Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W środę 1 września 2021 r. o godzinie 9.30 uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022. Dyrektor szkoły – Pan Dariusz Kwiatkowski powitał zaproszonych gości – przedstawicieli władz powiatu tomaszowskiego, reprezentantów 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, księży, grono pedagogiczne, w tym nowych nauczycieli, którzy  tym roku rozpoczną pracę w naszej szkole, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów w szczególności klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap edukacji. Przedstawiono kadrę kierowniczą szkoły oraz  wszystkich wychowawców klas pierwszych.

W przekazywanych zdaniach od zaproszonych gości dominowały życzenia: zdrowia, pogody ducha, wzajemnej życzliwości, pragnienia odkrywania talentów i rozwijania pasji oraz osiągania wysokich wyników w nauce i pracy dydaktyczno-wychowawczej.

1 września to czas szczególny i ważny dla Polaków. Z okazji 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w drugiej część uroczystości odbył się okolicznościowy apel przygotowany przez uczniów klas: 3 Icp, 3 Iwp, 2 IH oraz 4 MEt pod kierunkiem pana Mariusza Usztela, pana Marka Śmigla oraz pana Piotra Goljata.

001

002  003

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl