Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

XXVIII edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap szkolny

 

27.11.2019 w naszej szkole odbył się etap szkolny XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Najlepszą wiedzą w tym zakresie wykazała się uczennica klasy 1H EMILIA BIELEWSKA, która będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym 13.12.2019r. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas pierwszych. Podczas Olimpiady sprawdzana była wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, w szczególności: zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej, zasad zdrowego żywienia, znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku, problematyki ochrony środowiska naturalnego, profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków), zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym, zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze), zasad udzielania pierwszej pomocy, podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim.

Opiekun Beata Goździk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl