Matura 2020/2021

Rok szkolny 2020-2021


Sowa1

ZA TYDZIEŃ MATURY 

 

Egzaminy maturalne odbywać się będą w terminach:  4–20.05.2021r.

 


Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 .Wszyscy przestrzegamy zasady bezpieczeństwa przesłane w poprzednim komunikacie: bezwzględnie przemieszczamy się w maseczkach, zachowujemy 1,5 m odstęp, korzystamy z środków dezynfekujących, unikamy spotkań w grupach.

Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości z fotografią, absolwenci lat ubiegłych również świadectwo ukończenia szkoły. Każdy zdający ma obowiązek posiadać własne materiały piśmienne – długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel, lupę /wg komunikatu/ . Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.

Szkoła zapewnia słowniki, tablice matemat. i fiz., wodę mineralną oraz kalkulatory.

W dn. 4.05.21, godz.9.00  jest egzamin z języka polskiego – pp ,

5.05.21, godz.9.00 z matematyki – pp.

Uczniowie z klas 4IT, 4H, 4E, 4I piszą w Sali nr 1 czyli  w Sali gimnastycznej,  do której są dwa wejścia. Pierwsze wejście od parkingu przy ul. Kawki – dla uczniów od 1 do 60 numeru na liście zdających. Szatnia dla tej grupy jest przewidziana w Sali 25 w budynku B.

Drugie wejście do Sali nr 1 czyli Sali gimnastycznej – to główne wejście do budynku C,  dla uczniów od nr 61 do 112 na liście zdających,  z szatnią przy Sali gimnastycznej.

Uczniowie klas 4 Met i 4 Mtw piszą na auli to jest sala nr 2, wchodzą wejściem – „przy żołnierzykach”,  korzystają z szatni przy auli.

Absolwenci lat ubiegłych piszą  egzamin maturalny z języka polskiego w stołówce, to jest sala nr 3. Wchodzą wejściem  od zaplecza stołówki. Gdzie również przewidziana jest dla tej grupy szatnia. Natomiast matematykę piszą w stołówce, zwanej Salą nr 3  oraz w Sali nr 5 i Sali nr 18 w budynku A.

W dniu 6.05.21 godz.9.00 odbywać się będzie egzamin z języka  angielskiego  pp – przydział sal zarówno na język angielski jak i  przedmioty zdawane w zakresie rozszerzonym jest  umieszczony na tablicach w budynku A i C.

Na egzamin z języka polskiego oraz matematyki uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, natomiast na języki i pozostałe egzaminy na godzinę 8.30.

Drogi Maturzysto,
nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel, wydawał się nie do zdobycia!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna życzy Wam otwartości umysłu, łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły! Dacie radę, powodzenia!

sowa2


WAŻNA  INFORMACJA DLA  ABSOLWENTÓW

w sprawie wydania ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021

 
1.  Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości ponieważ: 
1/ nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
2/ nie przystąpili do  egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących " egzaminów.
 
2.  Absolwenci, o których mowa wyżej składają do dyrektora właściwej OKE, w naszym przypadku w Łodzi, wniosek do 31 maja 2021 r.- załącznik nr 31.
 
3. Absolwenci LO, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w 2015 r., 
i do 2020 r. włącznie nie uzyskali świadectwa dojrzałości w 2021 r. muszą przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie (do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej), ponieważ w październiku 2020 r. upłynął 5-letni okres, w którym absolwent może przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.
 

Drodzy uczniowie klas czwartych, przed Wami próbny egzamin maturalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To ostatnia szansa sprawdzenia poziomu przygotowania do egzaminu maturalnego. 
Zgodnie z  zaplanowanym przez CKE   harmonogramem odbywać się będzie w dniach: 
03.03.2021 - język polski
04.03.2021 - matematyka
05.03.2021 - język angielski
08.03.2021 - język niemiecki
Szczegółowe informacje  pojawią się w kolejnym komunikacie. 
 
=========================================================
 
UWAGA - Informacja dla absolwentów  ZSP1 przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.
Bardzo proszę o uregulowanie wpłat za egzamin maturalny wynikający z aktualnych przepisów prawa oświatowego i przedstawienie w szkole dowodu wpłaty /ksero, skan, email/ do dnia 7 marca 2021 roku. Numer konta oraz informacje, które powinny być umieszczone na przelewie znajdują się na stronie OKE Łódź.
Urszula Seredyn-wicedyrektor
email: urszula.seredyn@zsp1.edu.pl
 

Uczniowie klas IV przystępujący w tym roku do egzaminu maturalnego winni podpisać dokument "Potwierdzenie zgodności danych przekazanych do OKE". Proszę o przybycie w tym celu do szkoły wg harmonogramu:
Klasa 4 Mtw oraz 4I - 5.02.2021 do P Kier.Szk. Praktycznego - Sylwii Błoch
Klasa 4 E oraz 4H - 8.02.2021 - do Wicedyrektor - Urszuli Seredyn
Klasa 4 MEt oraz 4IT - 9.02.2021 do Wicedyrektor - Urszuli Seredyn.
W wyjątkowych sytuacjach, gdyby uczeń nie mógł zgłosić się w wyznaczonym terminie proszę o niezwłoczne przybycie.


Minister Edukacji i Nauki  – Przemysław Czarnek ogłosił:

Podobnie jak w 2020 roku, nie odbędą się matury ustne z języków obcych, języków mniejszości narodowych i języka polskiego. Egzaminy zostaną przeprowadzone jedynie w części pisemnej. Taka forma testu będzie dostępna tylko dla maturzystów, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu potrzebna jest w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Nie będzie również obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie będą mieli też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.


Próbna matura

Próbna matura z Wydawnictwem Operon odbyła się w naszej szkole w dniach 24-26.11.2020. Pisaliśmy ezgamin maturalny próbny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego 166 uczniów z klas 4.
Obecnie prace są sprawdzane przez nauczycieli uczących danego przedmiotu, a ich wyniki będą omawiane na zajęciach.
Od 2.12.2020 można odbierać arkusze egzaminacyjne przedmiotów rozszerzonych, które zamawialiście w pażdzierniku.
Budynek A, pokój 11 - od pani wicedyrektor Urszuli Seredyn.


Dla maturzystów pilne !!!Otwórz witrynę internetową https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411,
a następnie wybierz odpowiedni rodzaj deklaracji.

Dla obecnych uczniów „Deklaracja1a”.

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11).

W otwartym formularzu wpisujesz swoje dane osobowe oraz uzupełniasz pola dotyczące zdawanych przedmiotów.

Pamiętaj! – nie wolno pisać tylko wielkimi literami.

W polu identyfikator szkoły wpisujesz 101601-0731A.

Po wypełnieniu określonych pól zapisujesz na dysku plik z rozszerzeniem *.pdf.
W miejscu gwiazdki powinno być zapisane Twoje nazwisko , imię i klasę wg legendy:

A- 4Met,  B- 4IT,  C- 4Mtw,  D- 4H,  E-4E ,  F-4I.
Wydrukowaną deklarację należy podpisać własnym imieniem oraz nazwiskiem
i przekazać przewodniczącemu klasy wraz z wersją elektroniczną na pendrive.  Przewodniczący zgrywa na pendrive dla wszystkich uczniów z danej klasy i dostarcza zgrane pliki oraz wydrukowane deklaracje wicedyrektorowi szkoły Pani Urszuli Seredyn do dnia 29.09.2020. /wtorek/.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl