Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wdraża z dniem 25 marca 2020 do realizacji:
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych oddziałach. Wszyscy uczniowie maja obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach zgodnie z planem.

Młodzieżowa Rada Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

8 czerwca 2015 roku odbyło się w ZSP 1 głosowanie w celu wyłonienia przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta, utworzonej z inicjatywy władz Tomaszowa Mazowieckiego. Do obsadzenia w tejże Radzie przyznano „Mechanikowi” dwa miejsca. Kandydować mogli wszyscy chętni uczniowie pod warunkiem, że udało im się wcześniej zebrać minimum 30 głosów poparcia koleżanek i kolegów. Powiodło się to czterem osobom, których nazwiska  znalazły się ostatecznie na kartach do głosowania, a byli to:

  1. Cinkowski Przemysław z kl. 2E
  2. Cybulska Natalia z kl. 1Iw
  3. Markun Mateusz z kl. 2I
  4. Wdówka Marcel z kl. 3Mt

Głosowanie trwało od godziny 9.00 do 15.00. Po zamknięciu lokalu wyborczego i skrupulatnym przeliczeniu głosów przez Szkolną Komisję Wyborczą okazało się, że reprezentantami ZSP 1 w Młodzieżowej Radzie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostali Natalia Cybulska i Mateusz Markun.

Zwycięzcom serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy w Radzie przez najbliższe półtora roku.

Koordynator wyborów w ZSP 1

Joanna Kryszewska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Agnieszka Dziedzic

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl