Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

W bieżącym roku szkolnym nasza szkołalogo bezpieczna projekt brała udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Głównym celem było popularyzowanie wśród uczniów   poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom społecznym i nauka tolerancji wobec ludzi. Równocześnie konkurs służył podniesieniu bezpieczeństwa w szkole. W ramach konkursu szkoła realizował 10 zadań określonych w regulaminie. Było to min: konkursy na temat "Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, aby poprawić relacje międzyludzkie", debaty na temat funkcjonowania społeczeństwa, konwersatoria podejmujące tematykę pomocy ludziom niepełnosprawnym, nieporadnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. Działaniami objęci zostali  również rodzice uczniów naszej szkoły. Przy realizacji poszczególnych zadań do współpracy zaproszone zostały instytucje i organizacje pozarządowe.  Szkolnym koordynatorem projektu była Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny.  15 kwietnia  konkurs się zakończył. Jury konkursowe oceniło nasze przedsięwzięcia  na maksymalną ilość punktów tj 100. Tym samym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uzyskał  tytuł „Bezpieczna Szkoła”.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl