NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL…

foto

 

W poniedziałek, w naszej szkole, odbyła się uroczystość wigilijna.
Zebranych powitali dyrektor Dariusz Kwiatkowski i wicedyrektorzy - Jolanta Nikodemska i Arkadiusz Broniarek. Odczytali oni życzenia świąteczne i noworoczne od zaprzyjaźnionych szkół i instytucji.
Program artystyczny, przygotowany przez uczennice i uczniów klas II H i II M pod kierunkiem p. A. Firkowskiej i B. Goździk, dedykowany był wszystkim przybyłym gościom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji oraz młodzieży. Doskonałym uzupełnieniem świątecznej atmosfery były wspólnie zaśpiewane kolędy, które wzruszyły i zjednoczyły zgromadzonych.
Serdeczne podziękowania dla uczniów klas II H i II M; p. D. Gajkowskiego oraz B. Matuszewskiego, T. Sikory i D. Śliwińskiego, którzy odpowiadali za nagłośnienie uroczystości.

A.Firkowska, B. Goździk

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl