Technik informatyk 2020

Technik informatyk 351203

 

Informatyka jest Twoją pasją?
Interesujesz się sprzętem komputerowym lub zastosowaniem komputerów w różnych dziedzinach życia? Zajmujesz się grafiką komputerową? Chcesz poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie?
 
Ten profil jest dla Ciebie!

 

Czym zajmuje się technik informatyk?


Technik informatyk to osoba, która sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowanie użytkowe, potrafi dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne, posiada umiejętność pracy w sieciach komputerowych oraz projektowania baz danych i ich oprogramowania, tworzy strony i programy internetowe. Technik informatyk zajmuje się instalacją i obsługą programów komputerowych, może współpracować z zespołem informatyków, projektować, programować, wdrażać i obsługiwać zaawansowane systemy komputerowe.
 
  

 

Nauka w technikum informatycznym w ZSP nr 1 odbywa się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Szkoła umożliwia udział w zajęciach z przedmiotów informatycznych na uczelniach wyższych, udział w wielu konkursach przedmiotowych, możliwość wykonywania samodzielnych zaawansowanych projektów, wycieczki zawodowe do nowoczesnych zakładów pracy, zagraniczne praktyki zawodowe, udział w kursach i projektach zakończonych certyfikatem.


  

Program nauki obejmuje:
 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe:
systemy operacyjne (rodzina Windows, Linux, Mac Os),
systemy serwerowe,
konfiguracja urządzeń sieciowych,
podstawy sieci komputerowych,
urządzenia techniki komputerowej,
bazy danych,
aplikacje internetowe,
multimedia i grafika komputerowa,
język angielski zawodowy,
prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 • przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka,
język angielski.
 
   

 W trakcie nauki będziesz miał możliwość potwierdzić zdobytą wiedzę i umiejętności zdając egzaminy z dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (egzamin pod koniec kl.3)

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki)

 

 

Nauka w technikum trwa pięć lat i kończy się egzaminem maturalnym, co umożliwia kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 


Absolwent technikum informatycznego otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo dojrzałości – po zdaniu egzaminu maturalnego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik informatyk" – po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji.

 Predyspozycje zawodowe
Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba posiadająca następujące cechy:

 • zainteresowanie techniką komputerową,
 • zdolności do nauk ścisłych, logiczne myślenie,
 • dokładność i systematyczność
 • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • twórcze działanie,
 • komunikatywność, cierpliwość,
 • pozytywne nastawienie do współpracowników, klientów,
 • pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

021

Praktyki zawodowe odbywają się w tomaszowskich urzędach, firmach zajmujących się montażem i serwisowaniem sprzętu komputerowego, firmach tworzących aplikacje internetowe.

   
 
 
    
 

Absolwent ZSP nr 1
może znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie pracuje się z wykorzystaniem komputerów i pracować jako:
 • instalator i administrator systemów operacyjnych,
 • administrator sieci komputerowych,
 • administratora baz danych,
 • projektant i programista baz danych,
 • instalatora i konserwator sprzętu komputerowego,
 • grafik komputerowy,
 • programista aplikacji internetowych.

Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy zajmującej się np. tworzeniem witryn internetowych, montażem, sprzedażą i serwisowaniem sprzętu komputerowego.

 

 

Technik informatyk to zawód z przyszłością!

 folder4

 


  

 

Z życia informatyka

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl