Matura 2020/2021

Rok szkolny 2020-2021


Drodzy uczniowie klas czwartych, przed Wami próbny egzamin maturalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To ostatnia szansa sprawdzenia poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego. 
Zgodnie z  zaplanowanym przez CKE   harmonogramem odbywać się będzie w dniach: 
03.03.2021 - język polski
04.03.2021 - matematyka
05.03.2021 - język angielski
08.03.2021 - język niemiecki
Szczegółowe informacje  pojawią się w kolejnym komunikacie. 
 
=========================================================
 
UWAGA - Informacja dla absolwentów  ZSP1 przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.
Bardzo proszę o uregulowanie wpłat za egzamin maturalny wynikający z aktualnych przepisów prawa oświatowego i przedstawienie w szkole dowodu wpłaty /ksero, skan, email/ do dnia 7 marca 2021 roku. Numer konta oraz informacje, które powinny być umieszczone na przelewie znajdują się na stronie OKE Łódź.
Urszula Seredyn-wicedyrektor
email: urszula.seredyn@zsp1.edu.pl
 

Uczniowie klas IV przystępujący w tym roku do egzaminu maturalnego winni podpisać dokument "Potwierdzenie zgodności danych przekazanych do OKE". Proszę o przybycie w tym celu do szkoły wg harmonogramu:
Klasa 4 Mtw oraz 4I - 5.02.2021 do P Kier.Szk. Praktycznego - Sylwii Błoch
Klasa 4 E oraz 4H - 8.02.2021 - do Wicedyrektor - Urszuli Seredyn
Klasa 4 MEt oraz 4IT - 9.02.2021 do Wicedyrektor - Urszuli Seredyn.
W wyjątkowych sytuacjach, gdyby uczeń nie mógł zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o niezwłoczne przybycie.


Minister Edukacji i Nauki  – Przemysław Czarnek ogłosił:

Podobnie jak w 2020 roku, nie odbędą się matury ustne z języków obcych, języków mniejszości narodowych i języka polskiego. Egzaminy zostaną przeprowadzone jedynie w części pisemnej. Taka forma testu będzie dostępna tylko dla maturzystów, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu potrzebna jest w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Nie będzie również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.


Próbna matura

Próbna matura z Wydawnictwem Operon odbyła się w naszej szkole w dniach 24-26.11.2020. Pisaliśmy ezgamin maturalny próbny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego 166 uczniów z klas 4.
Obecnie prace są sprawdzane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu, a ich wyniki będą omawiane na zajęciach.
Od 2.12.2020 można odbierać arkusze egzaminacyjne przedmiotów rozszerzonych, które zamawialiście w pażdzierniku.
Budynek A, pokój 11 - od pani wicedyrektor Urszuli Seredyn.


Dla maturzystów pilne !!!Otwórz witrynę internetową https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411,
a następnie wybierz odpowiedni rodzaj deklaracji.

Dla obecnych uczniów „Deklaracja1a”.

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

W otwartym formularzu wpisujesz swoje dane osobowe oraz uzupełniasz pola dotyczące zdawanych przedmiotów.

Pamiętaj! – nie wolno pisać tylko wielkimi literami.

W polu identyfikator szkoły wpisujesz 101601-0731A.

Po wypełnieniu określonych pól zapisujesz na dysku plik z rozszerzeniem *.pdf.
W miejscu gwiazdki powinno być zapisane Twoje nazwisko , imię i klasę wg legendy:

A- 4Met,  B- 4IT,  C- 4Mtw,  D- 4H,  E-4E ,  F-4I.
Wydrukowaną deklarację należy podpisać własnym imieniem oraz nazwiskiem
i przekazać przewodniczącemu klasy wraz z wersją elektroniczną na pendrive.  Przewodniczący zgrywa na pendrive dla wszystkich uczniów z danej klasy i dostarcza zgrane pliki oraz wydrukowane deklaracje wicedyrektorowi szkoły Pani Urszuli Seredyn do dnia 29.09.2020. /wtorek/.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl