Jeżeli jesteś zainteresowany nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. a nie jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego możesz wypełnić wniosek klikając na link: https://tomaszow-maz.e-omikron.pl


Informacje o rekrutacji 2019     Kierunki kształcenia w ZSP nr 1     Oferta szkoły     Folder 2019     Terminarz rekrutacji

1% podatku na działalność szkoły

Szanowni Państwo,

dążąc  do zdobycia dodatkowych środków  finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Fundacji Społecznej Młodzi-Młodym Organizacji Pożytku Publicznego nr

KRS: 0000270261

Cel szczegółowy: RR ZSP NR 1 9240

- kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego

Polecając tę formę gromadzenia funduszy przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą ta drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

11  12

Koncert Noworoczny

foto

W sobotę 26 stycznia odbył sie w naszej szkole Koncert Noworoczny w wykonaniu tancerek i tancerzy Akademii Tańca Sportowego Aster.

    Zdjęcia: Filip Kszczot

002  005

Wręczenie nagród w etapie szkolnym XXVII edycji OOPZSŻ PCK

Wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych w etapie szkolnym XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

I miejsce

Jakub Sanek uczeń klasy 1IT,

II miejsce

Arkadiusz Wrzosek uczeń klasy 1TIw,

Mateusz Mazurek uczeń klasy 1IT.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Pan dyr. Dariusz Kwiatkowski

Opiekun szkolnego koła PCK Beata Goździk

001  003

WYNIKI XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

04.01.2019 r. do Etapu Okręgowego XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z przedstawicielami branży hotelarskiej i organizacjami hotelarskimi przystąpiło 309 uczniów w siedmiu okręgach w Polsce.

Eliminacje okręgowe polegały na pisemnym rozwiązaniu 60 zadań testowych zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz z tematyki wiodącej.

Trzydziestu  uczniów z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowało się do  etapu centralnego, który odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w kwietniu, w Kołobrzegu.

Niestety naszym uczennicom z klasy IV technikum hotelarstwa nie udało się znaleźć na wymarzonej liście.

Justynie Psut zabrakło tylko 2 punktów natomiast Natalii Hajdamiak 8 pkt.

Szkoda, ale  i tak gratulujemy wysokich wyników…

Beata Chwalińska

olimpiada 001  olimpiada 002

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

foto

21.01.2019 r. uczennice naszej szkoły ponownie  wraz z przedstawicielami ZSP nr 2, Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, przedstawicielami Zespołu Przedszkolno Szkolnego nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedziły Dom Pomocy Społecznej   przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dla mieszkańców DPS były przygotowane ciasta, część artystyczna, piękne laurki, kartki z życzeniami i kwiaty.

Za wspaniałą uroczystość mieszkańcy DPS podziękowali gromkimi brawami.

Serdeczne słowo ,,DZIĘKUJĘ” za udział w spotkaniu składam uczennicom klasy II H: Martynie Stasiołek, Natalii Perce, Marice Płachcie, Izie Szczecińskiej, Julii Wójciak  i Wiktorii Warchoł.

Opiekun szkolny

Tomaszowskiego Klubu Żonkila

Beata Chwalińska

001  002

Egzamin kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Zgodnie z diagramem szkolenia przedmiotu Edukacja Wojskowa kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, objętych pilotażowym Programem Certyfikowanych Klas Mundurowych MON, w dniu 22 stycznia 2018 roku odbył się egzamin końcowy z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Do egzaminu przystąpiło 31 kadetów z klasy IV Mtw. Komisja egzaminacyjna złożona z instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, przedstawiciela szkoły i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadziła test wiedzy teoretycznej, składający się z 30 pytań z zakresu realizowanego w ciągu trzech semestrów nauki programu Edukacja Wojskowa, a następnie kadeci poddani zostali sprawdzianowi umiejętności praktycznych, zdobytych podczas zajęć prowadzonych w ramach wojskowych dni szkoleniowych. Egzamin praktyczny odbywał się w podziale na podgrupy w formie ścieżki taktycznej z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych 7 batalionu kawalerii. Uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej i praktycznej, będzie stanowiło podstawę do otrzymania przez kadetów - absolwentów szkoły, certyfikatów uprawniających do uzyskania dodatkowych punktów, w trakcie prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów aplikujących do akademii wojskowych oraz korpusu szeregowych zawodowych. Dla tych ostatnich, dodatkowo pozwala na skrócenie szkolenia przygotowawczego do służby w korpusie szeregowych zawodowych do jednego miesiąca oraz po zaliczeniu egzaminu sprawnościowego pierwszeństwo przy wcieleniu do służby w wybranej jednostce wojskowej.

egzamin kadetow 1  egzamin kadetow 2

FINAŁ REJONOWY Ogólnopolskiej Olimpiady PZSŻ PCK

003W siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Naszą szkołę  godnie reprezentował uczeń klasy 1IT Jakub Samek. Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Beata Goździk

001  002

Uprawnienia Eksploatacji do 1kV.

17 stycznia 2019 roku uczniowie klas 4Mt-w i 4E z rąk dyrektora szkoły pana Dariusza Kwiatkowskiego otrzymali świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV wydane przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział Tomaszów Mazowiecki. 
Ten dokument jest pożądany na rynku pracy i liczymy, że będzie pomocny na początku kariery zawodowej. Kurs przygotowawczy i egzamin przed komisją kwalifikacyjną odbyły się w szkole, co było ułatwieniem dla uczniów w zdobyciu tego dokumentu.

101 102 103

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl