Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Biblioteka

 

 

Regulaminy
Biblioteka online

 

 
Nasza biblioteka jest prawdziwą interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiadającą przestronną czytelnię (która pełni jednocześnie funkcję  Centrum Multimedialnego) oraz wypożyczalnię. Każdy z jej pracowników posiada profesjonalne przygotowanie pedagogiczne oraz doskonałe umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach o powierzchni przeszło 100 m2. W czytelni uczniowie mają do dyspozycji sprzęt audiowizualny (radio, telewizor, magnetofon, magnetowid, dvd, rzutnik multimedialny) oraz osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, ponadto drukarki, skaner i kserograf. Dobrze wyposażone CM umożliwia uczniom pogłębianie wiedzy  w ciszy i spokoju,  wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

 

Księgozbiór biblioteki liczy około 15 tys. woluminów, gromadzimy m.in.:

 

 • lektury podstawowe i uzupełniające
 • literaturę zgodną z profilem programowym szkoły (szczególnie z dziedzin: elektronika, informatyka, turystyka i hotelarstwo)
 • literaturę naukową i popularnonaukową
 • literaturę piękną
 • literaturę metodyczną
 • zbiory multimedialne

 

Mamy też bogaty wybór czasopism:

 

 • GŁOS NAUCZYCIELSKI
 • BIBLIOTEKA W SZKOLE
 • ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH
 • ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
 • PC WORLD KOMPUTER
 • MŁODY TECHNIK
 • HOTELARZ
 • BIZNES I TURYSTYKA
 • PODRÓŻE
 • RYNEK TURYSTYCZNY
 • PRZEGLĄG GASTRONOMICZNY
 • MATEMATYKA
 • FIZYKA W SZKOLE
 • GEOGRAFIA W SZKOLE

Biblioteka szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 15.15

Pracownicy biblioteki: mgr Beata Dębińska

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl