Technik mechatronik 2022

Mechatronik - licencja na zarabianie.

Technik mechatronik to jeden z najważniejszych zawodów w przemyśle, ma bardzo duży wpływ na rozwój gospodarek świata. To zawód wiążący wiele dziedzin techniki takich jak: elektronika, mechanika, informatyka i automatyka. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.

 
Mechatronika jest synergią różnych dziedzin techniki.

 

Główne zadania technika mechatronika to instalowanie,  uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja i nadzór nad pracą maszyn i urządzeń, rozpoznawanie i usuwanie usterek oraz konserwacja, tworzenie dokumentacji technicznej  systemów sterowania maszynami, programowanie sterowników PLC oraz robotów. Mechatronik wykonuje również szereg prac związanych z montażem nowoczesnych układów sterowania i doborem parametrów w tych układach. Mechatronika ciągle się rozwija, rozszerza obszary działania, dlatego technik mechatronik to zawód przyszłości doskonale wpisujący się w koncepcję rozwoju Przemysłu 4.0, czyli rozwoju zaawansowanej automatyzacji przemysłowej.

TMt 1  TMt 2

Jeżeli charakteryzujesz się ciekawością zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, posiadasz uzdolnienia manualne, jesteś kreatywny technicznie, masz zdolność myślenia globalnego i cechujesz się umiejętnością pracy zespołowej to zawód technik mechatronik jest dla Ciebie!

TMt 6  TMt 7

Podczas całego cyklu kształcenia uczący się osiągnie efekty kształcenia oraz umiejętności stanowiące podstawę uzyskania następujących kwalifikacji zawodowych:

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym na tym kierunku to matematyka i fizyka.

 

TMt 3

Od roku szkolnego 2020/2021 realizowane są kolejne dwa projekty unijne, w których biorą udział uczniowie mechatronicy:
"Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów - 11 dniowy wyjazd do włoskiej szkoły zawodowej.
Praktyki zawodowe w Hiszpanii w latach 2020-2022 w ramach projektu ERASMUS + realizowanego w Akcji 1 "Mobilność edukacji w sektorze "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Będą to trzy czterotygodniowe wyjazdy do miast w południowej Hiszpanii tj. Úbeda, Sewilla i Malaga.

 

TMt 4  TMt 5

Absolwenci technikum mechatronicznego przygotowani są do pracy w zakresie wdrażania, eksploatacji urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Mogą podejmować zatrudnienie w zakładach o wysokim stopniu zautomatyzowania procesu produkcyjnego w każdej gałęzi przemysłu, w biurach świadczących usługi projektowania i programowania sterowników PLC oraz robotów, w firmach zajmujących się doradztwem w dziedzinie budowy, eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Jako technicy mechatronicy możecie pracować w charakterze pracownika działu utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Po ukończeniu technikum i zdaniu matury możesz kontynuować swoją naukę na studiach I i II stopnia. Wszystkie uczelnie techniczne: Politechniki i Akademie oferują możliwość kształcenia na kierunkach mechatronicznych lub pokrewnych.

Według prognoz specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę zawodu przyszłości, są w grupie zawodów pożądanych i deficytowych na rynku pracy. Technik mechatronik zaliczany jest do zawodu o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa wg. raportu opublikowanego przez Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 roku. Wynika to z ciągłego rozwoju technologii i przemysłu.


Nowoczesna technika potrzebuje mechatronika!

TMt 8  TMt 9

Z życia mechatronika

zzm_001  zzm_002

zzm_001  zzm_002

zzm_001  zzm_002

zzm_001  zzm_002

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl