Podsumowanie projektu „Drogi do Polski…”

foto

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy braliśmy udział jako szkoła, w projekcie zainicjowanym przez Starostwo Powiatowe (pomysłodawczynią była członkini Zarządu Powiatu Tomaszowskiego odpowiedzialna za oświatę pani Barbara Robak), a realizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. rtm. Witolda Pileckiego  i II LO im. Stefana Żeromskiego. Wszystkie działania koordynowali dwaj historycy: pan Maciej Błaszczyk (II LO)Radosław Pająk (MDK). W przedsięwzięciu brały udział uczniowskie reprezentacje  wszystkich tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Założeniem projektu był szczytny  cel, czyli przybliżenie młodym ludziom ważnych postaci związanych z historią Tomaszowa i jego okolic z okresu II wojny św., a także trudnego czasu rządów komunistycznych w Polsce, pod hasłem „Drogi do Polski…”.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała w kilku etapach. Najpierw odbyły się trzy spotkania z dostojnymi osobami, które podzieliły się z młodymi słuchaczami swoimi wspomnieniami, refleksjami z ich ciekawego, ale i pełnego niebezpieczeństw życia, które przypadło na trudne dla naszej Ojczyzny okresy.

26 stycznia 2016 roku – odbyło się w II LO spotkanie z płk. Józefem Suchodolskim, uczestnikiem działań wojennych na froncie wschodnim II wojny św., biorącym udział w wyzwalania Tomaszowa spod okupacji niemieckiej w 1945 roku.

16 marca 2016 roku w siedzibie MDK przy ulicy Prez. Ignacego Mościckiego, barwnie opowiadała o swoich przeżyciach pani ppłk dr Halina Kępińska – Bazylewicz, pseudonim „Kora”, żołnierz ZWZ – AK, więzień gestapo, represjonowana także w czasach powojennych.

31 marca 2016 roku, również w MDK, jako trzeci gościł na spotkaniu z młodzieżą, pan Zygmunt Bogdan Augustyniak - działacz i jeden z założycieli powstałych w roku 1980 Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”, represjonowany i więziony w okresie stanu wojennego.

We wszystkich spotkaniach reprezentowali  naszą szkołę uczniowie klasy 1 Mtw: Kamil Bykowski, Szymon Jakubczak, Błażej Sobczyk, Dawid TrukanAndrzej Turowski pod opieką pani Joanny Kryszewskiej, którzy następnie wykonali prezentację multimedialną, nawiązującą w treści do postaci trojga bohaterów.

Ci sami uczniowie też wzięli udział, 21 kwietnia 2016 roku, w wycieczce do Warszawy ufundowanej przez Starostwo Powiatowe. W ramach wyjazdu zwiedzano Muzeum Wojska Polskiego, Stare Miasto oraz Wojskowy Cmentarz na Powązkach, gdzie oddano hołd polskim bohaterom.

Podsumowanie projektu miało bardzo uroczysty charakter. 9 czerwca 2016 roku wszyscy uczestnicy spotkali się w siedzibie II LO, aby jeszcze raz podziękować panom Józefowi Suchodolskiemu i Zygmuntowi Augustyniakowi za ciekawe spotkania (pani Halina Kępińska – Bazylewicz niestety nie mogła się pojawić tego dnia w Tomaszowie) oraz otrzymać pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ich udział w przedsięwzięciu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl