Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Uwaga klasy pierwsze Mechanika.

W miesiącu kwietniu odbędzie się Dzień Patrona naszej szkoły.
Dlatego też  do Was moi drodzy skierowana jest ta uwaga.
Każda klasa pierwsza będzie miała zadanie,aby przedstawić postać patrona naszej szkoły Tadeusza Kościuszkę.

Celem tego konkursu jest: promowanie i przedstawienie postaci T.Kościuszki, szerzenie wiedzy wśród młodzieży wiedzy o patronie szkoły,integracja poszczególnych klas poprzez wspólne przygotowanie się do konkursu, kształtowanie się umiejętności współpracy i współzawodnictwa.
Wykonane prace należy dostarczyć do Pana Robert Kołczyńskiego najpóźniej do dnia 20 marca 2015 roku.

Prace konkursowe mają mieć charakter prezentacji multimedialnej o czasie trwania do 15minut; powinny być wykonane w programie:

1. Microsoft PowerPoint, zapis elektroniczny wyłącznie na płytach CD lub DVD, tekst pisany czcionką minimum 14 pkt.;
2. Prezentacja powinna być wzbogacona rożnymi formami przekazu informacji (film, muzyka);
3. wzbogacenie pracy o dodatkowe materiały własnego autorstwa może wpłynąć na jej wyższą ocenę końcową;
4. obowiązkowo należy wskazać bibliografię i źródła;
5. pracę zawartą na płycie CD lub DVD należy opisać: tematem prezentacji, oraz profilem klasy prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, według następujących kryteriów:

a) zawartość merytoryczna pracy (0 - 25 pkt.);
b) pomysłowość i nowatorstwo (0 - 10 pkt.);
c) różnorodność form przekazu użyta w prezentacji (0 - 10 pkt.);
d) bibliografia i źródła(0 - 5 pkt.).


Razem można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do Pana Roberta Kołczyńskiego.
Dla najlepszej klasy przewidziane nagrody.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl