Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

14 października 2021 r. – Święto Edukacji Narodowej
15 października 2021 r. – piątek po Dniu Edukacji Narodowej
12 listopada 2021r. – piątek po Narodowym Święcie Niepodległości
2 maja 2022 r. – Dzień Flagi
4, 5, 6, 9 maja 2022 r. – matury
2 czerwca – egzamin zawodowy
17 czerwca 2022 r. – dzień po Bożym Ciele                       

Pozostałe dni wolne zostaną podane po opracowaniu harmonogramu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl