Czwarty dzień szkolenia kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Desantowanie ze śmigłowca, szkolenie spadochronowe oraz zapoznanie ze sprzętem wysokościowo-ratowniczym było zasadniczym celem szkolenia praktycznego kadetów, podczas kolejnego  czwartego dnia obozu szkoleniowego certyfikowanych klas mundurowych.

Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o obiekty szkoleniowe 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. W trakcie zajęć kadeci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką szkolenia pododdziałów kawalerii powietrznej w oparciu o komponent lądowy i powietrzny. Wykorzystując atrapę niską śmigłowca nasi kadeci ćwiczyli jeden ze sposobów desantowania jakim jest desantowanie ze śmigłowca z przyziemienia oraz zajmowanie miejsca w śmigłowcu. Pokonanie ścianki wspinaczkowej okazało się nie takie proste i dla niektórych kadetów stanowiło nie lada wyzwanie. W drugiej części zajęć kadeci przegrupowali się na rzutnię granatem. Podczas gdy jedna grupa szkoliła się w rzucie atrapą granatu bojowego, druga grupa realizowała szkolenie inżynieryjno-saperskie w zakresie umiejętności minowania terenu i stawiania zapór minowych.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001  002

003 004

005 006

Zgoda MON na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZSP nr 1

Minister Obrony Narodowej 05.05.2022 wydał 40 decyzji zezwalających organom prowadzącym szkoły na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023. Nasza szkoła otrzymała zezwolenia na utworzenie kolejnego oddziału.

Od września 2022 w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych będą funkcjonować dwa oddziały przygotowania wojskowego:

1.       Klasa 1 technik mechatronik – klasa OPW

2.       Klasa 1 technik informatyk – klasa OPW

opw znak kol

Oni wiedzą jak inwestować na giełdzie

W ubiegłym tygodniu odbył się w Warszawie ogólnopolski finał jubileuszowej - 20 edycji - Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spotkało się najlepszych 26 zespołów z całej Polski wyłonionych w dwóch etapach rywalizacji oraz w dogrywce. W I etapie wzięło udział  ponad 6 tysięcy zespołów, a w II etapie 1749 drużyn oraz  rekordowa liczba ponad 18 tysięcy uczniów - głównie szkół ponadpodstawowych.  Wśród najlepszych zespołów w Polsce znalazła się drużyna naszej szkoły - SMOKI - w składzie Marcel Markiewicz i Igor Sikora (uczniowie klasy 3 Icp). W finałowej rozgrywce zajęli oni XIV pozycję,  zdobywając nagrodę pieniężną dla Zespołu w wysokości 1 400 zł. Opiekę nad uczniami sprawował Marek Śmigiel.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to projekt edukacyjny, składający się z gry inwestycyjnej i nauki przy pomocy platformy edukacyjnej. Uczestnikami są 2-4 osobowe zespoły inwestujące na giełdzie pod opieką nauczycieli. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy korzystali ponadto z platformy edukacyjnej, gdzie mogli zdobywać potrzebną wiedzę na temat inwestowania oraz notowanych instrumentów.

Organizatorami projektu byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Partnerzy konkursu to: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Santander Biuro Maklerskie, Santander Leasing, KDPW oraz Warszawski Instytut Bankowości. Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

001 002

003

Trzeci dzień szkolenia kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Działanie taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej stanowiły główny temat trzeciego dnia szkolenia kadetów.
Zajęcia rozpoczęły się tradycyjnie od omówienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć i podania tematów realizowanych zagadnień podczas szkolenia. Następnie kadeci podzieleni na grupy szkoleniowe rozpoczęli szkolenie taktyczne. Poza działaniami w sekcjach, kadeci zapoznali się z działaniem punktu kontrolno-ochronnego oraz specyfiką i rodzajami działań w rejonie ześrodkowania. Dodatkowym elementem szkolenia, wprowadzającym naszych kadetów do kolejnego dnia szkolenia, było omówienie sposobów i zasad desantowania ze śmigłowca różnymi sposobami. Ostatnim etapem szkolenia były wybrane elementy szkolenia spadochronowego połączone z prezentacją sprzętu wysokościowo-ratowniczego, w tym składaniem spadochronów.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001 002

003 004

005 006

 

Drugi dzień szklenia kadetów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Łączność, indywidualne wyposażenie medyczne oraz maskowanie, organizacja i zabezpieczenie stanowiska ogniowego to zasadnicze elementy drugiego dnia szkolenia praktycznego tomaszowskich kadetów.
Zajęcia rozpoczęły się od pracy na radiostacjach przenośnych małej mocy. Kadeci musieli za ich pośrednictwem nawiązać łączność w celu zapewnienia obiegu informacji między dowódcami zespołów podczas ćwiczeń w okresie pokoju. Następnie nasi kadeci przeszli do pracy na przewodowych środkach łączności i prowadzenia za ich pośrednictwem rozmów korzystając z ustalonych wcześniej kryptonimów i cyfrowych numerów rozpoznawczych. Kolejnym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem indywidualnego wyposażenia medycznego. Zajęcia zakończyły się czynnościami praktycznymi związanymi z organizacją i zabezpieczeniem stanowiska ogniowego oraz maskowaniem żołnierza.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001 005

006  007

002 003 004

Szkolenie kadetów certyfikowanych klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Kadeci klasy trzeciej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęli pięciodniowy obóz szkoleniowy w ramach programu certyfikowanych klas wojskowych.
Szkolenie rozpoczęła zbiórka pododdziału kadetów, w trakcie której dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej ppłk Maciej Bańkowski omówił główne cele szkoleniowe stojące przed kadetami oraz podkreślił ważną rolę jaką odgrywa edukacja wojskowa we współczesnym systemie obrony ojczyzny.

Pierwszy dzień szkolenia upłynął pod znakiem taktyki i szkolenia strzeleckiego. Pod okiem instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej nasi kadeci doskonalili umiejętności przyjmowania postaw strzeleckich, strzelania z wykorzystaniem symulatora „Śnieżnik” oraz przygotowania się do działań na polu walki. W drugiej części zajęć kadeci ćwiczyli poruszanie na polu walki, szyki patrolowe oraz wybrane sygnały dowodzenia.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

001  002

003  004

Kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim podczas majowego święta.

Punktualnie o godzinie 9.00, mszą świętą w intencji ojczyzny, w kościele p.w. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim,  rozpoczęły się uroczyste obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po zakończeniu mszy świętej, nastąpił przemarsz kompanii honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz przybyłych na uroczystości pocztów sztandarowych, pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po przywitaniu uczestników uroczystości pieśnią patriotyczną przez chór "Artis Gaudium", odegrany został hymn państwowy, po którym poczet flagowy żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej podniósł flagę państwową na maszt. W imieniu prezydenta miasta Marcina Witko, który reprezentował mieszkańców Tomaszowa na uroczystościach centralnych w Warszawie, głos zabrała wiceprezydent Izabela Śliwińska.                
Po zakończeniu przemówień i okolicznościowych rozkazów o wyróżnieniach, odczytany został Apel Pamięci, a przybyłe na uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki wiązanki kwiatów.
Uroczystości zakończyła defilada, w której uczestniczyły trzy pododdziały kadetów reprezentujących naszą szkołę wraz z pocztem sztandarowym.

001  005

006 012

016  022

Konkurs "Zawodowiec Mechanika" klas czwartych rozstrzygnięty!

Tytuł "Zawodowca Mechanika klas czwartych" 2021/2022 oraz główną nagrodę otrzymała Natalia Karkowska uczennica klasy hotelarskiej, która najlepiej zdała egzaminy zawodowe oraz uzyskała najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.

Wyróżnienia oraz nagrody otrzymali Adrian Pasik i Kacper Antkowicz, obaj uczniowie klasy mechanicznej. Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły Dariusz Kwiatkowski, Witold Mazurek Przewodniczący Rady Rodziców oraz Arkadiusz Świątek Koordynator konkursu.

Nagrody w konkursie zostały zakupione z wpłat na Radę Rodziców przy ZSP1.

Nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczniów młodszych klas zachęcam do osiągania jak najlepszych ocen z przedmiotów zawodowych i jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych.

Podsumowanie "Zawodowca Mechanika" klas II i III już w czerwcu.

zdj. Michał Skalski 3Icp

z001  z002

Uroczyste zakończenie roku klas czwartych

29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych. Z Mechanikiem pożegnało się sześć klas maturalnych.

Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski w murach szkoły powitał gości: pana Laszka Ogórka – Wicestarostę Tomaszowskiego, pana Leona Karwata – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, panią Beatę Stańczyk – Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, płk. dr. inż. Mariusza Pawluka - Dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, st. chor. sztab. Jacka Nikodemskiego – starszego podoficera dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk. Macieja Bańkowskiego – dowódcę 7 batalionu kawalerii powietrznej, st. chor. sztab. Andrzeja Klepacza – starszego podoficera dowództwa 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz mjr. Pawła Jędrycha – zastępcę Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tomaszowie Maz.

W czasie uroczystości nagrodzono uczniów wyróżniających się nie tylko bardzo dobrymi ocenami i wysoką frekwencją, ale także zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły i osiągających sukcesy sportowe.

Dyrekcja, zaproszeni goście, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski życzyli maturzystom najlepszych wyników na zbliżającym się egzaminie dojrzałości, kontynuowania nauki na wybranych uczelniach wyższych i sukcesów w pracy zawodowej. Uczniowie klas czwartych i ich rodzice podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom za pracę, zaangażowanie i wielki wysiłek włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży.

Uroczystość zakończył występ przygotowany przez uczniów klas trzecich po gimnazjum.

002  012

013  014

015  019

024

040  039

057

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
CWKM logoopw logo
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
 
CMI baner na stronę www
ecdl
  ose
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

22.09.2021 - kl. I i kl. II
23.09.2021 - kl. III i kl. lV
18.11.2021 - kl. I i kl. II

19.11.2021 - kl. III i kl. lV
16.12.2021 - kl. lV
27.01.2022 - kl. III i kl. lV

28.01.2022 - kl. III
27.04.2022 - kl. I i kl. lI

28.04.2022 - kl. III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl