English Is Easy

Witam w nowej zakładce English Is Easy.

Materiały do nauki będą podzielone na trzy działy: mówienie, gramatyka i kultura, działy te będą stopniowo uzupełniane.

Życzę powodzenia :)
Z. Laskowski

 MówienieDla wielu osób dużą trudność sprawia mówienie w języku obcym. Oto podstawowe zestawy, od których możemy zacząć naukę mówienia. Należy się ich nauczyć na pamięć, a następnie modyfikować według uznania.

Set 1 (pdf)
Set 2 (pdf)
 
Jeżeli już opanowałeś SET 1 i SET 2 (Congratulations!) czas na rozszerzenie Twojej wiedzy. W tym celu zamieszczono Appendix do SETu 1 i 2. Jest to dodatek, rozszerzający zakres poruszanych problemów, tak byś mógł swobodnie mówić na tematy związane z życiem codziennym. Są one także jednym z elementów matury ustnej z języka angielskiego.

Set1 Appendix (pdf)
Set2 Appendix (pdf)
Set2 Appendix2 (pdf)  


Czas na maturę ustną  :) Najpierw zapoznaj się z przebiegiem egzaminu ustnego, a następnie naucz się przykładowych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie tzw. rozmowy wstępnej. Twoje szanse zdania matury rosną!
 
Przebieg egzaminu i zasady oceniania
 

 Gramatyka


 Podstawy gramatyki angielskiej.

Nie opanujesz języka angielskiego bez znajomości podstaw gramatyki. Materiały przedstawione na tych stronach są niezbędne dla dalszej nauki, zarówno mówienia jak i pisania, a także umożliwią zrozumienie dalszych zagadnień gramatycznych.

Liczba mnoga rzeczowników
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Użycie przedimków
Przymiotniki
Przysłówki (pdf) (strony 1-3)

Odmiana TO BE (pdf) (strona 4)
Odminana TO HAVE (pdf) (strona 5)
Zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące (pdf) (strona 6)
Zaimki zwrotne, emfatyczne i względne (pdf) (strona 7)

 

 

Gramatyka właściwa
 

10 Golden rules - czasy (pdf)
Czasy - budowa i zastosowanie (pdf)
Czasowniki statyczne i dynamiczne (pdf)
Strona bierna (pdf)
Przykłady zdań w różnych czasach (pdf)
10 Golden Rules - Czasowniki modalne (pdf)
Czasowniki modalne - rozszerzenie (pdf)
Czasowniki modalne i ich zastosowanie (pdf)
Gerund and Infinitive (pdf)

 

 

Gramatyka rozszerzona
 

Konstrukcje kozatywne (pdf)

Konstrukcje osobowe i bezosobowe (pdf)

Tryby warunkowe (pdf)

Mowa zależna (pdf)

Emfaza (pdf)

Inwersja (pdf)

Zdania względne - teoria i praktyka (pdf)

Zdania złożone - transformacje (pdf)

Zdania złożone (pdf)


 Kultura


 Maturzystów obowiązuje znajomość tzw. realioznastwa, czyli wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych. Poniżej podane są podstawowe informacje dotyczące krajów anglojęzycznych w Europie.

British Isles (pdf)

Flagi i symbole krajów anglojęzycznych Europy (PDF)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl