Konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy"

Ogłaszam szkolny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi. Konkurs przeprowadzany jest w ramach projektu „Kultura bezpieczeństwa”.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły, którego interesują przepisy prawnej ochrony pracy w Polsce oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów BHP.

Test opracowany przez Szkolną Komisję Konkursową będzie składał się z 25 zadań, które są w bazie zadań pod linkiem:

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/225474/BAZA%20pytan%20rok%20szkolny%202020-2021.pdf

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje koordynator konkursu – Jacek Mrozicki
do dnia 6 listopada 2020 r.

Termin przeprowadzenia konkursu:
18 listopada 2020 r. na 8 godzinie lekcyjnej (o godzinie 13.55) w sali 13.

indeks

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl