VI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU SAVOIR–VIVRE ZASADY DOBRGO WYCHOWANIA

foto

 

18.03.2016 r., już  po raz szósty, w Zespole  Szkół  Ponadgminazjalnych  Nr 1  odbył  się Powiatowy Konkurs „Savoir vivre – zasady dobrego wychowania” dla uczniów klas  trzecich gimnazjów powiatu tomaszowskiego. Konkurs był dwustopniowy.  Pierwszy etap obejmował nakrycie stołu wielkanocnego dla dwóch osób.  Ocenie podlegało również przygotowane przez każdą drużynę ciasto w świątecznej konwencji oraz dekoracja stołu. Drugi etap konkursu polegał na losowaniu przez „kapitana” drużyny pytania z zakresu znajomości ułożenia  i  doboru  zastawy stołowej do potraw i napojów.
Ocenie podlegało kreatywne podejście do tematu, dobór elementów dekoracyjnych, umiejętność składania serwetek, inwencja twórcza uczniów oraz samodzielne wykonywanie zadań przez uczestników.
 
W tegorocznym konkursie udział wzięło 10 trzyosobowych zespołów z sześciu gimnazjów.            

Zwycięzcami  VI Powiatowego Konkursu zostały drużyny:

I miejsce  -  Zespół Szkół  w Wiadernie  (Natalia Jaskuła, Magdalena Przybysz, Cezary Rozwadowski)
opiekun  - dyr. Arkadiusz Świech)
II miejsce - Gimnazjum nr  7 (Magdalena Szortyka, Kinga Wiśniewska, Michał Szczypior)
opiekun  - Katarzyna Sobczyńska
III  miejsce – Gimnazjum nr 4 (Patrycja Szewczyk, Zuzanna Stefańska, Bartosz Łyś)
opiekun – Małgorzata Baldiszak

Wyróżnienie w  konkursie  zostało przyznane drugiej drużynie:
z  Zespołu Szkół w Wiadernie  (Angelika Jaśkiewicz, Izabela Lasek, Natalia Prymus))
opiekun –- dyr. Arkadiusz Świech
    
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa, a wyróżnione drużyny puchary. Ponadto wszystkim opiekunom zespołów,  dyrektor szkoły - Pan Dariusz Kwiatkowski  wręczył  upominki.
Fundatorami nagród był Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Kultury, Promocji i Turystyki oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.


VI  Edycja   Powiatowego  Konkursu  „Savoir vivre - zasady dobrego wychowania” została oceniona  bardzo pozytywnie zarówno przez gimnazjalistów jak i ich opiekunów.
Z uwagi na konieczność propagowania wśród młodzieży zasad dobrego wychowania i zachowania w przyszłym roku szkolnym planuje się zorganizowanie VII Edycji Powiatowego Konkursu „Savoir vivre”.
Jesteśmy pełni uznania dla wszystkich uczestników, którzy wykazali się niezwykłą kreatywnością i smakiem.
Za udział w konkursie serdecznie dziękujemy wszystkim drużynom i opiekunom.

Organizatorzy konkursu

mgr Beata Chwalińska
mgr inż. Gabriela Fijołek
mgr Magdalena Piotrowska
mgr Małgorzata Wuls

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl