Konkurs "Jakość i bezpieczeństwo żywności"

1

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 organizowanym  przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
https://wsiiz.pl/konkurs-zywnosc

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.
Ponadto celem konkursu jest propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski.
Konkurs poprzedzi cykl niezwykle atrakcyjnych spotkań przygotowujących w formie online. Spotkania mają na celu przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu tematyki Konkursu. Ponadto Uczestnikom spotkań zostaną przekazane materiały edukacyjne.

REGULAMIN KONKURSU https://wsiiz.pl/images/dokumenty/REGULAMIN_-_KONKURS.pdf
ZAŁĄCZNIK  nr 1 https://wsiiz.pl/images/dokumenty/KONKURS-ZALACZNIK_nr_1.pdf

Zapraszam chętnych do kontaktu przez e-dziennik
Nauczyciel mgr Beata Goździk

PLAKAT zywnosc

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl