Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Z wizytą u tomaszowskich kadetów.

W dniu 30 października 2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie przedstawicieli Brytyjskich Sił Kadetów reprezentowanych przez ppłk Jimmy Beggsa, odpowiednika Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii, dyrektora Biura Do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka oraz dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generała brygady Adama Marczaka oraz komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim z kadrą dydaktyczną i kadetami klas wojskowych szkoły.
Goście zapoznali się warunkami w jakich szkolą się nasi kadeci, salami lekcyjnymi i możliwościami dydaktycznymi szkoły, historią powstania klas wojskowych oraz ich dniem dzisiejszym. Duże zainteresowanie gości wzbudziły zasady szkolenia kadetów tak teoretycznego jak i praktycznego. Nasi kadeci zaprezentowali przybyłym gościom próbka swoich umiejętności z zakresu musztry jak również walki wręcz. Wizyta miała związek z udziałem uczniów naszej szkoły w międzynarodowym obozie szkoleniowym, zorganizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z tomaszowską brygadą kawalerii powietrznej, w ramach współpracy międzynarodowej w kształceniu obronnym młodzieży.

Tekst mjr S. Miszczuk,
zdj. J. Matyszewski.

 013 037

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl