierskiego rzemiosła. Właśnie taki charakter miały zajęcia, w których uczestniczyli nasi kadeci.
Po wyczerpujących zajęciach w terenie, kadeci mieli okazję zapoznać się z historią i teraźniejszością 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, podczas wizyty w brygadowej Sali Tradycji.

001 004  005

002 003

007

KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS PIERWSZYCH - „Tadeusz Kościuszko – patronem naszej szkoły”

Podtrzymując tradycję naszej szkoły, zachęcamy uczniów wszystkich klas pierwszych do wystawienia swoich reprezentacji w konkursie poświęconym postaci Tadeusza Kościuszki. Konkurs odbędzie się 10 października 2022 r. i ma uświetnić obchody Dnia Patrona, którym będzie towarzyszyć ślubowanie klas I.

Organizatorami konkursu są nauczyciele historii: p. J. Kryszewska i p. R. Kołczyński.

Cele konkursu:

- uświetnienie obchodów Dnia Patrona Szkoły
- zachęcanie uczniów szkoły do pogłębiania wiedzy o jednej z najważniejszych postaci historii Polski
- kultywowanie szkolnych tradycji związanych z patronem szkoły

Regulamin konkursu:

- konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi; przewidziany czas na rozwiązanie to 45 minut
- w konkursie biorą udział trzyosobowe reprezentacje wszystkich klas pierwszych
- każda klasa wybiera we własnym zakresie (w porozumieniu z wychowawcą) jej skład osobowy
- rywalizacja będzie się odbywała się drużynowo i indywidualnie,
- będą przyznane nagrody dla 3 najlepszych osób
- równolegle będzie toczyła się także rywalizacja między klasami (sumowane będą punkty członków drużyny danej klasy); nagrodzona zostanie klasa, która zajmie
I miejsce
- wszelkich informacji o konkursie udzielają organizatorzy

Źródła informacji:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kosciuszko-Tadeusz-Andrzej-Bonawentura;3926440.html

http://zsp1.edu.pl/index.php/2014-02-02-09-56-54/patron-szkoly

https://www.youtube.com/watch?v=qiviKMImLG0

Akcja „Sprzątanie Świata 2022" i integracja klas pierwszych


W piątek 17 września uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w corocznej akcji sprzątania świata. Część klas pierwszych porządkowała teren szkolny grabiąc liście, sprzątając tereny szkoły oraz pracownie szkolne. Uczniowie 4 klasy wraz z wychowawcami udały do lasu w pobliże ulicy Podleśnej, gdzie uzbrojeni w rękawice i worki zbierali to co inni pozostawili. Akcja ma kształtować postawy ekologiczne oraz uświadamiać nam mieszkańcom Ziemi, że musimy o nią dbać, aby jak najdłużej ukazywała nam swoje piękno.
Tradycyjnie ten dzień to również czas integracji uczniów klas pierwszych ze swoimi wychowawcami. Klasy brały udział w seansach filmowych, spacerach po mieście, organizowały ogniska oraz spędzały czas w pizzeriach.

1Et 004 1e 017

1e 008  1Et 006

1ia 1e 001 1ia 1e 007

1mt 002 1m 004

1tia 011 1tia 019

 1tib 016 1tib 001

1tib 018 1tib 006

 

83. rocznica napaści ZSRR na Polskę

W dniu 16.09.2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 reprezentowani przez klasę 3Mtw (OPW) wzięli udział w obchodach 83. rocznicy napaści wojsk ZSRR na Polskę oraz  Światowego Dnia Sybiraka. Uroczystość odbyła się przy pomniku „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” przy zbiegu ulic Wandy Panfil i Jana Pawła II. W obchodach tych wzięły udział władze Tomaszowa Mazowieckiego, organizacje tomaszowskie i reprezentanci szkół podstawowych i średnich naszego powiatu wraz z pocztami sztandarowymi. Dalsza część obchodów odbyła się w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Słowackiego, gdzie odbyła się msza poświęcona pamięci zamordowanych w tamtym okresie rodaków. Po zakończonej mszy św. władze powiatu złożyły kwiaty pod obeliskiem poświęconym „Rodakom zamordowanym, zmarłym i zaginionym w Rosji Carskiej i Sowieckiej”.

001 006

002 003

004 005

008  012

017 024

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

21.09.2022 - kl. I
22.09.2022 - kl. II i kl. III
23.09.2022 - kl. lV
17.11.2022 - kl. I
18.11.2022- kl. II i kl. III

19.11.2022 - kl. lV

16.12.2022 - kl.IV maturalne
2.02.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.

3.02.2023 - kl. II i kl. III
26.04.2023 - kl. I i kl. lV po szk. podst.
27.04.2023 - kl. II i kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl


zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl