Technik informatyk 2022

Technik informatyk 351203


o    Informatyka jest Twoją pasją?
o    Interesujesz się sprzętem komputerowym lub zastosowaniem komputera w różnych dziedzinach życia?
o    Zajmujesz się lub chciałbyś zająć się grafiką komputerową?
o    Programujesz? Chciałbyś zacząć to robić?
o    Wiesz jak administrować bazą danych? A może najwyższy czas się tego nauczyć?
o    Chcesz poszerzać swoją wiedzę związaną z systemami operacyjnymi lub siecią komputerową?
o    Oprogramowanie użytkowe? Znasz je? Może czas zająć się nimi na poważnie?
o    Potrafisz dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania? Chciałbyś wiedzieć jak to się robi?
o    Czy tworzenie stron i programów internetowych mogłoby się stać Twoim źródłem dochodu?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytać brzmi „TAK”,
to zawód technik informatyk  jest właśnie dla Ciebie!!!

001 

Nauka w technikum informatycznym w ZSP nr 1 odbywa się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

006 

007 008

 

Szkoła umożliwia:

•   udział w zajęciach z przedmiotów informatycznych na uczelniach wyższych,
•   udział w wielu konkursach przedmiotowych,
•   możliwość wykonywania samodzielnych zaawansowanych projektów,
•   wycieczki zawodowe do nowoczesnych zakładów pracy,
•   zagraniczne praktyki zawodowe,
•   udział w kursach i projektach zakończonych certyfikatem.

002 003

Program nauki obejmuje:

•    przedmioty ogólnokształcące,
•    przedmioty zawodowe:

systemy operacyjne (rodzina Windows, Linux, Mac Os),
systemy serwerowe,
konfiguracja urządzeń sieciowych,
podstawy sieci komputerowych,
urządzenia techniki komputerowej,
bazy danych,
aplikacje internetowe,
multimedia i grafika komputerowa,
język angielski zawodowy dla informatyków.

•    przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

matematyka,
język angielski.

004   005

W trakcie nauki będziesz miał możliwość potwierdzić zdobytą wiedzę i umiejętności zdając egzaminy z dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (egzamin pod koniec kl.3)
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki)
 

  009
 

Nauka w technikum trwa pięć lat i kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent technikum informatycznego otrzymuje:

•    świadectwo ukończenia szkoły,
•    świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego,
•    świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik informatyk" – po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji.

010

Predyspozycje zawodowe

Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba posiadająca następujące cechy:

•    zainteresowanie techniką komputerową,
•    zdolności do nauk ścisłych, logiczne myślenie,
•    dokładność i systematyczność,
•    chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia,
•    umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
•    twórcze działanie,
•    komunikatywność, cierpliwość,
•    pozytywne nastawienie do współpracowników, klientów,
•    pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

     

Praktyki zawodowe odbywają się w tomaszowskich urzędach, firmach zajmujących się montażem i serwisowaniem sprzętu komputerowego, firmach tworzących aplikacje internetowe.
 
 

Absolwent ZSP nr 1 może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie pracuje się z wykorzystaniem komputerów i pracować jako:

•    instalator i administrator systemów operacyjnych,
•    administrator sieci komputerowych,
•    administratora baz danych,
•    projektant i programista baz danych,
•    instalatora i konserwator sprzętu komputerowego,
•    grafik komputerowy,
•    programista aplikacji internetowych.

Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy zajmującej się np. tworzeniem witryn internetowych, montażem, sprzedażą i serwisowaniem sprzętu komputerowego.

Technik informatyk to zawód z przyszłością!

 

 

Z życia informatyka

 

Nagrody w konkursie na smartfony "Uwolnij Klementynę"

003  008

Podsumowanie Międzyszkolnego Turnieju E-sportowego „Interschool E-sport Competition 2020”

001  001

Międzyszkolne Zawody E-sportowe

Wręczenie nagród dla laureatów szkolnych konkursów informatycznych

006  010

Sukces naszego ucznia w Konkursie IT i Cyberbezpieczeństwo 2019

001  002

Gala IT Szkoły 2019

 001 002

Targi Edukacyjne i Dni Otwarte Politechniki Łódzkiej

  

 

Konferencja ”Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych?”

 

 

Wycieczka przedmiotowa informatyków na Uniwersytet Łódzki

 

Warszawskie Dni Informatyki 2015

 

Łódzkie Dni IT na wydziale Fizyki i i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

 

Łódzkie Dni IT na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

 


Wymiana uczniowska ze szkołą w Holandii

 

Komputer chłodzony olejem

 

   

Info-tech - konkurs dla gimnazjalistów
 

 

Wycieczka do łódzkiego Dell'a

 

 

 

  1942

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl