Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z wizytą w Naszej szkole

foto

 

Radni Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady powiatu tomaszowskiego 6 październka odbyli posiedzenie wyjazdowe, w ramach którego odwiedzili m.in.  Zespół Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1.
We wtorkowym posiedzeniu wzięli udział radni: Mariusz Węgrzynowski – Przewodniczący Komisji, Paweł Piwowarski Wiceprzewodniczący, Marta Niemczyk, Sławomir Żegota, Marek Parada, Krzysztof Pardej oraz Wojciech Sitek.
Prócz członków komisji w posiedzeniu brali udział: Pan Leszek Ogórek – członek Zarządu Powiatu, p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Jarosław Wojtkiewicz, a także Kierownik budowy wykonawcy kompleksowego remontu hali firmy Budmar.

Członkowie komisji zapoznali się z prezentacją dotyczącą kompleksowego remontu hali sportowej przy ZSP Nr 1. Następnie radni zwiedzili remontowany obiekt i zapoznali się z postępami prac. Kierownik budowy i Naczelnik p. Jarosław Wojtkiewicz omawiali zastosowane technologie i nowinki techniczne, które mają sprawić, by hala sportowa Mechanika była obiektem nowoczesnym, funkcjonalnym i zarazem bardzo ładnym. Radni wizytowali każde pomieszczenie poddane remontowi, jednocześnie wskazując dodatkowe, niezbędne poprawki i optymalne rozwiązania.

JM

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl