Konkurs "Jakość i bezpieczeństwo żywności"

1

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 organizowanym  przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
https://wsiiz.pl/konkurs-zywnosc

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.
Ponadto celem konkursu jest propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski.
Konkurs poprzedzi cykl niezwykle atrakcyjnych spotkań przygotowujących w formie online. Spotkania mają na celu przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto Uczestnikom spotkań zostaną przekazane materiały edukacyjne.

REGULAMIN KONKURSU https://wsiiz.pl/images/dokumenty/REGULAMIN_-_KONKURS.pdf
ZAŁĄCZNIK  nr 1 https://wsiiz.pl/images/dokumenty/KONKURS-ZALACZNIK_nr_1.pdf

Zapraszam chętnych do kontaktu przez e-dziennik
Nauczyciel mgr Beata Goździk

PLAKAT zywnosc

Kolejni nasi uczniowie otrzymają stypendia z programu „Zawodowcy w Łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych”

             

Kolejnych 20 uczniów zakwalifikowało się do III edycji programu stypendialnego „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych".

Proszę sprawdzić, czy na skrzynki pocztowe przyszła informacja na ten temat, uczniowie zakwalifikowani powinni uzupełnić we wniosku swoje dane do podpisania umowy oraz przesłać nauczycielowi-opiekunowi numer PIN i numer wniosku.

Aktualne listy rankingowe  https://zawodowcy.lodzkie.pl/zwiekszenie-liczby-stypendystow/

 

Konkurs Bioróżnorodność Sulejowskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła

z1
Regulamin konkursu
„Bioróżnorodność  Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła”
.

Organizatorem konkursu jest ZSP1 w Tomaszowie Maz w osobach nauczycielek: p. Katarzyny Krawczyk i p. Iwony Opałki.

Cele konkursu:

1.    Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Sulejowskim Parku Krajobrazowym oraz o rezerwacie przyrody Niebieskie Źródła
2.    Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody.
3.    Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.
4.    Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
5.    Pobudzenie zainteresowania otaczającym światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
6.    Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody.

z4 z5  z6

Organizacja konkursu:

1.    Konkurs jest skierowany do uczniów ZSP1 i ma charakter indywidualnych prac w formie prezentacji multimedialnej.
2.    Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w formacie programu Microsoft Power Point (*.pptx, w wersji Microsoft Office 2007 lub nowszym). Przejścia slajdów powinny być ustawione automatycznie, równocześnie tak, aby każdy slajd był możliwy do przeczytania.
3.    Prezentacja winna obejmować max 15 slajdów, w tym slajd tytułowy wraz z danymi autora.
4.    Prezentacje w pliku należy przesłać na adres: iwonaopalka19@gmail.com. W przypadku trudności z przesłaniem, należy ja dostarczyć na nośniku pamięci do pani wicedyrektor Urszuli Seredyn do dnia 28.04.2021r.
5.    Praca oceniana będzie pod względem:

- samodzielności wykonania – ważne jest by tekst był samodzielnie zredagowany, a nie umieszczony na slajdzie metodą kopiuj-wklej,
- zawartej treści,
- ewentualnych zastosowanych technik jak np. przejścia slajdu, ścieżka muzyczna,
- zgodności z celami konkursu.

6. Prace oceniane będą przez komisję w składzie nauczyciel informatyki, biologii, geografii
7. Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody.
8. Rozstrzygnięte konkursu nastąpi do 30.05.2021

Organizatorki konkursu zastrzegają sobie prawo publikacji zwycięskich prezentacji na stronie szkoły.

  z3  z2

 

Kadeci „Mechanika” współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej.

Kadeci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, popularnego w Tomaszowie Mazowieckim „Mechanika”, dzięki rozpoczętej właśnie współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, wzbogacili wystrój pracowni wojskowo-historycznej o nowe eksponaty.
Dzięki wsparciu Instytutu otrzymaliśmy komplet puzzli historycznych z cyklu „Dzieje Polski obrazem malowane od konfederatów barskich do Józefa Piłsudskiego”. W ten sposób mogliśmy wzbogacić naszą ofertę edukacyjną skierowaną do wszystkich uczniów „Mechanika”, poprzez organizację konkursów historycznych, prowadzenie otwartych lekcji, czy poszerzenie szkolnej bazy materiałów dydaktycznych do nauki nie tylko historii, ale również edukacji wojskowej w ramach tematów związanych z historią wojskowości.
Za okazaną pomoc i wsparcie dziękujemy raz jeszcze, licząc na podtrzymanie współpracy z instytutem w przyszłości.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

1

2

3

WF - AKTYWNOŚĆ KLASY HOTELARSKIEJ W PIGUŁCE

W ramach nauki zdalnej przedmiotu wychowanie fizyczne uczennice klasy 4 H wykonały prezentację multimedialną na temat „Wychowanie fizyczne - Aktywność klasy hotelarskiej w pigułce”

Zachęcamy do obejrzenia wyników ich pracy.

Nauczyciel wychowania fizycznego mgr Beata Goździk


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU MATEMATYCZNEGO WAT

Baner 12 finał KM SK 2021

Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego organizowany jest przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie zdolności uczniów i ujawnianie młodych talentów.
W dniu 4 grudnia 2020 roku odbył się w naszej szkole I - etap tego konkursu. Polegał na rozwiązaniu 20 zadań testowych z zakresu matematyki rozszerzonej.  
W dniu 19 marca 2021 odbył się w trybie zdalnym finał  XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu.
Wzięło w niej udział 97 uczniów z ponad 50 szkół z całej Polski. Test finałowy wymagał od uczestników ogromnej wiedzy z zakresu matematyki rozszerzonej.

Miło nam poinformować, że ZSP nr 1 "Mechanik" dzielnie reprezentowali uczniowie klas:

Mateusz Kowalczyk z klasy 4Mtw
Jakub Sałata z klasy 2Mtw.

Gratulujemy im sukcesów:
Mateusz Kowalczyk zajął 44 miejsce w Polsce na 97 finalistów. Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że w Konkursie brali udział najlepsi matematycy z całej Polski.

Na fanpagu Wydziału Cybernetyki został opublikowany post o tym wydarzeniu: https://www.facebook.com/wcywat/posts/5300780266630724

Rekrutacja uzupełniająca dla zawodu technik hotelarstwa.

 
Informujemy o rozpoczęciu uzupełniającej rekrutacji do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ dla zawodu technik hotelarstwa. Dokumenty dostępne pod linkiem poniżej należy dostarczyć do 26 marca do godz. 15.00 do sekretariatu szkoły. Termin miesięcznego stażu przypada na okres 18.07.2021-14.08.2021. Wszelkie zapytania proszę kierować do koordynatora projektu Arkadiusza Świątka przez e-dziennik.
Zachęcam do udziału w programie Erasmus + współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

http://bityl.pl/BBJ71

 

Akcja HDK „spoKREWnieni służbą”

kropla

Dyrekcja szkoły, prezes Klubu HDK przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1,
w porozumieniu z Rejonowym Punktem Krwiodawstwa w Tomaszowie Maz., zapraszają wszystkich uczniów, którzy ukończyli 18 lat do uczestniczenia w akcji HDK pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Akcja organizowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej i dotyczy szkół prowadzących przygotowanie do służby wojskowej.

W związku z obecną sytuacją nie możemy zorganizować tego działania w szkole, więc w porozumieniu z RPK w Tomaszowie i Dyrekcją szkoły ustalono następujące terminy donacji:

•    23 marca od 8.00:  klasa 3 Iw
•    24 marca od 8.00:  klasa 4 Mtw
•    26 marca od 8.00:  klasa 2 Iwp - tylko uczniowie pełnoletni oraz uczniowie klas trzecich- cywilnych
•    30 marca od 8.00:  klasy czwarte-cywilne

Oddawanie krwi odbędzie się w Tomaszowskim Centrum Zdrowia w punkcie krwiodawstwa, wejście od strony oddziału neurologicznego.
Aktualnie brakuje krwi, a nieustannie jest na nią zapotrzebowanie podczas zabiegów ratujących życie. Swoją postawą pomagacie przetrwać innym trudne chwile. Podczas akcji oddawania krwi w październiku 2020r. stanęliście na wysokości zadania. Oddaliście 27 litrów krwi. Teraz też możecie udowodnić swoje bohaterstwo.

Pamiętajcie, że obowiązują pełne zasady bezpieczeństwa. Proszę założyć maseczki chirurgiczne i stosować się do zasad obowiązujących podczas trwania pandemii.
Przed donacją proszę zjeść lekki posiłek i wypić minimum pół litra wody mineralnej jak również przygotować legitymacje HDK. Można będzie uzyskać wpis, za bieżącą i poprzednią akcję.

Oddajecie krew na hasło „spoKREWnieni służbą”. Po wejściu do punktu krwiodawstwa wpisujemy na liście swoje imię, nazwisko oraz klasę. W czasie rejestracji KONIECZNIE podajecie w/w hasło. Podobnie, jak po każdym oddaniu krwi przysługują Wam 2 dni wolne od zajęć lekcyjnych - usprawiedliwione przez szkołę.
Proszę wykonać kilka zdjęć. Będę w kontakcie z p. A. Świątkiem,  dzięki temu powstanie relacja z tej akcji.

Dyrekcja szkoły i prezes Klubu HDK liczą na Was.
                                Dyrekcja ZSP nr 1,
                                Prezes Klubu HDK
                                przy ZSP nr 1
                                Mariusz Usztel

APEL O POMOC!

Szkolny Klub Wolontariusza wraz z byłą wychowawczynią Panią Beatą Chwalińską zwracają się do wszystkich ludzi wielkiego serca: uczniów, rodziców, Waszych bliskich, pracowników i przyjaciół szkoły z gorącym apelem o pomoc dla naszego absolwenta - ucznia klasy hotelarskiej, Bartłomieja Dobieckiego. W trakcie pobytu w szkole dał się poznać jako miły, serdeczny i zawsze uśmiechnięty młody człowiek. Jakiś czas temu Bartek zachorował na wyjątkowo poważną chorobę genetyczną Wilsona, która czyni w jego organizmie potworne spustoszenie. Koszt leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym jest ogromny.

Liczy się każda wpłata i czas.

Bardzo prosimy o wsparcie tej akcji!

Pragniemy jednocześnie  po raz kolejny uświadomić wszystkim, jak cennym, ale i kruchym darem jest życie. Pamiętajcie o tym w swoich codziennych wyborach i zachowaniu.

Z wolontaryjnym pozdrowieniem i nadzieją na wspólny bój

Anetta Holc

 https://www.siepomaga.pl/bartlomiej

Bartek

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl