Zdjęcia klasowe

1 października będą wykonywane zdjęcia klasowe wg następującego harmonogramu:

9.00 - 10.10 - klasy pierwsze

10.20 - 11.10 - klasy drugie

11.15 - 12.10 - klasy trzecie

12.25 - 13.30 - klasy czwarte

Po klasy będą przychodzić wyznaczeni uczniowie.

Cenniki zdjęć są wywieszone w gablotach obok gabinetów wicedyrektorów.

Grono pedagogiczne zapraszamy na wykonanie fotografii na długiej przerwie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl