NAJLEPSI CZYTELNICY MIESIĄCA W ZSP NR 1!!!

Informujmy, że zostały posumowane statystyki czytelnictwa wśród uczniów za grudzień. Przypominamy, że najlepsi czytelnicy (tylko pierwsze miejsce) otrzymają bilet „szczęśliwego dnia”. Po odbiór nagrody zapraszamy do biblioteki szkolnej.
Najlepsi czytelnicy w grudniu 2015 r:
1. Korzeniowska Adrianna 3 Hb
2. Studziński Arkadiusz 4E
3. Witek Izabela 4H
4. Sowińska Paulina 1H
5. Stanisławska Dominika 1H
6. Koniarz Kacper 2Mt

K. Greszel

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl