X EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR-VIVRE – ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA


W  tym roku szkolnym Zespół Nauczycieli  Przedmiotów Zawodowych Hotelarskich już po raz dziesiąty był organizatorem  Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas ósmych szkół powiatu tomaszowskiego.  Ze względu na pandemie konkurs ten został zorganizowany w formie on-line i trwał od 12-16.04.2021 r.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego podnoszenia wiedzy.

W dwustopniowym konkursie udział wzięło 24 uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Wiadernie, Szkołę Podstawową  Nr  6 w Białobrzegach, Szkołę Podstawową nr 3, nr 8 oraz nr 10 z Tomaszowa Mazowieckiego.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową na platformie Kahoot, dotyczący zasad nakrywania i podawania do stołu, doboru nakrycia i zastawy stołowej, sztuki jedzenia, zachowywania się przy stole i właściwego ubioru w zależności od okazji.

W ramach części praktycznej, trzyosobowe drużyny miały za zadanie wykonać prezentacje multimedialne dokumentujące przygotowanie nakrycia do posiłku dla czterech osób, wykonanie dekoracji o tematyce „Egzotyczny stół”, przygotowanie małych egzotycznych deserów dla czterech osób oraz  propozycję menu (karta menu) w dowolnym opracowaniu.

Ocenie podlegały:  kreatywna aranżacja egzotycznej dekoracji, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek, estetyka wykonania menu oraz inwencja twórcza uczniów.
Oto wyniki tegorocznej, jubileuszowej X edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”


    
Najlepsi  z  części teoretycznej:

I miejsce  –  Zuzanna  Pietrzyk  Szkoła Podstawowa nr 10  
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak

II miejsce  – Angelika Rzepecka  Szkoła Podstawowa w Wiadernie  
Opiekun:  Krzysztof Cyniak

III miejsce – Blanka Domaradzka  Szkoła Podstawowa nr 10
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak
ex aequo
Jakub Gogol    Szkoła Podstawowa nr 6    
Opiekun:  Aneta Stanisławska
ex aequo
Hubert Goska  Szkoła Podstawowa nr 8
Opiekun:  Aneta Gliszczyńska

Najlepsi z części praktycznej:

I miejsce    Szkoła Podstawowa nr 10   drużyna w składzie:
Agata Dziubałtowska, Julia Woicka, Nadia Stefańska
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak

II miejsce    Szkoła Podstawowa nr 6    drużyna w składzie:
Aleksandra Dobrowolska, Patryk Wella, Jakub Gogol
Opiekun:  Aneta Stanisławska

III miejsce      Szkoła Podstawowa w Wiadernie   drużyna w składzie:
Nikola Dębowska, Maria Sepkowska, Marika Jaśkiewicz
Opiekun:  Krzysztof Cyniak

Jury Konkursu przyznało dwa wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 10   drużyna w składzie:
Blanka Domaradzka, Zuzanna Pietrzyk, Wiktoria Szewczyk
Opiekun:  Małgorzata Baldiszak

Szkoła Podstawowa w Wiadernie   drużyna w składzie:
Angelika Rzepecka, Iga Ślifierska, Julia Jaworska
Opiekun:  Krzysztof Cyniak


Puchary dla najlepszych drużyn, które otrzymały najwyższą liczbę punktów
zarówno z części teoretycznej i praktycznej

I miejsce  Szkoła Podstawowa nr 10   
Blanka Domaradzka, Zuzanna Pietrzyk, Wiktoria Szewczyk

II miejsce  Szkoła Podstawowa nr 10   
Agata Dziubałtowska, Julia Woicka, Nadia Stefańska

III miejsce  Szkoła Podstawowa w Wiadernie   
Angelika Rzepecka, Iga Ślifierska, Julia Jaworska

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy oraz opiekunowie drużyn upominki.
Nagrody ufundował ZSP nr 1 oraz Wydział Kultury i Sportu w Tomaszowie Mazowieckim.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania się przy stole w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie XI edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania”.
Serdeczne  podziękowania  za  pomoc  w organizacji i przeprowadzeniu konkursu składamy Dyrekcji  Szkoły,  p. Beacie Dębińskiej, p. Piotrowi Goljatowi, Michałowi Skalskiemu z klasy II Icp oraz przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiemu Antkowi Jagielińskiemu.

Zespół Nauczycieli Zawodowych Przedmiotów Hotelarskich
Beata Chwalińska
Magdalena Piotrowska
Małgorzata Wuls
Hanna Drewniak

DSC 0070

DSC 0083

menu  stół Japonia

Stół egzotyczny   Stół Wiaderno

Stół Grecja  Nakrycie Grecja 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl