Wizyta w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

foto

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły udali się na zajęcia do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest to instytucja wspomagająca działalność Rzecznika Praw Obywatelskich, którego główną rolą, jak wskazuje nazwa jest ochrona praw i wolności wszystkich polskich obywateli, również tych niepełnoletnich, ale także obcokrajowców przebywających na terenie naszego państwa.

W wycieczce 2 czerwca 2016 roku brali udział uczniowie klas 1Mtw i 1Ib, pod opieką p. Joanny Kryszewskiej, Arkadiusza Świątka i Marcina Skoczylasa.

Zajęcia miały charakter warsztatowy i poświęcone były trzem problemom:

- działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i jego biura
- prawom i wolnościom zapisanym w Konstytucji RP
- problemowi zapobiegania dyskryminacji ludzi ze względu na płeć, wiek czy religię

Uczniowie mogli zapoznać się z zagadnieniami na prawdziwych przykładach spraw, które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Całość prowadził pracownik BEPO, bardzo sympatyczny prawnik, p. Dariusz Supeł.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl