Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

POMAGAMY

foto

 

Uczniowie naszej szkoły nie pierwszy już raz udowadniają, że w dzisiejszym, nieco chłodnym i zabieganym świecie, potrafią myśleć nie tylko o sobie. Atmosfera świąt motywuje jednak do jeszcze większego zaangażowania. Przez ostatnich kilka dni zbierano pieniądze w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, mającej na celu pomoc dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka. Słodkie upominki przygotowano także dla podopiecznych Tomaszowskiego Oddziału TPD. W dniach 6. i 13. grudnia nasi wolontariusze wzięli udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, organizowanej przez PCK. Przez wiele godzin z uśmiechem na twarzy zapraszano klientów supermarketów do zakupu dodatkowego produktu na rzecz najbardziej potrzebujących. 13. grudnia zakończono także wielką akcję „Szlachetna paczka”. Koordynatorem wszystkich przedsięwzięć była Pani Anetta Holc- opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza. Wszystkim osobom, które zaangażowały się w powyższe akcje składamy GORĄCE PODZIĘKOWANIA.

Serce - to najpiękniejszy prezent,

jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
kulturabezp
 

Wywiadówki

12.09.2019
21.11.2019
08.01.2020 - kl IV
13.02.2020
23.04.2020 - klasy I-III

Dzwonki

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl