Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

W bieżącym roku szkolnym nasza szkołalogo bezpieczna projekt brała udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Państwo Obywatelskie pod nazwą „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Głównym celem było popularyzowanie wśród uczniów   poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom społecznym i nauka tolerancji wobec ludzi. Równocześnie konkurs służył podniesieniu bezpieczeństwa w szkole. W ramach konkursu szkoła realizował 10 zadań określonych w regulaminie. Było to min: konkursy na temat "Co powinno zmienić się w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, aby poprawić relacje międzyludzkie", debaty na temat funkcjonowania społeczeństwa, konwersatoria podejmujące tematykę pomocy ludziom niepełnosprawnym, nieporadnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. Działaniami objęci zostali  również rodzice uczniów naszej szkoły. Przy realizacji poszczególnych zadań do współpracy zaproszone zostały instytucje i organizacje pozarządowe.  Szkolnym koordynatorem projektu była Magdalena Kaczmarzyk – pedagog szkolny.  15 kwietnia  konkurs się zakończył. Jury konkursowe oceniło nasze przedsięwzięcia  na maksymalną ilość punktów tj 100. Tym samym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uzyskał  tytuł „Bezpieczna Szkoła”.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl