Jeżeli jesteś zainteresowany nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. a nie jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego możesz wypełnić wniosek klikając na link: https://tomaszow-maz.e-omikron.pl


Informacje o rekrutacji 2019     Kierunki kształcenia w ZSP nr 1     Oferta szkoły     Folder 2019     Terminarz rekrutacji

Konkurs „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”

foto

28 marca 2019 r., odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu tomaszowskiego.
Zadaniem postawionym przed uczestnikami tegorocznego konkursu była: „Inwencja twórcza dekoracji stołu o tematyce wiosennej”.
W dwustopniowym konkursie  wzięło udział 30 uczniów z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych nr: 7, 8, 9, 10 z Tomaszowa Mazowieckiego, Szkoły Podstawowej nr 10 z Tomaszowa Mazowieckiego oraz z Zespołu Szkół w Wiadernie.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 23 pytań na temat zasad zachowywania się przy stole, właściwego ubioru w zależności od okazji oraz zasad nakrywania i podawania do stołu.
W ramach części praktycznej, dziesięć trzyosobowych drużyn, przygotowało nakrycia stołu do obiadu dla czterech osób,  dekorację stołu o tematyce „wiosenny obiad”, deser w postaci 4 muffinek (babeczek) nawiązujących wyglądem do tematyki konkursu, propozycję menu na wiosenny obiad (karta menu) w dowolnym opracowaniu.
Ocenie podlegało kreatywne i innowacyjne podejście do tematu, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek.

   
Najlepsi  z  części teoretycznej:
 
I miejsce  –  Dominika Doromoniec    
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  

II miejsce  – Wiktoria Golus  
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  
ex aequo
Adrianna Domańska   
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10

III miejsce – Emilia Bielawska  
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
ex aequo
Natalia Urbańczyk z Zespołu Szkół w Wiadernie
 
 
Zwycięzcy  etapu praktycznego:
 
I miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8  drużyna w składzie:
Maja Kuniecka, Dominika Doromoniec, Wiktoria Golus
Opiekun:  Aneta Stanisławska

II miejsce
Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr  7   drużyna w składzie:
        Weronika Witkowska, Oliwia Owsianka, Julita Szczur
Opiekun:  Katarzyna Sobczyńska

III miejsce
Zespół Szkół w Wiadernie  drużyna w składzie:
        Hanna Nowakowska, Kinga Jabrzyk, Łukasz Sidorowicz
Opiekun:  Krzysztof Cyniak

Jury Konkursu przyznało dwa wyróżnienia:

 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7  drużyna w składzie:
Katarzyna Wereszka, Oliwia Warda, Aleksandra Strzelecka
        
Opiekun:  Katarzyna Sobczyńska

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
drużyna w składzie:
Piotr Wojtaszczyk, Martyna Kołada, Filip Małocha
        
Opiekun:  Honorata Goździk
 
 
Puchary zostały wręczone najlepszym drużynom w części praktycznej. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki.  
Nagrody ufundował ZSP nr 1 i Wydział Kultury i Sportu w Tomaszowie Mazowieckim.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania  się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie X edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”.
Serdeczne  podziękowania  za  pomoc  w organizacji i przeprowadzeniu konkursu składam Dyrekcji  Szkoły, pani Hannie Drewniak, pani Małgorzacie Wuls,  pani Joannie  Kryszewskiej oraz wszystkim uczniom technikum hotelarstwa zaangażowanym  w tegoroczną  IX edycję Konkursu.
Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję za pomoc, wsparcie i poświęcony czas.


Koordynatortor konkursu 
Beata Chwalińska

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Filip Kszczot

 

 

Warsztaty językowe

foto

W dniu 25 marca 2019 r. młodzież z ZSP 1 i ZSP 3 uczestniczyła w warsztatach językowych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Wydarzenie pod nazwą „Studia w Niemczech – okno na nowe możliwości”,  realizowane zostało w ramach „DNI KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH 2019” organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i oddział łódzki Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Miało ono na celu przedstawienie możliwości realizowania części studiów w Niemczech. Współtworzone jest ono przez studentów polskich i niemieckich studiujących w Politechnice Łódzkiej w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. W ramach spotkania, odbyły się prezentacje studentów uczących się na niemieckich uczelniach, niemieckich studentów studiujących na PŁ, dla uczniów przewidziano konkurs z nagrodami.

001  003

KARTY GRUPY KRWI

kropelka

Proszę dawców krwi o odbiór (osobiście) Kart Grupy Krwi w poniedziałki i wtorki na długiej przerwie w sali nr 5.

Jak działa parlament europejski...

W ostatnich dwóch tygodniach miały miejsce kolejne spotkania w ramach Projektu – Młodzieżowy Parlament Europejski, organizowanego przez biuro niezrzeszonego posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Łódzkie Centrum Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Przypominam, że bierze w nim udział Grupa uczniów z naszej szkoły: Weronika Cieplucha, Wiktoria Pawlik, Jakub Wasilewski, z klasy 2Ti, Kamil Krzeszewski z klasy 2 IT, a także Adam Gliściński i Piotr Tomanek z 4 MEt.  

Kolejne 2 spotkania zostały poświęcone pracy w zespołach, na które podzielono wszystkich uczestników. Przydziały do grup były zgodne z ich poglądami politycznymi, a same grupy zostały utworzone na wzór frakcji politycznych funkcjonujących w parlamencie europejskim. Każda z grup otrzymała zadanie napisania dokumentu – projektu rezolucji na temat metod powstrzymania zjawiska dezinformacji w Internecie, wymierzonego w samą UE jak i poszczególne jej państwa członkowskie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego to w najprostszych słowach zajęcie stanowiska, wyrażenie poglądu parlamentu na daną sprawę. Nie ma mocy wiążącej a raczej jest postulatem postępowania w danej sprawie.
Zadanie nie było łatwe, gdy w krótkim czasie, trzeba było porozumieć się z nowo poznanymi kolegami z różnych szkół i wspólnie opracować taki projekt dokumentu. Finał prac we frakcjach ma mieć miejsce na początku tego tygodnia. Przedstawienie stanowisk w sprawie nastąpi w piątek na plenarnym posiedzeniu Młodzieżowego Parlamentu europejskiego.

Opiekun grupy Joanna Kryszewska

parlament eu1  parlament eu2

Prezentacja napraw materiałami kompozytowymi BELZONA

25.03.2019 odbyła się w ZSP nr1 prezentacja napraw materiałami kompozytowymi firmy BELZONA.
Prezentację przeprowadził pan Witold Gach z firmy BELSE.
Dotyczyła ona przede wszystkim napraw i zabezpieczenia materiałów konstrukcyjnych, takich jak stal, guma, beton itp.
Materiały kompozytowe otwierają nowe możliwości napraw maszyn i urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu. Uczniowie naszej szkoły z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji oraz zobaczyli efekty napraw materiałami BELZONA.

belzona 01  belzona 02

Poprawa egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

Sesja czerwiec-lipiec 2019 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – zgłoszenie zdających, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 i nie zdali tego egzaminu.

Druk deklaracji do pobrania: druk.doc

Informuję, że uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 roku, mają możliwość w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (22.03.2019r.) na złożenie deklaracji u kierownika szkolenia praktycznego szkoły.

Proszę w terminie do 27.03.2019-środa (do 14:50) o złożenie odpowiedniej deklaracji.

Uczniowie, którzy nie zdali kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2019 są zobowiązani do złożenia deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2019 lub do złożenia oświadczenia, że pomimo negatywnego wyniku egzaminu nie będą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2019.

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

foto

W środę 13. marca wojewoda Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium zostało przyznanie między innymi uczniowi naszej szkoły Sebastianowi Baranowi.

Serdecznie gratulujemy :)

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

06  09

Więcej informacji na ten temat: https://www.kuratorium.lodz.pl/stypendia-dla-najzdolniejszych-uczniow-2/

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl