Olimpiada Teoligii Katolickiej

Zapraszamy uczniów uczęszczających na lekcje religii do udziału w XXXI Olimpiadzie Teologii Katolickiej 2021. W tym roku pod hasłem: "Kim jestem?. Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka."
Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Składa się z 3 etapów - szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego. Dokładną informację dotyczącą wymaganej wiedzy można uzyskać z poniższej prezentacji lub u nauczycieli religii. Laureaci mogą otrzymać indeksy do jednej z 6 renomowanych uczelni w kraju. Zachęcamy do udziału w olimpiadzie.
 
U.Seredyn, ks K Sulmirski.

Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl