Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Nagrody w konkursie "Uwolnij Klementynę"

W wtorek 19 stycznia 2021 Dyrektor naszej szkoły Dariusz Kwiatkowski wręczył nagrody zdobyte przez uczniów klasy 3IT w konkursie „Uwolnij Klementynę”. Nagrody zostały przesłane przez organizatora konkursu Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.   

Najszybciej i najlepiej w wykonaniem zadania poradził sobie Filip Efenberger - zwycięzca konkursu.

II miejsce zajął Jakub Samek.

Wyróżnienia otrzymali Sebastian Świderek i Aureliusz Krzyżanowski.

Konkurs odbył sie 16 grudnia 2020 roku, w ramach zajęć informatycznych realizowanych przez panią Iwonę Osuch. Uczniowie kl. 3IT zapoznali się wtedy z platformą Action Track a następnie wzięli udział w konkursie - międzyszkolnej grze literackiej na smartfony „Uwolnij Klementynę”.

Gra była bardzo interesująca, składała się z wielu zagadek logicznych i matematycznych. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością szybkiego czytania ze zrozumieniem oraz zapamiętywaniem szczegółów z przedstawionych informacji, a także umiejętnością logicznego myślenia.

Najciekawszym elementem gry była fabuła która została przedstawiona w ciekawy sposób bez możliwości przewidzenia jej zakończenia.

O wygranej decydowała poprawność odpowiedzi i szybkość rozwiązywania zadań.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

001  002

003 004

005  006

007  008

Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty i przedstawicieli Zarządu Powiatu w ZSP Nr 1

W dniu 18 stycznia 2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z roboczą wizytą gościli: Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer, Starosta Tomaszowski pan Mariusz Węgrzynowski, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Elżbieta Łojszczyk oraz pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Tomaszowskiego.

Młodzież „Mechanika” i dyrekcja szkoły zapoznali pana Kuratora Oświaty z projektami unijnymi realizowanymi przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, a jest ich w tym roku szkolnym aż 9.  Następnie goście zwiedzili szkołę i odwiedzili pracownie specjalistyczne; pracownie mechatroniczne,  informatyczne i elektryczne wyposażone w ramach pozyskanych środków unijnych i przy wsparciu finansowym  Zarządu Powiatu.

Dyrekcja szkoły przekazała podziękowania na ręce Pana Starosty dla całego Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego za przychylność i wsparcie przy realizacji przez szkołę projektów unijnych. Młodzież „Mechanika” na ręce Kuratora przekazała życzenia z okazji Nowego Roku.

001  002

003  005

004  006

007  008

009  010

 

Projekt Erasmus+, zaczynamy!

logotyp erasmus
 
Z przyjemnością ogłaszamy rekrutację do projektu pt. „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna, dofinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję programu Erasmus + w Warszawie w ramach projektów „Mobilność uczniów i kadry”.
Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich hotelarskich, informatycznych i mechatronicznych o zapoznanie się z regulaminem projektu oraz do składania dokumentów aplikacyjnych do 29.01.2021r. w sekretariacie szkoły.
 
 
Szczegóły projektu znajdują się pod poniższym linkiem: 
 
Wszystkie wydruki dokumentów aplikacyjnych koniecznie w kolorze!

W nowy rok, w nowych mundurach

foto

Zgodnie z umową zawartą w dniu 17.11.2020 r. z Ministerstwem Obrony Narodowej,  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał dotację celową na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia certyfikowanej klasy mundurowej w IV edycji CWKM niezbędnego do realizacji zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”.
Realizując zadanie inwestycyjne zakupiono 36 pakietów, w skład których wchodzą: bluza i spodnie, beret, 2 koszulki T-shirt, bluza ocieplana typu polar, polarowe rękawice zimowe oraz polarowa czapka zimowa, plecak taktyczny i zestaw odznak regulaminowych. Cena jednego pakietu to 1320 zł.

Zadanie w pełni zrealizowano. Kadeci, w nowych mundurach prezentują się rewelacyjnie.

2 4  7

11 12

Matura 2021 - co się zmieni?

• nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego
• zmiana wymagań egzaminacyjnych na maturze 2021 /Rozporz.MEiN z 16.12.2020/
• mniejsza liczba zadań z matematyki na poziomie podstawowym,
• brak obowiązku przystąpienia do matury z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego,

Zmiana deklaracji do 7.02.2021

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja Styczeń-Luty 2021

Przypominam  wszystkim  przystępującym  do  egzaminów  o  tym,  że na  cz. pisemną wszyscy  są  zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły w wyznaczone miejsce na godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu z dokumentem  potwierdzającym  tożsamość, MASECZKĄ,  RĘKAWICZKAMI,  z  długopisem  z  czarnym  wkładem, przyborami  zgodnymi  z  komunikatem  CKE (informacja była przesłana przez  dziennik) a w przypadku absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

Do  cz. praktycznej obowiązkowo należy zgłosić się do szkoły w wyznaczone miejsce na minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu (wyjątek w modelu d, czyli 11.01.2021 na 60 minut przed) z dokumentem potwierdzającym tożsamość, MASECZKĄ, RĘKAWICZKAMI, z  długopisem  z  czarnym  wkładem,  przyborami  zgodnymi z komunikatem  CKE a w przypadku  absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

UWAGA: Na CZĘŚĆ PISEMNĄ EGZAMINU uczniowie (klas czwartych) będą wpuszczani zgodnie z kolejnością na listach. Zgodnie z tą kolejnością wchodzimy na salę egzaminacyjną w wyznaczonym czasie.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
        mgr Sylwia Błoch 


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl