Zgoda MON na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZSP nr 1

Minister Obrony Narodowej 05.05.2022 wydał 40 decyzji zezwalających organom prowadzącym szkoły na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023. Nasza szkoła otrzymała zezwolenia na utworzenie kolejnego oddziału.

Od września 2022 w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych będą funkcjonować dwa oddziały przygotowania wojskowego:

1.       Klasa 1 technik mechatronik – klasa OPW

2.       Klasa 1 technik informatyk – klasa OPW

opw znak kol

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl