WYNIKI XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

04.01.2019 r. do Etapu Okręgowego XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z przedstawicielami branży hotelarskiej i organizacjami hotelarskimi przystąpiło 309 uczniów w siedmiu okręgach w Polsce.

Eliminacje okręgowe polegały na pisemnym rozwiązaniu 60 zadań testowych zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz z tematyki wiodącej.

Trzydziestu  uczniów z najwyższą liczbą punktów zakwalifikowało się do  etapu centralnego, który odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak przy ul. Łopuskiego 13 w kwietniu, w Kołobrzegu.

Niestety naszym uczennicom z klasy IV technikum hotelarstwa nie udało się znaleźć na wymarzonej liście.

Justynie Psut zabrakło tylko 2 punktów natomiast Natalii Hajdamiak 8 pkt.

Szkoda, ale  i tak gratulujemy wysokich wyników…

Beata Chwalińska

olimpiada 001  olimpiada 002

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl