Przyznanie stypendiów w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Uczniów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” prosimy o sprawdzenie czy stypendium zostało przyznane (listy rankingowe dostępne są na stronie https://zawodowcy.lodzkie.pl/aplikacja/listy-rankingowe/).

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu oraz sprawdzanie skrzynek mailowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl