Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Odwiedziny w Domu Dziecka "Słoneczko"

W dniu 16 grudnia 2019 r. uczniowie wraz z opiekunami  Mikołajkowej Akcji „Ciasto” gościli w Domu Dziecka "Słoneczko" na przepięknym, wzruszającym koncercie kolęd. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz powiatu, MOPS-u, dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych placówek. Młodzież ZSP nr 1 z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazała dla przyjaciół z Domu Dziecka życzenia i prezenty. W zamian otrzymaliśmy najpiękniejsze podziękowania jakimi są wzruszenie, widok roześmianych dziecięcych twarzy i niezapomniane przeżycia artystyczne. Dziękujemy za zaproszenie i przyjęcie do grona Waszych przyjaciół.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl