Wizyta Łódzkiego Kuratora Oświaty i przedstawicieli Zarządu Powiatu w ZSP Nr 1

W dniu 18 stycznia 2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z roboczą wizytą gościli: Łódzki Kurator Oświaty pan Waldemar Flajszer, Starosta Tomaszowski pan Mariusz Węgrzynowski, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Elżbieta Łojszczyk oraz pani Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Tomaszowskiego.

Młodzież „Mechanika” i dyrekcja szkoły zapoznali pana Kuratora Oświaty z projektami unijnymi realizowanymi przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, a jest ich w tym roku szkolnym aż 9.  Następnie goście zwiedzili szkołę i odwiedzili pracownie specjalistyczne; pracownie mechatroniczne,  informatyczne i elektryczne wyposażone w ramach pozyskanych środków unijnych i przy wsparciu finansowym  Zarządu Powiatu.

Dyrekcja szkoły przekazała podziękowania na ręce Pana Starosty dla całego Zarządowi Powiatu Tomaszowskiego za przychylność i wsparcie przy realizacji przez szkołę projektów unijnych. Młodzież „Mechanika” na ręce Kuratora przekazała życzenia z okazji Nowego Roku.

001  002

003  005

004  006

007  008

009  010

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl